сряда, 29 януари 2014 г.

Списък на одобрените по програма предприемчиви българи фирми

Списък на одобрените по програма предприемчиви българи фирми  - сесия 6 - подадени 01.04.2013 - 31.05.2013

Виж одобрени  сесия 5 източник - http://ophrd.az.government.bg/storage/procedures/other_docs/250_Odobreni_PP-1203-S5.pdf
Виж одобрени сесия 6 източник - http://ophrd.az.government.bg/storage/text/odobreni%20pp-1203-s6.pdf

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Сесия 6 (проектни предложения, подадени от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 г.),
№ Номер от ИСУН Идентификационен номер на проектното предложение Име на кандидата
1.
BG051PO001-1.2.03-1696
ESF-1203-02-09010
"ФЛОРИАНТИ" ЕООД
2.
BG051PO001-1.2.03-1663
ESF-1203-02-02038
"ВЕСТЕДИ 1" ЕООД
3.
BG051PO001-1.2.03-1448
ESF-1203-03-02194
"ЕВРОКИК КОНСУЛТ" ЕООД
4.
BG051PO001-1.2.03-1445
ESF-1203-03-02192
"ФАСТ ФУУД ПРОДУКТ" ЕООД
5.
BG051PO001-1.2.03-1584
ESF-1203-01-04072
"ЦВЕТЕЛИНА 2013" ЕООД
6.
BG051PO001-1.2.03-1764
ESF-1203-01-11206
"ДИ АЙ 76 КОНСУЛТ" ЕООД
7.
BG051PO001-1.2.03-1283
ESF-1203-07-13028
"ПЕРСОНА ГРАТА" ЕООД
8.
BG051PO001-1.2.03-1598
ESF-1203-01-04096
"ВИКТОРИЯ ДИЗАЙН СОФТ" ЕООД
9.
BG051PO001-1.2.03-1695
ESF-1203-02-09009
"ДЕЙНАМИКС" ЕООД
10.
BG051PO001-1.2.03-2140
ESF-1203-08-01060
"Д. КЬОСОВА" ЕООД
11.
BG051PO001-1.2.03-1703
ESF-1203-02-09017
"ПЕРФЕКТ-М77" ЕООД
12.
BG051PO001-1.2.03-1796
ESF-1203-01-01153
"КРИСТАЛ ЛУКС" ЕООД
13.
BG051PO001-1.2.03-1788
ESF-1203-01-01146
"ИТ Одит" ЕООД
14.
BG051PO001-1.2.03-1723
ESF-1203-01-07115
"АУЕЙКЪНИНГ" ЕООД
15.
BG051PO001-1.2.03-2000
ESF-1203-05-04017
"СТРОЙ СИСТЕМС 72" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
2
Инвестира във вашето бъдеще!
16.
BG051PO001-1.2.03-1710
ESF-1203-01-07128
"Амели студио" ЕООД
17.
BG051PO001-1.2.03-1700
ESF-1203-02-09014
"МОБИЛ СЕРВИЗ 2013" ООД
18.
BG051PO001-1.2.03-1826
ESF-1203-02-10021
"МЕБЕЛИ КАРЛА" ЕООД
19.
BG051PO001-1.2.03-1578
ESF-1203-01-04078
"СОФИЯ СЪНЛАЙТ" ЕООД
20.
BG051PO001-1.2.03-1702
ESF-1203-02-09016
"ЕЙ ПИ ЕЙЧ СОЛАР ПРОДЖЕКТ" ЕООД
21.
BG051PO001-1.2.03-1408
ESF-1203-03-02173
"ИЙСТ ПОЙНТ ГРУП" ЕООД
22.
BG051PO001-1.2.03-1462
ESF-1203-03-02200
"ШАРКА" ЕООД
23.
BG051PO001-1.2.03-1492
ESF-1203-03-02212
"ЗОДИКА" ЕООД
24.
BG051PO001-1.2.03-1622
ESF-1203-01-04117
Актив Мен ЕООД
25.
BG051PO001-1.2.03-1680
ESF-1203-02-02053
"При чорбаджийката" ЕООД
26.
BG051PO001-1.2.03-1449
ESF-1203-03-02195
"ЕНИКРА" ЕООД
27.
BG051PO001-1.2.03-1984
ESF-1203-05-10034
ЕТ "ДОРА МИХАЙЛОВА 2013"
28.
BG051PO001-1.2.03-1437
ESF-1203-06-11208
"ДИДИСТА 69" ЕООД
29.
BG051PO001-1.2.03-1258
ESF-1203-07-13016
"АДРИЯ" ЕООД
30.
BG051PO001-1.2.03-1843
ESF-1203-09-08009
"ЛАХМАДЖУН" ЕООД
31.
BG051PO001-1.2.03-1727
ESF-1203-18-08017
"ВЕМ - ВАНЯ МИХАЙЛОВА" ЕООД
32.
BG051PO001-1.2.03-1858
ESF-1203-01-01197
"АЛФА ЕВРО КОНСУЛТ" ЕООД
33.
BG051PO001-1.2.03-1866
ESF-1203-01-01203
"АЛФАТРАДО" ЕООД
34.
BG051PO001-1.2.03-1593
ESF-1203-01-04100
"ВкусоТека" ЕООД
35.
BG051PO001-1.2.03-1660
ESF-1203-02-02035
"АБАГАР - 2013" ЕООД
36.
BG051PO001-1.2.03-1510
ESF-1203-03-02222
"КРУМОВТРЕЙДИНВЕСТ" ЕООД
37.
BG051PO001-1.2.03-2101
ESF-1203-04-11069
"СВЕТЛИНАТА 2013" ЕООД
38.
BG051PO001-1.2.03-1845
ESF-1203-09-08010
"МЕЧО 73" ЕООД
39.
BG051PO001-1.2.03-1837
ESF-1203-09-08013
"ДРАГО 2013" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
3
Инвестира във вашето бъдеще!
40.
BG051PO001-1.2.03-1731
ESF-1203-18-08022
"ФЕБОС" ЕООД
41.
BG051PO001-1.2.03-1659
ESF-1203-02-02034
"БУРГОС КЛИЙН" ЕООД
42.
BG051PO001-1.2.03-1392
ESF-1203-03-02165
"ХИДРО-ПЛАН" ЕООД
43.
BG051PO001-1.2.03-1863
ESF-1203-09-12030
"ТРЕЙНИНГ ЛАБ" ЕООД
44.
BG051PO001-1.2.03-1688
ESF-1203-01-07076
"АНИВАЛ БИЗНЕС КОНСУЛТ" ЕООД
45.
BG051PO001-1.2.03-2210
ESF-1203-01-11134
"Караджа-Ф" ЕООД
46.
BG051PO001-1.2.03-1393
ESF-1203-03-02166
"ВАРИАНТ-В 1" ЕООД
47.
BG051PO001-1.2.03-1433
ESF-1203-03-02184
"МЕЛА КОМЕРС" ЕООД
48.
BG051PO001-1.2.03-2016
ESF-1203-04-01044
"ЕР ДИ ЕМ БРОКЕР 11" ЕООД
49.
BG051PO001-1.2.03-2108
ESF-1203-04-11075
"АБА ТРЕЙД" ЕООД
50.
BG051PO001-1.2.03-2034
ESF-1203-05-05025
ЕТ "НАДЯ-СТИЛ 74 - НАДЯ ГЕОРГИЕВА"
51.
BG051PO001-1.2.03-1426
ESF-1203-06-11203
"ПИСС ФЕШЪН" ЕООД
52.
BG051PO001-1.2.03-1322
ESF-1203-07-08013
"ЕКОСОЛАР 13" ЕООД
53.
BG051PO001-1.2.03-1257
ESF-1203-07-13015
ЕТ "КВ АРТ- ВИКТОРИЯ ПЪШЕВА"
54.
BG051PO001-1.2.03-1936
ESF-1203-09-15009
"Арт Мебел СМ" ЕООД
55.
BG051PO001-1.2.03-1576
ESF-1203-01-04080
"АВАБЕКС ГРУП" ЕООД
56.
BG051PO001-1.2.03-1981
ESF-1203-01-11191
"ДАРИЯ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
57.
BG051PO001-1.2.03-1432
ESF-1203-03-02183
"ТЕОДОТ" ЕООД
58.
BG051PO001-1.2.03-2175
ESF-1203-08-01039
"РУКАЯ" ЕООД
59.
BG051PO001-1.2.03-1801
ESF-1203-01-01158
"ЕМ ДЖИ БЮТИ 78" ЕООД
60.
BG051PO001-1.2.03-1830
ESF-1203-01-01177
ХИТ РИТЪМ ЕООД
61.
BG051PO001-1.2.03-1848
ESF-1203-01-01188
“ФОТОН МАРКЕТИНГ“" ЕООД
62.
BG051PO001-1.2.03-1926
ESF-1203-01-11160
"ПРОЕКТ КОНСУЛТ 59" ЕООД
63.
BG051PO001-1.2.03-1697
ESF-1203-02-09011
"ГЕОСЪРВЕЙ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
4
Инвестира във вашето бъдеще!
64.
BG051PO001-1.2.03-1464
ESF-1203-03-02201
"АУРИЕЛ" ЕООД
65.
