вторник, 17 септември 2013 г.

Счетоводство лекции

Ако търсите и искате да научите повече от света на счетоводството или просто материалите които изучавате в училище/университета по счетоводство не са ви достатъчни то тук е мястото където можете да намерите безплатни и полезни лекции по счетоводство , счетоводни материали , както и много полезни документи и бланки свързани със счетоводството на фирмата. Интересни и полезни материали можете да намерите по различни секции -

Амортизации на ДМА и нейното отчитане

Счетоводна политика. Същност и значение за организацията на счетоводството на предприятието. Ред и начин на формирането и.

Активи и пасиви, приходи и разходи на предприятието

Основи на счетоводството

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА РАЗХОДИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

Курсова работа - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Помощни материали - теми за изпит по счетоводство - съкратен вариант

Примерен реферат по счетоводство

Няма коментари:

Публикуване на коментар