BG051PO001-1.2.03-1970
ESF-1203-05-10028
"ЦВЕТИНА - 2013" ЕООД
66.
BG051PO001-1.2.03-1309
ESF-1203-07-13031
"ИНФО СЪРВИС - РУСЕ" ЕООД
67.
BG051PO001-1.2.03-2193
ESF-1203-08-07018
"ПРЕШЪС ПЕТ" ЕООД
68.
BG051PO001-1.2.03-1842
ESF-1203-01-01185
"НаВън" ЕООД
69.
BG051PO001-1.2.03-1587
ESF-1203-01-04069
"СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН" ЕООД
70.
BG051PO001-1.2.03-1744
ESF-1203-01-07141
"Блесидж ЛПД" ЕООД
71.
BG051PO001-1.2.03-1883
ESF-1203-01-11184
МЕЙКЪР ЕООД
72.
BG051PO001-1.2.03-2012
ESF-1203-04-01042
"БЛУМИНГ 07" ЕООД
73.
BG051PO001-1.2.03-2033
ESF-1203-04-01053
"ПЕШО 56" ЕООД
74.
BG051PO001-1.2.03-2040
ESF-1203-04-01056
"МАСАЖНО СТУДИО - НИКИ" ЕООД
75.
BG051PO001-1.2.03-1991
ESF-1203-05-04022
ЕТ "ДЕНИНИ- МЕТАЛ- ДИМО ПАНОВ"
76.
BG051PO001-1.2.03-2025
ESF-1203-05-05029
"ПУНКТ ВВ" ЕООД
77.
BG051PO001-1.2.03-1513
ESF-1203-06-08111
ЕТ "СТЕЙСИ - СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА"
78.
BG051PO001-1.2.03-2177
ESF-1203-08-01042
"ХАДЖИЕВИ 2013" ЕООД
79.
BG051PO001-1.2.03-1733
ESF-1203-18-08024
"ПАМА 1" ЕООД
80.
BG051PO001-1.2.03-2078
ЕЛЕКТРУМ - Стефка Няголова ЕООД
81.
BG051PO001-1.2.03-1637
ESF-1203-01-07099
ЕТ "МОНИ -Вельо Цаков"
82.
BG051PO001-1.2.03-1708
ESF-1203-01-07131
"ЕМ Денс" ЕООД
83.
BG051PO001-1.2.03-1968
ESF-1203-01-11133
"ВЕСТИВА" ЕООД
84.
BG051PO001-1.2.03-1911
ESF-1203-01-11176
"СЕВИ-ПРО" ЕООД
85.
BG051PO001-1.2.03-1435
ESF-1203-03-02185
"БУТИК-И 62" ЕООД
86.
BG051PO001-1.2.03-2102
ESF-1203-04-11070
"ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ" ЕООД
87.
BG051PO001-1.2.03-2109
ESF-1203-04-11076
ЕТ "ИНМА - МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
5
Инвестира във вашето бъдеще!
88.
BG051PO001-1.2.03-2113
ESF-1203-04-11080
"ГАБИ ФЕШЪН 71" ЕООД
89.
BG051PO001-1.2.03-2094
ESF-1203-04-11095
"АГЕНЦИЯ БВД" ЕООД
90.
BG051PO001-1.2.03-1368
ESF-1203-06-11178
ВИА АРТИС ЕООД
91.
BG051PO001-1.2.03-1781
ESF-1203-01-01139
"Си Консултинг Хаус" ЕООД
92.
BG051PO001-1.2.03-1852
ESF-1203-01-01190
ЕТ "ПЕПА КАНДЖЕВА"
93.
BG051PO001-1.2.03-1630
ESF-1203-01-07106
"ИВАА РЕСПЕКТ" ЕООД
94.
BG051PO001-1.2.03-1945
ESF-1203-01-11145
БЕХОЛДЕР ЕВРОПА ЕООД
95.
BG051PO001-1.2.03-1383
ESF-1203-03-02157
"Ревери" ЕООД
96.
BG051PO001-1.2.03-1390
ESF-1203-03-02164
"РИАЛ СЕНС" ЕООД
97.
BG051PO001-1.2.03-1419
ESF-1203-03-02178
"Аглея-2013" ЕООД
98.
BG051PO001-1.2.03-1514
ESF-1203-03-02224
"ЛАВАС" ЕООД
99.
BG051PO001-1.2.03-1523
ESF-1203-03-02233
"ХЕПИ КАР 2013" ЕООД
100.
BG051PO001-1.2.03-2027
ESF-1203-05-05028
"ЛОНДОН БИЙ" ЕООД
101.
BG051PO001-1.2.03-1330
ESF-1203-06-11159
АРС 21 ЕООД
102.
BG051PO001-1.2.03-1415
ESF-1203-06-11195
Сървис тийм ЕООД
103.
BG051PO001-1.2.03-1320
ESF-1203-07-08011
"СЦИЛА 80" ЕООД
104.
BG051PO001-1.2.03-2195
ESF-1203-08-07020
"ГРАМАДИС" ЕООД
105.
BG051PO001-1.2.03-1901
ESF-1203-09-12044
"ДИВА-ТД 2013" ЕООД
106.
BG051PO001-1.2.03-1808
ESF-1203-01-01165
"ТЕОДЕС ТРЕЙД" ЕООД
107.
BG051PO001-1.2.03-1813
ESF-1203-01-01170
"ВЛАДЕКС-МС" ЕООД
108.
BG051PO001-1.2.03-1605
ESF-1203-01-04089
"ДИА - ДОМ И АРХИТЕКТУРА" ЕООД
109.
BG051PO001-1.2.03-1645
ESF-1203-01-07091
"ИЛТА 2012" ЕООД
110.
BG051PO001-1.2.03-1625
ESF-1203-01-07112
"Юнивърс Денс Мюзик Ентъртеймънт" ЕООД
111.
BG051PO001-1.2.03-1762
ESF-1203-01-11204
АИС ЕКО ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
6
Инвестира във вашето бъдеще!
112.
BG051PO001-1.2.03-1664
ESF-1203-02-02039
ЕТ "НАКАТА 2010 - МИРЕНА ГЕОРГИЕВА"
113.
BG051PO001-1.2.03-1701
ESF-1203-02-09015
ЕТ "ХРИС 03 - ДЕЯН ДИМИТРОВ"
114.
BG051PO001-1.2.03-1825
ESF-1203-02-10019
ЕТ "КОНТРОЛ - КРЪСТИНА ДОЙЧЕВА"
115.
BG051PO001-1.2.03-1382
ESF-1203-03-02156
"СЛЪНЧЕВ ДЕН - ИВАН УЗУНОВ" ЕООД
116.
BG051PO001-1.2.03-1385
ESF-1203-03-02159
"АБАУТ АРХ" ЕООД
117.
BG051PO001-1.2.03-1396
ESF-1203-03-02167
"И и Г Технолоджи" ЕООД
118.
BG051PO001-1.2.03-1516
ESF-1203-03-02226
"АКВАТИКО" ЕООД
119.
BG051PO001-1.2.03-2111
ESF-1203-04-11078
"ЙОВИ-СЙ-2012" ЕООД
120.
BG051PO001-1.2.03-1273
ESF-1203-07-13023
"АРИ - 05" ЕООД
121.
BG051PO001-1.2.03-2169
ESF-1203-08-01049
"Фърн Дизайн" ЕООД
122.
BG051PO001-1.2.03-2135
ESF-1203-08-01057
"БЕЛВИТ" ЕООД
123.
BG051PO001-1.2.03-2146
ESF-1203-08-01065
ЕТ "ВАЛЕНТИН ЛУМПАРОВ-ТАХО"
124.
BG051PO001-1.2.03-2150
ESF-1203-08-01069
ЕТ "НИК - КОСТАДИН КОСТАДИНОВ"
125.
BG051PO001-1.2.03-1897
ESF-1203-09-12042
"РАДАР - ТРЕЙД" ООД
126.
BG051PO001-1.2.03-1650
ESF-1203-01-07086
"СЛАДКА РАБОТИЛНИЦА" ЕООД
127.
BG051PO001-1.2.03-1999
ESF-1203-01-11125
"ФРЕШ 2013" ЕООД
128.
BG051PO001-1.2.03-1954
ESF-1203-01-11126
"ДЕЛИМАРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД
129.
BG051PO001-1.2.03-1913
ESF-1203-01-11177
"еТРАНСПОРТАЛ" ООД
130.
BG051PO001-1.2.03-1665
ESF-1203-02-02040
"АВЕНЮ МЕДИЯ" ЕООД
131.
BG051PO001-1.2.03-1446
ESF-1203-03-02193
"ВУВУЗЕЛА" ЕООД
132.
BG051PO001-1.2.03-1508
ESF-1203-03-02221
"Стеди България" ЕООД
133.
BG051PO001-1.2.03-2008
ESF-1203-04-06015
"НАТАЛИЯ НИКОЛОВА - 89" ЕООД
134.
BG051PO001-1.2.03-2126
ESF-1203-04-11067
"ЕМ ПАУЪР 2013" ЕООД
135.
BG051PO001-1.2.03-1278
ESF-1203-07-13025
"МУРСАЛИЦА" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
7
Инвестира във вашето бъдеще!
136.
BG051PO001-1.2.03-1905
ESF-1203-09-12045
"ЕВРОПРОЕКТ ТРЕЙД" ООД
137.
BG051PO001-1.2.03-1771
ESF-1203-01-01129
"КОМИТСКИ АНИМА" ЕООД
138.
BG051PO001-1.2.03-1786
ESF-1203-01-01144
ЕТ "ФРЕШХАУС-Калоян Симеонов"
139.
BG051PO001-1.2.03-1600
ESF-1203-01-04094
СЛАДКО ЦАРСТВО ЕООД
140.
BG051PO001-1.2.03-1597
ESF-1203-01-04097
"БЪТЪРФЛАЙ ДИЗАЙН" ЕООД
141.
BG051PO001-1.2.03-1653
ESF-1203-01-07083
"ИНВЕНТ КАПИТЪЛ ГРУП" ЕООД
142.
BG051PO001-1.2.03-1990
ESF-1203-01-11121
"ПРО ДОМ" ЕООД
143.
BG051PO001-1.2.03-1960
ESF-1203-01-11129
"ПРИНТИКА" ЕООД
144.
BG051PO001-1.2.03-1976
ESF-1203-01-11138
"АМАТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
145.
BG051PO001-1.2.03-1919
ESF-1203-01-11156
"ГЛОБАЛ КЛИЙН" ЕООД
146.
BG051PO001-1.2.03-1705
ESF-1203-02-10025
"АУТО КЛИМА - 62" ЕООД
147.
BG051PO001-1.2.03-1505
ESF-1203-03-02219
"ДЕКУПАЖ" ООД
148.
BG051PO001-1.2.03-2120
ESF-1203-04-11060
"КРАСИМИР КРЪСТЕВ 2013" ЕООД
149.
BG051PO001-1.2.03-2107
ESF-1203-04-11073
"ЦВЕТЯ ЗА ВАС" ЕООД
150.
BG051PO001-1.2.03-2112
ESF-1203-04-11079
"НЕДЕЛНИК М" ЕООД
151.
BG051PO001-1.2.03-1543
ESF-1203-06-08094
"ВАЛ ПЕКС - СТРОЙ" ЕООД
152.
BG051PO001-1.2.03-2144
ESF-1203-08-01063
"Емили Инвест 2013" ЕООД
153.
BG051PO001-1.2.03-1899
ESF-1203-09-12043
"ГЛОБУС - ИНК 2013" ЕООД
154.
BG051PO001-1.2.03-1778
ESF-1203-01-01136
"Евро Стандарт Контрол" ЕООД
155.
BG051PO001-1.2.03-1797
ESF-1203-01-01154
"Лотос - БИОСТИЛ" ЕООД
156.
BG051PO001-1.2.03-1643
ESF-1203-01-07093
"ЦЕНТЪР ВЯРА" ЕООД
157.
BG051PO001-1.2.03-1632
ESF-1203-01-07104
"ДИСЪН" ЕООД
158.
BG051PO001-1.2.03-1759
ESF-1203-01-11201
"ОБЩИ РЕМОНТИ" ЕООД
159.
BG051PO001-1.2.03-1410
ESF-1203-03-02174
ЕТ "АНГЕЛ КИРИЛОВ 2013"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
8
Инвестира във вашето бъдеще!
160.
BG051PO001-1.2.03-1497
ESF-1203-03-02215
"Грифт Офис" ЕООД
161.
BG051PO001-1.2.03-1525
ESF-1203-03-02235
ЕТ "ФИЛИП- ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА"
162.
BG051PO001-1.2.03-2032
ESF-1203-04-01052
"ОРО 13" ЕООД
163.
BG051PO001-1.2.03-2182
ESF-1203-04-11057
"БДА БЛЕСС" ЕООД
164.
BG051PO001-1.2.03-2100
ESF-1203-04-11068
"АЛЕКС ВН" ЕООД
165.
BG051PO001-1.2.03-2046
ESF-1203-04-11090
"ПЕПО-РЕМОНТ" ЕООД
166.
BG051PO001-1.2.03-2013
ESF-1203-05-04015
ЕТ "ТЕРЕЯ-КОНСУЛТ - РОСИЦА КОСТОВА"
167.
BG051PO001-1.2.03-2039
ESF-1203-05-05022
"АЛЕКСАНДРИНА ТЕКС" ЕООД
168.
BG051PO001-1.2.03-2190
ESF-1203-08-07015
"ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ" ЕООД
169.
BG051PO001-1.2.03-1834
ESF-1203-09-08012
"БАШЕВИ" ЕООД
170.
BG051PO001-1.2.03-1867
ESF-1203-09-12032
"БАРИМОВА" ЕООД
171.
BG051PO001-1.2.03-1784
ESF-1203-01-01142
"ШАМБАЛА МЕДИЯ" ЕООД
172.
BG051PO001-1.2.03-1789
ESF-1203-01-01147
"ГАЛЕРИЯ ФЕЕРИЯ" ЕООД
173.
BG051PO001-1.2.03-1800
ESF-1203-01-01157
"РУБИ САН" ЕООД
174.
BG051PO001-1.2.03-1588
ESF-1203-01-04068
"ОФИС СПОТ" ЕООД
175.
BG051PO001-1.2.03-1586
ESF-1203-01-04070
"ГАЛАНТ ФИНАНС" ЕООД
176.
BG051PO001-1.2.03-1742
ESF-1203-01-07143
"КРЕО ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД
177.
BG051PO001-1.2.03-1971
ESF-1203-01-11135
"КАДЖИ" ЕООД
178.
BG051PO001-1.2.03-1923
ESF-1203-01-11158
"Панча-Арт" ЕООД
179.
BG051PO001-1.2.03-1517
ESF-1203-03-02227
"АХТАРИ ПРО" ЕООД
180.
BG051PO001-1.2.03-1354
ESF-1203-03-13030
"ГЛОРИЯ БЮТИ" ЕООД
181.
BG051PO001-1.2.03-2114
ESF-1203-04-11081
"В ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД
182.
BG051PO001-1.2.03-2105
ESF-1203-04-11085
"ДАРИО ЧЕРАКЧИЕВ БЕТОН - 1970" ЕООД
183.
BG051PO001-1.2.03-2099
ESF-1203-04-11088
ЕТ "Дева стил - Емилия Владова"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
9
Инвестира във вашето бъдеще!
184.
BG051PO001-1.2.03-1537
ESF-1203-06-08100
"РИВАР" ЕООД
185.
BG051PO001-1.2.03-1296
ESF-1203-06-11143
ЕТ Харизма-Йорданка Мачева
186.
BG051PO001-1.2.03-1319
ESF-1203-07-10011
"ПЕПО 02" ЕООД
187.
BG051PO001-1.2.03-2180
ESF-1203-08-01036
ЕТ "Борис Стоилков - ХАМЪР"
188.
BG051PO001-1.2.03-1787
ESF-1203-01-01145
"ДИ ЕМ БЕЙКЪРИ" ЕООД
189.
BG051PO001-1.2.03-1803
ESF-1203-01-01160
"БИ ЕС ЕН ПРИНТ" ЕООД
190.
BG051PO001-1.2.03-1615
ESF-1203-01-04110
МИГ 56 ЕООД
191.
BG051PO001-1.2.03-1635
ESF-1203-01-07101
"ДАР ОТ ЗЕМЯТА" ЕООД
192.
BG051PO001-1.2.03-1633
ESF-1203-01-07103
"ЗД АКАУНТ" ЕООД
193.
BG051PO001-1.2.03-1964
ESF-1203-01-11131
"Офисмейт" ЕООД
194.
BG051PO001-1.2.03-1927
ESF-1203-01-11161
"УЕБ ВИДЕО БГ" ЕООД
195.
BG051PO001-1.2.03-1478
ESF-1203-03-02206
"ПРОЦЕС 2012" ЕООД
196.
BG051PO001-1.2.03-1488
ESF-1203-03-02210
"ФОРТУНА КРЮ" ЕООД
197.
BG051PO001-1.2.03-1967
ESF-1203-05-10026
ЕТ "ИВОНА - ИВАЙЛО ПАВЛОВ"
198.
BG051PO001-1.2.03-1980
ESF-1203-05-10033
ВЕНИ ЛОМ ЕООД
199.
BG051PO001-1.2.03-1267
ESF-1203-06-16050
ЕТ "Гранит-Сийка Хаджиева"
200.
BG051PO001-1.2.03-1261
ESF-1203-07-12008
РЕАКТ 33 ЕООД
201.
BG051PO001-1.2.03-1313
ESF-1203-07-13034
"СТУДИО АВРАМОВ" ЕООД
202.
BG051PO001-1.2.03-2164
ESF-1203-08-01046
"ДЕСИ СТИЛ 24" ЕООД
203.
BG051PO001-1.2.03-1791
ESF-1203-01-01149
"Стела Инвестмънт" ЕООД
204.
BG051PO001-1.2.03-1575
ESF-1203-01-04081
"МОРИС ЕФЕКТ" ЕООД
205.
BG051PO001-1.2.03-1571
ESF-1203-01-04085
"ЧОКОФРЕДО" ЕООД
206.
BG051PO001-1.2.03-1629
ESF-1203-01-07107
ЕТ "ВАЛЕРИЯ-ВАЛЕРИЯ РАДЕВА"
207.
BG051PO001-1.2.03-1719
ESF-1203-01-07119
ЕТ "Вилс-92-Виолета Добрева"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
10
Инвестира във вашето бъдеще!
208.
BG051PO001-1.2.03-1898
ESF-1203-01-11169
"Елеганс Инспайърс" ЕООД
209.
BG051PO001-1.2.03-1667
ESF-1203-02-02042
"ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН" ЕООД
210.
BG051PO001-1.2.03-1676
ESF-1203-02-02051
"УСПЕХ 3110" ЕООД
211.
BG051PO001-1.2.03-1398
ESF-1203-03-02168
"Стилипс" ЕООД
212.
BG051PO001-1.2.03-1441
ESF-1203-03-02188
"СИНГЪЛ СИКРЕТ" ЕООД
213.
BG051PO001-1.2.03-1503
ESF-1203-03-02218
ЕТ "СЛАВОСЛОВЪ - СТОЯНА СТОЕВА"
214.
BG051PO001-1.2.03-2018
ESF-1203-04-01045
"ВАЛЕНТИ 23" ЕООД
215.
BG051PO001-1.2.03-2123
ESF-1203-04-11063
"ВИКТРОН" ЕООД
216.
BG051PO001-1.2.03-2098
ESF-1203-04-11087
"ПЗИ 2013" ЕООД
217.
BG051PO001-1.2.03-1989
ESF-1203-05-04023
"Прециз Консулт С" ЕООД
218.
BG051PO001-1.2.03-2155
ESF-1203-08-01074
ЕТ "РЕШИДЕ АРАПОВА"
219.
BG051PO001-1.2.03-1918
ESF-1203-09-12052
"ФИНАНС Н 2013" ЕООД
220.
BG051PO001-1.2.03-1617
ESF-1203-01-04112
"ДЕВА - СКОРПИОН" ЕООД
221.
BG051PO001-1.2.03-1628
ESF-1203-01-07109
"АГРО БИО ВИТА – ЗЕМЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ" ЕООД
222.
BG051PO001-1.2.03-1992
ESF-1203-01-11122
"СПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД
223.
BG051PO001-1.2.03-1997
ESF-1203-01-11124
"ЕМ СИ ЕС ДЖИ" ЕООД
224.
BG051PO001-1.2.03-1978
ESF-1203-01-11139
"МайФууд.БГ" ЕООД
225.
BG051PO001-1.2.03-1943
ESF-1203-01-11143
"ЗЕЛЕН КВАДРАТ" ЕООД
226.
BG051PO001-1.2.03-1944
ESF-1203-01-11144
"БЛУБЪРД КАРГО" ЕООД
227.
BG051PO001-1.2.03-1814
ESF-1203-02-10027
"ЕДЕЛВАЙС 64" ЕООД
228.
BG051PO001-1.2.03-1427
ESF-1203-03-02180
"ХАРМОНИЯ - ВАРНА" ЕООД
229.
BG051PO001-1.2.03-1458
ESF-1203-03-02198
"СТОДЕЛ-БГ" ЕООД
230.
BG051PO001-1.2.03-2042
ESF-1203-04-01058
ЕТ "МММ Тур - Михаил Милев"
231.
BG051PO001-1.2.03-2011
ESF-1203-04-06018
"Ванис Къмпани" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
11
Инвестира във вашето бъдеще!
232.
BG051PO001-1.2.03-2181
ESF-1203-04-11056
"ТАЛАШИТ" ЕООД
233.
BG051PO001-1.2.03-2121
ESF-1203-04-11061
ЕТ "НАСЛАДА-СОНЯ ИЛИЕВА"
234.
BG051PO001-1.2.03-2124
ESF-1203-04-11064
"БИОПРО 9605" ЕООД
235.
BG051PO001-1.2.03-2045
ESF-1203-04-11089
"КАМОР-88" ЕООД
236.
BG051PO001-1.2.03-2095
ESF-1203-04-11096
ЕТ "НГ - НЕДКО ГЕОРГИЕВ"
237.
BG051PO001-1.2.03-1467
ESF-1203-06-11223
"ДОМИНАТОР - ИКП" ЕООД
238.
BG051PO001-1.2.03-1271
ESF-1203-07-13022
"ПОЗИТИВ КОНСУЛТ" ЕООД
239.
BG051PO001-1.2.03-2158
ESF-1203-08-01031
"СТЕФФ СТИЛ" ЕООД
240.
BG051PO001-1.2.03-2191
ESF-1203-08-07016
"Мишел 03" ЕООД
241.
BG051PO001-1.2.03-2073
РАФАЕЛ КОНСУЛТ ЕООД
242.
BG051PO001-1.2.03-1793
ESF-1203-01-01150
"ЕДНА - 2012" ЕООД
243.
BG051PO001-1.2.03-1828
ESF-1203-01-01175
"ТЕА АЛБА" ЕООД
244.
BG051PO001-1.2.03-1592
ESF-1203-01-04102
"АРТЕРЕЙ" ЕООД
245.
BG051PO001-1.2.03-1949
ESF-1203-01-11150
"АСИ КОНСУЛТ" ЕООД
246.
BG051PO001-1.2.03-1953
ESF-1203-01-11154
"СУПАРИОР" ЕООД
247.
BG051PO001-1.2.03-1756
ESF-1203-01-11198
"МИЛЕНИУМ 2015" ЕООД
248.
BG051PO001-1.2.03-1404
ESF-1203-03-02171
"АЛИЯ И М" ЕООД
249.
BG051PO001-1.2.03-1412
ESF-1203-03-02175
"МЕЛДИ МЕДЖИК" ЕООД
250.
BG051PO001-1.2.03-1520
ESF-1203-03-02230
"АСИТРОН" ЕООД
251.
BG051PO001-1.2.03-2003
ESF-1203-04-06017
"Арт Виво" ЕООД
252.
BG051PO001-1.2.03-2127
ESF-1203-04-11053
ЕТ "БЪРЗИНА-ЦВЕТАН ПЕЛОВ"
253.
BG051PO001-1.2.03-2179
ESF-1203-04-11055
"ВАСИЛЕВ-92" ЕООД
254.
BG051PO001-1.2.03-2104
ESF-1203-04-11072
ЕТ "ПЕТЪР ПЕШЕВ - 88"
255.
BG051PO001-1.2.03-2115
ESF-1203-04-11082
ЕТ "ЕМАНУИЛ - МИРОСЛАВ АТАНАСОВ"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
12
Инвестира във вашето бъдеще!
256.
BG051PO001-1.2.03-2037
ESF-1203-05-05023
"ЕЛЗА - ЕВРО КОНСУЛТ" ЕООД
257.
BG051PO001-1.2.03-1963
ESF-1203-05-10024
"ИМПЕРИЯ АЙК" ЕООД
258.
BG051PO001-1.2.03-1974
ESF-1203-05-10030
"ЗНАНИЕ ПЛЮС - МОНТАНА" ЕООД
259.
BG051PO001-1.2.03-1405
ESF-1203-06-11190
Трафик Ойл-БГ ЕООД
260.
BG051PO001-1.2.03-1483
ESF-1203-06-11233
"МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ" ЕООД
261.
BG051PO001-1.2.03-1275
ESF-1203-07-13024
"ИСМАИЛ АХМЕДОВ - ИСМА" ЕООД
262.
BG051PO001-1.2.03-1870
ESF-1203-09-12034
"ФИКС-СЗ" ЕООД
263.
BG051PO001-1.2.03-1922
ESF-1203-09-12054
"Джъст Ем" ЕООД
264.
BG051PO001-1.2.03-1775
ESF-1203-01-01133
"МЮЗИК АРТ ЦЕНТЪР" ЕООД
265.
BG051PO001-1.2.03-1608
ESF-1203-01-04086
"КАРИНА И ДА 2013" ЕООД
266.
BG051PO001-1.2.03-1428
ESF-1203-03-02181
"НОВ ЖИВОТ - ВАРНА" ЕООД
267.
BG051PO001-1.2.03-1442
ESF-1203-03-02189
"Тумбелина" ООД
268.
BG051PO001-1.2.03-1456
ESF-1203-03-02197
"ЙОРДАНОВ-А" ООД
269.
BG051PO001-1.2.03-2103
ESF-1203-04-11071
ЕТ "АНИ-ДИАНА ЧЕЛЕБИЕВА"
270.
BG051PO001-1.2.03-1987
ESF-1203-05-04024
ЕТ "ИВАНОВ 89 - ПЕТЪР ИВАНОВ"
271.
BG051PO001-1.2.03-1332
ESF-1203-06-11161
ФЛАМАВИСТА ЕООД
272.
BG051PO001-1.2.03-1353
ESF-1203-06-11170
„С ум и сърце” ЕООД
273.
BG051PO001-1.2.03-1453
ESF-1203-06-11215
"НК КОНСУЛТ 70" ЕООД
274.
BG051PO001-1.2.03-1268
ESF-1203-07-13021
"АТАЗОК" ООД
275.
BG051PO001-1.2.03-1280
ESF-1203-07-13026
"БОБЕВИ 17" ЕООД
276.
BG051PO001-1.2.03-2058
Електронн ПП
Абела Тур ЕООД
277.
BG051PO001-1.2.03-1799
ESF-1203-01-01156
ЕТ "Динор 69 – Даниел Ангелов"
278.
BG051PO001-1.2.03-1854
ESF-1203-01-01192
УНИВЕРСАЛ КСН ООД
279.
BG051PO001-1.2.03-1642
ESF-1203-01-07094
"Адвентконсулт13" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
13
Инвестира във вашето бъдеще!
280.
BG051PO001-1.2.03-1624
ESF-1203-01-07113
"ИНТЕРДЖИ 2000" ЕООД
281.
BG051PO001-1.2.03-1662
ESF-1203-02-02037
"ЗЕНВИ" ЕООД
282.
BG051PO001-1.2.03-1822
ESF-1203-02-10018
"ИВЕЛ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
283.
BG051PO001-1.2.03-1460
ESF-1203-03-02199
"ДОРИАНА" ЕООД
284.
BG051PO001-1.2.03-1468
ESF-1203-03-02202
"СЪНИ БГ ИМОТИ" ЕООД
285.
BG051PO001-1.2.03-1476
ESF-1203-03-02205
"ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД
286.
BG051PO001-1.2.03-1373
ESF-1203-06-11180
„НЕДИВА 10” ЕООД
287.
BG051PO001-1.2.03-1479
ESF-1203-06-11230
"СУПЕР КЛИМА" ЕООД
288.
BG051PO001-1.2.03-1259
ESF-1203-07-08016
АНИМАРИ - АНЕЛИЯ МАРИНОВА ЕТ
289.
BG051PO001-1.2.03-2201
ESF-1203-08-07026
"ВЕЛАМИ ГРУП" ЕООД
290.
BG051PO001-1.2.03-1779
ESF-1203-01-01137
"Мебел - Ленд" ООД
291.
BG051PO001-1.2.03-1807
ESF-1203-01-01164
"УРБИКА" ЕООД
292.
BG051PO001-1.2.03-1872
ESF-1203-01-01206
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ОГЛЕДАЛО" ЕООД
293.
BG051PO001-1.2.03-1725
ESF-1203-01-07144
"ИНТЕРГРЕЙД ТРАВЪЛ" ЕООД
294.
BG051PO001-1.2.03-1820
ESF-1203-02-10020
"ДЖИ ЕКСПРЕС 01" ЕООД
295.
BG051PO001-1.2.03-1493
ESF-1203-03-02213
"КУПАЛА" ЕООД
296.
BG051PO001-1.2.03-1507
ESF-1203-03-02220
"Варна Фюжън енд Кетъринг" ЕООД
297.
BG051PO001-1.2.03-2010
ESF-1203-04-06019
"Радинели 2013" ЕООД
298.
BG051PO001-1.2.03-2110
ESF-1203-04-11077
"И и С Електроникс" ЕООД
299.
BG051PO001-1.2.03-2053
ESF-1203-04-11092
"ПЕШКОВА 2011" ЕООД
300.
BG051PO001-1.2.03-1545
ESF-1203-06-08092
"ФОРМИ МЕТАЛ - ЩЕРЕВ" ЕООД
301.
BG051PO001-1.2.03-1420
ESF-1203-06-11198
"АВТОСЕРВИЗ МАРОВСКИ" ЕООД
302.
BG051PO001-1.2.03-1424
ESF-1203-06-11201
"АРТЛАЙН" ЕООД
303.
BG051PO001-1.2.03-1439
ESF-1203-06-11209
"ПРОКОМ.БГ - НЕТ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
14
Инвестира във вашето бъдеще!
304.
BG051PO001-1.2.03-1262
ESF-1203-06-16047
Вемина Мебел ЕООД
305.
BG051PO001-1.2.03-1282
ESF-1203-07-13027
"ПЛАНЕТ КЕЙКС ПАТИСЕРИ" ЕООД
306.
BG051PO001-1.2.03-2173
ESF-1203-08-01040
"КРИСТО 13" ЕООД
307.
BG051PO001-1.2.03-2188
ESF-1203-08-07013
"АДДРИБЪЛ" ЕООД
308.
BG051PO001-1.2.03-2196
ESF-1203-08-07021
"КАДАСТЪР-ДУПНИЦА" ЕООД
309.
BG051PO001-1.2.03-1851
ESF-1203-09-12029
"ТИ ЕНД ДИ ГОСПОДИНОВИ" ООД
310.
BG051PO001-1.2.03-1809
ESF-1203-01-01166
"МЕГС КОМЮНИТИ" ООД
311.
BG051PO001-1.2.03-1815
ESF-1203-01-01171
"А. Макс 8 Консултинг" ЕООД
312.
BG051PO001-1.2.03-1718
ESF-1203-01-07120
"АЗ МОГА-Д" ЕООД
313.
BG051PO001-1.2.03-1713
ESF-1203-01-07125
ВИТОСТ ЕООД
314.
BG051PO001-1.2.03-1818
ESF-1203-02-10029
ЕТ "ЖИВКО ТАНЧЕВ"
315.
BG051PO001-1.2.03-1512
ESF-1203-03-02223
"ЕВРОФИШИНГ" ЕООД
316.
BG051PO001-1.2.03-1378
ESF-1203-03-13042
"АРТ Е-МОУШЪН" ЕООД
317.
BG051PO001-1.2.03-2014
ESF-1203-04-01043
ЕТ "РИТЪМ - ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ"
318.
BG051PO001-1.2.03-2125
ESF-1203-04-11065
"НЮ ИНТУИШЪН" ЕООД
319.
BG051PO001-1.2.03-2116
ESF-1203-04-11083
"САВА И КО" ЕООД
320.
BG051PO001-1.2.03-1357
ESF-1203-06-11172
КИКИ и КЕЙТ ЕООД
321.
BG051PO001-1.2.03-2133
ESF-1203-08-01055
"АТОЛ 88" ЕООД
322.
BG051PO001-1.2.03-1853
ESF-1203-01-01191
"ЦЕНТЪР 5-125" ЕООД
323.
BG051PO001-1.2.03-1590
ESF-1203-01-04066
"СЪКСЕС ПРО 2012" ЕООД
324.
BG051PO001-1.2.03-1717
ESF-1203-01-07121
ЕТ "Генади 66-Генади Петков"
325.
BG051PO001-1.2.03-2049
ESF-1203-01-11148
"САЙТ 2 СЪРФ" ЕООД
326.
BG051PO001-1.2.03-1831
ESF-1203-02-10024
"РЕТРО ЕУ" ЕООД
327.
BG051PO001-1.2.03-1518
ESF-1203-03-02228
"Файн Арт" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
15
Инвестира във вашето бъдеще!
328.
BG051PO001-1.2.03-2048
ESF-1203-04-11091
"ДАНАЯ-13" ЕООД
329.
BG051PO001-1.2.03-2079
ESF-1203-04-11094
"САН ЛУКА" ЕООД
330.
BG051PO001-1.2.03-1994
ESF-1203-05-04020
"ИВА ДУНАВЦИ" ЕООД
331.
BG051PO001-1.2.03-1401
ESF-1203-06-11188
КРЕАТИВ - 2013 ЕООД
332.
BG051PO001-1.2.03-1418
ESF-1203-06-11197
"Валмар 61" ЕООД
333.
BG051PO001-1.2.03-1486
ESF-1203-06-11235
"ИМЕДЖИН СТУДИОС" ЕООД
334.
BG051PO001-1.2.03-2168
ESF-1203-08-01048
"ВЕПО 2013" ЕООД
335.
BG051PO001-1.2.03-1777
ESF-1203-01-01135
"ИНАНА 8" ЕООД
336.
BG051PO001-1.2.03-1646
ESF-1203-01-07090
ЕТ "СТЕЛИУМ 1 - Габриела Георгиева"
337.
BG051PO001-1.2.03-1626
ESF-1203-01-07111
"РЕМИНИТА" ЕООД
338.
BG051PO001-1.2.03-1753
ESF-1203-01-07132
"Травел Нонстоп" ЕООД
339.
BG051PO001-1.2.03-1952
ESF-1203-01-11153
"БАЛКАН СТОР" ЕООД
340.
BG051PO001-1.2.03-1933
ESF-1203-01-11166
"АГРОУЕЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
341.
BG051PO001-1.2.03-1761
ESF-1203-01-11203
"ДДД ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
342.
BG051PO001-1.2.03-1686
ESF-1203-02-02056
"УЕБДЕБ" ЕООД
343.
BG051PO001-1.2.03-1387
ESF-1203-03-02161
"БАТБАЯН" ЕООД
344.
BG051PO001-1.2.03-1389
ESF-1203-03-02163
"КРАСИВОТО БГ" ЕООД
345.
BG051PO001-1.2.03-1400
ESF-1203-03-02169
"БУЛЛИМПЕКС" ЕООД
346.
BG051PO001-1.2.03-1438
ESF-1203-03-02186
"МТ КОМЕРС 1983" ЕООД
347.
BG051PO001-1.2.03-1338
ESF-1203-03-14024
"Ра-Хел Хаджииванова" ЕООД
348.
BG051PO001-1.2.03-2009
ESF-1203-04-06016
"Пи Си Сървисиз" ЕООД
349.
BG051PO001-1.2.03-2001
ESF-1203-05-04016
ЕТ "ПЪРВИ ЧАСТЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН КАБИНЕТ - ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ"
350.
BG051PO001-1.2.03-1959
ESF-1203-05-10022
"ДАРИВИ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
16
Инвестира във вашето бъдеще!
351.
BG051PO001-1.2.03-1965
ESF-1203-05-10025
"Л-ПИ" ЕООД
352.
BG051PO001-1.2.03-1528
ESF-1203-06-08109
"АРТ ОРНАМЕНТ" ЕООД
353.
BG051PO001-1.2.03-1293
ESF-1203-06-11140
МН БЛАСТ ЕООД
354.
BG051PO001-1.2.03-1315
ESF-1203-07-13036
"МЕРТИ" ЕООД
355.
BG051PO001-1.2.03-2194
ESF-1203-08-07019
ЕТ "КИРИЛ ИВАНОВ - АНТАР"
356.
BG051PO001-1.2.03-1873
ESF-1203-09-12035
"МИТКОЛОР" ЕООД
357.
BG051PO001-1.2.03-1776
ESF-1203-01-01134
ПРО БИЛДИНГС ЕООД
358.
BG051PO001-1.2.03-1785
ESF-1203-01-01143
"СТАМПА АДВЕРТАЙЗИНГ" ЕООД
359.
BG051PO001-1.2.03-1833
ESF-1203-01-01179
"КОРА 13" ЕООД
360.
BG051PO001-1.2.03-1722
ESF-1203-01-07116
"КОМКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
361.
BG051PO001-1.2.03-1745
ESF-1203-01-07140
"АЛТЪРНАТИВ УЕИ" ЕООД
362.
BG051PO001-1.2.03-1760
ESF-1203-01-11202
"ДАНИСЪРВИЗ" ЕООД
363.
BG051PO001-1.2.03-1823
ESF-1203-02-10023
"КАЛИНКА МАЛИНКА" ЕООД
364.
BG051PO001-1.2.03-1706
ESF-1203-02-10028
"БОНИ-90-ЧАПКЪНОВА" ЕООД
365.
BG051PO001-1.2.03-1824
ESF-1203-02-10030
"К-МАРКЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
366.
BG051PO001-1.2.03-1416
ESF-1203-03-02177
"И АЙ ЕС ДИ" ЕООД
367.
BG051PO001-1.2.03-1443
ESF-1203-03-02190
"КРЕАКТИВ ПР" ЕООД
368.
BG051PO001-1.2.03-2080
ESF-1203-04-02033
"КАЛОЯНОВ СТАН" ЕООД
369.
BG051PO001-1.2.03-2007
ESF-1203-04-06014
"НАТАЛИ - 2013" ЕООД
370.
BG051PO001-1.2.03-1993
ESF-1203-05-04021
"ЛМ СТРОЙ" ЕООД
371.
BG051PO001-1.2.03-2041
ESF-1203-05-05021
"РАДИКА ФОРМ" ЕООД
372.
BG051PO001-1.2.03-2029
ESF-1203-05-05027
ЕТ "ИВАЛИНА ПАВЛОВА - АБ"
373.
BG051PO001-1.2.03-2020
ESF-1203-05-05032
"СТЕВИ - СБ" ЕООД
374.
BG051PO001-1.2.03-2017
ESF-1203-05-05033
"РАЛЧЕВ - СИН" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
17
Инвестира във вашето бъдеще!
375.
BG051PO001-1.2.03-1564
ESF-1203-06-08074
ИГНАТОВ ТУР ЕООД
376.
BG051PO001-1.2.03-1403
ESF-1203-06-11189
„ЕКО ИДЕЯ” ЕООД
377.
BG051PO001-1.2.03-1450
ESF-1203-06-11212
"Новахостинг" ЕООД
378.
BG051PO001-1.2.03-1461
ESF-1203-06-11219
"Самостоятелна медико-техническа лаборатория Здравец - ДН" ЕООД
379.
BG051PO001-1.2.03-1939
ESF-1203-09-15012
"Лейди Ди - 54" ЕООД
380.
BG051PO001-1.2.03-1570
ESF-1203-18-08018
"НЮ АРТ - БГ" ЕООД
381.
BG051PO001-1.2.03-2056
Електронно ПП
"ТРИЛОК" ЕООД
382.
BG051PO001-1.2.03-1580
ESF-1203-01-04076
"АЛЕКС М ТРЕЙД" ЕООД
383.
BG051PO001-1.2.03-1904
ESF-1203-01-11173
"МАРАВИОСО МУНДО" ЕООД
384.
BG051PO001-1.2.03-1880
ESF-1203-01-11181
"инклас" ЕООД
385.
BG051PO001-1.2.03-1499
ESF-1203-03-02216
"СМАРТФОН АПС" ЕООД
386.
BG051PO001-1.2.03-1371
ESF-1203-03-13038
"БАРАКУДА 0208" ЕООД
387.
BG051PO001-1.2.03-2024
ESF-1203-04-01048
"АЛЛ АБАУТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
388.
BG051PO001-1.2.03-2093
ESF-1203-04-02032
ЕТ "ЗООТЕХ 2000-ПЕТЪР ВИЧЕВ"
389.
BG051PO001-1.2.03-1961
ESF-1203-05-10023
"АН - МАРТИН - 88" ЕООД
390.
BG051PO001-1.2.03-1549
ESF-1203-06-08088
"Еко Конструкт" ЕООД
391.
BG051PO001-1.2.03-1285
ESF-1203-06-16060
СЕВИ-1992 ЕООД
392.
BG051PO001-1.2.03-1286
ESF-1203-06-16061
НИКИ-НЕК ЕООД
393.
BG051PO001-1.2.03-2142
ESF-1203-08-01062
"ПИО" ООД
394.
BG051PO001-1.2.03-2197
ESF-1203-08-07022
"СиКи ЛМ" ЕООД
395.
BG051PO001-1.2.03-2206
ESF-1203-08-07031
ЕТ "ЙОРДАНКА МИЦОВА - МИЦОВИ"
396.
BG051PO001-1.2.03-1910
ESF-1203-09-12048
СЕВОА EООД
397.
BG051PO001-1.2.03-1737
ESF-1203-18-08028
"САНДРА БГ" ЕООД
398.
BG051PO001-1.2.03-1810
ESF-1203-01-01167
"ПРОДЖЕКТ АСИСТЪНС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
18
Инвестира във вашето бъдеще!
399.
BG051PO001-1.2.03-1618
ESF-1203-01-04113
"МОНТЕАНИ" ЕООД
400.
BG051PO001-1.2.03-1640
ESF-1203-01-07096
"Оптимобил" ЕООД
401.
BG051PO001-1.2.03-1638
ESF-1203-01-07098
"СПОРТ СОЛЮШЪНС" ЕООД
402.
BG051PO001-1.2.03-1929
ESF-1203-01-11163
"ДЖИ ЕЛ ЕНД ДИ ПРО" ЕООД
403.
BG051PO001-1.2.03-1900
ESF-1203-01-11170
"ЯВАТА" ЕООД
404.
BG051PO001-1.2.03-1903
ESF-1203-01-11172
"МЛЕКАРКАТА" ЕООД
405.
BG051PO001-1.2.03-1384
ESF-1203-03-02158
"ЕКОФАРМА ХОМЕОПАТИЯ" ООД
406.
BG051PO001-1.2.03-1413
ESF-1203-03-02176
"ДЪБ УЛТИМЕИТ СЪЛЮШЪН" ЕООД
407.
BG051PO001-1.2.03-1519
ESF-1203-03-02229
ЕТ "УСПЕХ - ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ"
408.
BG051PO001-1.2.03-1343
ESF-1203-03-14027
"ТЕХЕНЕРГО С" ЕООД
409.
BG051PO001-1.2.03-1998
ESF-1203-05-04018
"СТОЯНОВИ 09" ЕООД
410.
BG051PO001-1.2.03-1391
ESF-1203-06-11183
„ЗПР ГРУП” ЕООД
411.
BG051PO001-1.2.03-1395
ESF-1203-06-11185
АМАТО МОДА ЕООД
412.
BG051PO001-1.2.03-1489
ESF-1203-06-11236
"ДИ ЕМ СТИЛ 12" ООД
413.
BG051PO001-1.2.03-1287
ESF-1203-06-16062
ВЕНИ СТИЛ-64 ЕООД
414.
BG051PO001-1.2.03-2137
ESF-1203-08-01058
"СТУДИО БАФ" ЕООД
415.
BG051PO001-1.2.03-1794
ESF-1203-01-01151
"Анелита 2013" ЕООД
416.
BG051PO001-1.2.03-1850
ESF-1203-01-01189
"ЕЛЕЯ ТУР" ЕООД
417.
BG051PO001-1.2.03-1599
ESF-1203-01-04095
ЕТ "ФЕШИОНЕЛА ЕЛКА НИКОЛОВА"
418.
BG051PO001-1.2.03-1651
ESF-1203-01-07085
ЕТ "КАВЕ – КАЛОЯН ВЕЛЕВ"
419.
BG051PO001-1.2.03-1636
ESF-1203-01-07100
ЕТ "ДЕСИ 92-ДЕСИСЛАВА ЙОТОВА 1914"
420.
BG051PO001-1.2.03-1749
ESF-1203-01-07136
"Кей Ди" ЕООД
421.
BG051PO001-1.2.03-1941
ESF-1203-01-11141
"ВЕЛИТЕК" ЕООД
422.
BG051PO001-1.2.03-1906
ESF-1203-01-11174
"Бърз Консулт" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
19
Инвестира във вашето бъдеще!
423.
BG051PO001-1.2.03-1406
ESF-1203-03-02172
"ЕВА КОМЕРС-12" ЕООД
424.
BG051PO001-1.2.03-1430
ESF-1203-03-02182
"ДРИЙМС КОМ ТРУ" ЕООД
425.
BG051PO001-1.2.03-1515
ESF-1203-03-02225
"БД МОТОРС" ЕООД
426.
BG051PO001-1.2.03-1375
ESF-1203-03-13040
ЕТ "ЕСКО - ЕСЕН ЕРТАН"
427.
BG051PO001-1.2.03-1349
ESF-1203-03-14030
ЕТ "ВЯРА 2013 - Христина Иванова - Василева"
428.
BG051PO001-1.2.03-2043
ESF-1203-04-01059
ЕТ "ГОЛДЪН СЮ - СИЛВИЯ ТОДОРОВА"
429.
BG051PO001-1.2.03-2089
ESF-1203-04-02028
"КРАСИАЛ" ЕООД
430.
BG051PO001-1.2.03-1303
ESF-1203-06-11150
АЛЕКСАНДРА ЕКЛИПС
431.
BG051PO001-1.2.03-1494
ESF-1203-06-11238
ЕТ "ВЕСТ-ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА"
432.
BG051PO001-1.2.03-1321
ESF-1203-07-08012
"БРАТЯ НИКОЛАЙ И ИВАЙЛО - НИКОЛОВИ" ЕООД
433.
BG051PO001-1.2.03-2176
ESF-1203-08-01041
"ДЖУЛИ ТУРС" ЕООД
434.
BG051PO001-1.2.03-2145
ESF-1203-08-01064
"РЕНМАР-2013" ЕООД
435.
BG051PO001-1.2.03-1892
ESF-1203-09-12040
ЕТ "ДИАМОНА-МАРИЯ ИВАНОВА"
436.
BG051PO001-1.2.03-1909
ESF-1203-09-12047
ЕТ "АСКЕРА - ДИМО ДАНЕВ"
437.
BG051PO001-1.2.03-1601
ESF-1203-01-04093
"Дени Найлс" ЕООД
438.
BG051PO001-1.2.03-1712
ESF-1203-01-07126
"7 Лъча" ЕООД
439.
BG051PO001-1.2.03-1876
ESF-1203-01-11179
"СПОРТС ЕНД ТРАВЕЛ" ЕООД
440.
BG051PO001-1.2.03-1379
ESF-1203-03-13043
"ТОНИ ДАНИ" ЕООД
441.
BG051PO001-1.2.03-2019
ESF-1203-04-01046
"ПРОВИДАНС" ЕООД
442.
BG051PO001-1.2.03-2028
ESF-1203-04-01050
Инн Актив ЕООД
443.
BG051PO001-1.2.03-2030
ESF-1203-04-01051
ЕТ "ВИД-АРТ - РОСЕН БОНЕВ"
444.
BG051PO001-1.2.03-1567
ESF-1203-06-08071
ЕТ "ИПЕТ-2013 - ИВАНКА ПЕТКАНСКА"
445.
BG051PO001-1.2.03-1533
ESF-1203-06-08104
"ЮНАЙД 2013" ЕООД
446.
BG051PO001-1.2.03-1459
ESF-1203-06-11218
"АБАВ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
20
Инвестира във вашето бъдеще!
447.
BG051PO001-1.2.03-1504
ESF-1203-06-11243
"МОНЕ МД" ЕООД
448.
BG051PO001-1.2.03-2138
ESF-1203-08-01027
ЕТ "ПЕТЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА - ПЕТЯ"
449.
BG051PO001-1.2.03-1890
ESF-1203-09-12039
"АТАНИА 1" ЕООД
450.
BG051PO001-1.2.03-1732
ESF-1203-18-08023
"КАТИ - 2013" ЕООД
451.
BG051PO001-1.2.03-1802
ESF-1203-01-01159
"ТБА ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
452.
BG051PO001-1.2.03-1804
ESF-1203-01-01161
Илюмина ЕООД
453.
BG051PO001-1.2.03-1862
ESF-1203-01-01201
"КРЕАТИВО ДОЛЧЕ" ЕООД
454.
BG051PO001-1.2.03-1574
ESF-1203-01-04082
ЕТ "ВЕРЕНИ - ШЕГОР СВИЛЕНА ПЕТРОВА"
455.
BG051PO001-1.2.03-1751
ESF-1203-01-07134
ЕТ "СВЕТЛАНА ПРАНГОВА - СВЕТЛИНА"
456.
BG051PO001-1.2.03-1973
ESF-1203-01-11136
"Мелини Консулт" ЕООД
457.
BG051PO001-1.2.03-1352
ESF-1203-03-14033
"ГЕЧЕВИ" ЕООД
458.
BG051PO001-1.2.03-2087
ESF-1203-04-02026
"ЕТНОРАЙ-ТРЯВНА" ЕООД
459.
BG051PO001-1.2.03-1957
ESF-1203-05-10021
"ХАП 13" ЕООД
460.
BG051PO001-1.2.03-1969
ESF-1203-05-10027
"ЛИЛИЯ КАМЕЛИЯ 2013" ЕООД
461.
BG051PO001-1.2.03-1569
ESF-1203-06-08069
"ГЛАС СОЛЮШЪНС" ЕООД
462.
BG051PO001-1.2.03-1260
ESF-1203-07-13018
"БОЕНА-Д" ЕООД
463.
BG051PO001-1.2.03-2166
ESF-1203-08-01047
"ЕЛИМА ДП" ЕООД
464.
BG051PO001-1.2.03-1877
ESF-1203-09-12037
ЕТ "ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДС 2"
465.
BG051PO001-1.2.03-1915
ESF-1203-09-12050
"ТИГ- ЖИД" ЕООД
466.
BG051PO001-1.2.03-1916
ESF-1203-09-12051
ЕТ "МЕДИКА КОНСУЛТ - СТЕФАН СЛАВОВ"
467.
BG051PO001-1.2.03-2051
Електронно ПП
"МЕМОМЕ" ЕООД
468.
BG051PO001-1.2.03-2063
Електронно ПП
ДИОЛИКА ЕООД
469.
BG051PO001-1.2.03-1832
ESF-1203-01-01178
"КОМОДУМ" ЕООД
470.
BG051PO001-1.2.03-1579
ESF-1203-01-04077
"3Д Арт Принт Решения" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
21
Инвестира във вашето бъдеще!
471.
BG051PO001-1.2.03-1887
ESF-1203-01-11188
"ВЕРДУРЕ" ЕООД
472.
BG051PO001-1.2.03-1754
ESF-1203-01-11196
"БИЛКАРНИЦА" ЕООД
473.
BG051PO001-1.2.03-1440
ESF-1203-03-02187
"ГРИЙН МАНИЯ" ЕООД
474.
BG051PO001-1.2.03-1444
ESF-1203-03-02191
"НОТОРИО" ЕООД
475.
BG051PO001-1.2.03-1339
ESF-1203-03-14025
ЕТ "СБ-7 Снежина Иванова"
476.
BG051PO001-1.2.03-1501
ESF-1203-06-11241
"Емануил 2013" ЕООД
477.
BG051PO001-1.2.03-1266
ESF-1203-07-13020
"АНИДЕН" ЕООД
478.
BG051PO001-1.2.03-1291
ESF-1203-07-13029
"ПАЗАРУВАМ ОНЛАЙН" ООД
479.
BG051PO001-1.2.03-2163
ESF-1203-08-01033
"ВАНЕС - 82" ЕООД
480.
BG051PO001-1.2.03-2192
ESF-1203-08-07017
"АВИАТАР" ЕООД
481.
BG051PO001-1.2.03-1841
ESF-1203-09-08011
"ГРИ - ТАХ" ЕООД
482.
BG051PO001-1.2.03-1736
ESF-1203-18-08027
"МАГИ - ММ КОМЕРС" ЕООД
483.
BG051PO001-1.2.03-2052
Електронно ПП
"ПЪЧКОВ" ЕООД
484.
BG051PO001-1.2.03-2076
Електронно ПП
Христо Жоров Янчев Монохром Студио ЕООД
485.
BG051PO001-1.2.03-1596
ESF-1203-01-04098
ДИС КОНСУЛТ - 2012 ЕООД
486.
BG051PO001-1.2.03-1685
ESF-1203-01-07077
"ШОКОБОН" ЕООД
487.
BG051PO001-1.2.03-1714
ESF-1203-01-07124
"ПЛАМ КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
488.
BG051PO001-1.2.03-1758
ESF-1203-01-11200
"Плам Консулт 2013" ЕООД
489.
BG051PO001-1.2.03-1388
ESF-1203-03-02162
"СЪНРЕЙН - НЕДЕЛЧЕВИ" ЕООД
490.
BG051PO001-1.2.03-1539
ESF-1203-06-08098
"ЕЛ ТЕРМО" ЕООД
491.
BG051PO001-1.2.03-1530
ESF-1203-06-08107
"БУКИНВЕНТ" ЕООД
492.
BG051PO001-1.2.03-1305
ESF-1203-06-11152
Бон – Бон Травел ЕООД
493.
BG051PO001-1.2.03-1327
ESF-1203-06-11156
СЪНСЕТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД
494.
BG051PO001-1.2.03-1269
ESF-1203-06-16051
РУМЯНА ЯСЕНОВА КАФЕДЖИЕВА ЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
22
Инвестира във вашето бъдеще!
495.
BG051PO001-1.2.03-1317
ESF-1203-07-10009
"ТАЛИТА ФЕШЪН" ЕООД
496.
BG051PO001-1.2.03-2170
ESF-1203-08-01050
"СИМ КОНСУЛТ-68" ЕООД
497.
BG051PO001-1.2.03-2203
ESF-1203-08-07028
"УНИПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД
498.
BG051PO001-1.2.03-1865
ESF-1203-09-12031
"Дико 68" ЕООД
499.
BG051PO001-1.2.03-1844
ESF-1203-01-01186
"АМС Финконсулт" ЕООД
500.
BG051PO001-1.2.03-1604
ESF-1203-01-04090
"ЕВРО БМ" ЕООД
501.
BG051PO001-1.2.03-1920
ESF-1203-01-11157
"МНП ТРЕЙД" ЕООД
502.
BG051PO001-1.2.03-1765
ESF-1203-01-11207
"ЕМИКО ГРУП" ЕООД
503.
BG051PO001-1.2.03-1768
ESF-1203-01-11210
ЕТ "РАДОСТИНА МАНОВА - ЛОТОС"
504.
BG051PO001-1.2.03-1661
ESF-1203-02-02036
"АМБУЛАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПЕТРОДЕНТ" ЕООД
505.
BG051PO001-1.2.03-1707
ESF-1203-02-10022
"ДОЛЧЕ ЛУНА" ЕООД
506.
BG051PO001-1.2.03-1541
ESF-1203-06-08096
ЕТ "ВАЛПРОЕКТ – Валентина Тошкова"
507.
BG051PO001-1.2.03-1532
ESF-1203-06-08105
"Евстил 81" ЕООД
508.
BG051PO001-1.2.03-1304
ESF-1203-06-11151
ВИНАРНА ЧОРБАДЖАКОВ ЕООД
509.
BG051PO001-1.2.03-1411
ESF-1203-06-11193
"БЪЛГАРИЯ СЕНЬОР АСИСТ" ЕООД
510.
BG051PO001-1.2.03-2171
ESF-1203-08-01051
"ТЕРИАНИ" ЕООД
511.
BG051PO001-1.2.03-1864
ESF-1203-01-01202
"СИСТЕМНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ" ЕООД
512.
BG051PO001-1.2.03-1581
ESF-1203-01-04075
"АСЕТ 90" ЕООД
513.
BG051PO001-1.2.03-1644
ESF-1203-01-07092
"КГБ 21" ЕООД
514.
BG051PO001-1.2.03-1934
ESF-1203-01-11167
"СЕЛФЕКСЕЛ" ЕООД
515.
BG051PO001-1.2.03-2026
ESF-1203-04-01049
"ВЛАСТ ГРУП" ЕООД
516.
BG051PO001-1.2.03-1540
ESF-1203-06-08097
"Спортуна" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
23
Инвестира във вашето бъдеще!
517.
BG051PO001-1.2.03-1376
ESF-1203-06-11182
"ФОТО ФАНТАЗИЯ" ЕООД
518.
BG051PO001-1.2.03-1481
ESF-1203-06-11231
"СМАРТ ТЕК" ЕООД
519.
BG051PO001-1.2.03-2139
ESF-1203-08-01059
"САНДЪР 13" ЕООД
520.
BG051PO001-1.2.03-1895
ESF-1203-09-12041
ЕТ "ДАЛИЯ 2010 - ПЕТЯ ХРИСТОВА"
521.
BG051PO001-1.2.03-1716
ESF-1203-01-07122
"СИГНИС" ЕООД
522.
BG051PO001-1.2.03-1480
ESF-1203-03-02207
"КАНДИНО ВАРНА" ЕООД
523.
BG051PO001-1.2.03-1522
ESF-1203-03-02232
"АРХИТ" ЕООД
524.
BG051PO001-1.2.03-1367
ESF-1203-03-13036
"ДОЛИ-ДЖИ" ЕООД
525.
BG051PO001-1.2.03-1351
ESF-1203-03-14032
"Деси Димова" ЕООД
526.
BG051PO001-1.2.03-1546
ESF-1203-06-08091
ЕТ "ЕДИКС - ЕВДЕЛИНА МИХАЙЛОВА"
527.
BG051PO001-1.2.03-1739
ESF-1203-18-08030
"РОРА 24" ЕООД
528.
BG051PO001-1.2.03-2068
Електронно ПП
Занга ЕООД
529.
BG051PO001-1.2.03-1817
ESF-1203-01-01173
"Млечен Шоколад" ЕООД
530.
BG051PO001-1.2.03-2023
ESF-1203-05-05030
ЕТ "ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ-65"
531.
BG051PO001-1.2.03-1509
ESF-1203-06-08113
ЕТ "МАТИНЕ-ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ"
532.
BG051PO001-1.2.03-2202
ESF-1203-08-07027
"КАРАДИ МОДА" ЕООД
533.
BG051PO001-1.2.03-1907
ESF-1203-09-12046
"АВ ДИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
534.
BG051PO001-1.2.03-1790
ESF-1203-01-01148
"АРИЕЛ АРТ СТУДИО" ЕООД
535.
BG051PO001-1.2.03-1649
ESF-1203-01-07087
"ЕЛЕНА АРТ СТУДИО" ЕООД
536.
BG051PO001-1.2.03-1886
ESF-1203-01-11187
"ПАПИНИ ДИЗАЙН" ЕООД
537.
BG051PO001-1.2.03-1827
ESF-1203-02-10017
"МЕТАКСА ИНВЕСТ" ЕООД
538.
BG051PO001-1.2.03-2004
ESF-1203-04-06020
ЕТ "ЦЕЦО 09 - ЦВЕТОЗАР ВЪЛЧЕВ"
539.
BG051PO001-1.2.03-1977
ESF-1203-05-10031
ЕТ "КИКИ-РИКИ-ИЛИЯН КАМЕНОВ"
540.
BG051PO001-1.2.03-1557
ESF-1203-06-08081
ЕТ "НИКОЛИНА ТОДОРОВА - 76"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
24
Инвестира във вашето бъдеще!
541.
BG051PO001-1.2.03-1342
ESF-1203-06-11166
А 99 - Атанас Атанасов ЕТ
542.
BG051PO001-1.2.03-1452
ESF-1203-06-11214
"Каябо" ЕООД
543.
BG051PO001-1.2.03-1838
ESF-1203-01-01182
"Профешаналс-2012" ЕООД
544.
BG051PO001-1.2.03-1855
ESF-1203-01-01193
"ВТ Капитал" ЕООД
545.
BG051PO001-1.2.03-1582
ESF-1203-01-04074
"ТРИФОНОВ - АУДИО" ЕООД
546.
BG051PO001-1.2.03-1937
ESF-1203-01-11168
КЪЩА ЗА ГОСТИ “АЛЕКС” - ЗА ВЗАИМНОСТ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ПОЧИВКА ЕООД
547.
BG051PO001-1.2.03-1473
ESF-1203-03-02203
"АДСМ" ЕООД
548.
BG051PO001-1.2.03-1474
ESF-1203-03-02204
"ГЕРСИЯ 45" ЕООД
549.
BG051PO001-1.2.03-1362
ESF-1203-03-13034
"БОКСИНГ.БГ" ЕООД
550.
BG051PO001-1.2.03-2074
Електронно ПП
Сладкишница Невена ЕООД
551.
BG051PO001-1.2.03-1750
ESF-1203-01-07135
"ДЕМЕТРА ТРАВЕЛ СОФИЯ" ЕООД
552.
BG051PO001-1.2.03-1748
ESF-1203-01-07137
"Цветните" ООД
553.
BG051PO001-1.2.03-1487
ESF-1203-03-02209
"ДИНА ТИМ" ЕООД
554.
BG051PO001-1.2.03-2091
ESF-1203-04-02030
МАКС А ЕООД
555.
BG051PO001-1.2.03-2021
ESF-1203-05-05031
"РЕНДАЛ" ЕООД
556.
BG051PO001-1.2.03-1985
ESF-1203-05-10035
ЕТ "ДЕЛАВЕГА - БОЯН БОЯНОВ"
557.
BG051PO001-1.2.03-1534
ESF-1203-06-08103
"ШИМЕД" ЕООД
558.
BG051PO001-1.2.03-1979
ESF-1203-05-10032
"ГАДЕНИС" ЕООД
559.
BG051PO001-1.2.03-1955
ESF-1203-05-10020
"СУПЕР - КОНСУЛТ" ЕООД
560.
BG051PO001-1.2.03-1336
ESF-1203-03-14023
ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ - 1991"
561.
BG051PO001-1.2.03-1374
ESF-1203-06-11181
"АЛКРАС" ЕООД
562.
BG051PO001-1.2.03-2162
ESF-1203-08-01045
"РОЯЛ – ИСМЕТ КИСЬО" ЕООД

Данни : http://ophrd.az.government.bg/storage/text/odobreni%20pp-1203-s6.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар