понеделник, 12 декември 2011 г.

Собствен Капитал


1. Съгласно съдебно решение е регистриран ОК за 50 000 лв. От които по РС са внесени  30 000 лв.; транспортни средства за 5 000лв; стоки за 500 лв. и разликата между всичките тях е под формата на записани дялови вноски
        303

  5 000
        502

30 000
        205

  5 000
        425

10 000

100
50 000
Дт.               С-ка 100              Кт.
5............. .5 000
50 000...........1.
15.............2 000

ДО...........7 000
50 000..........КО
СУ..........43 000

ДС.........50 000
50 000..........КС

43 000..........НС


2. Съдружник внася записания си дял под вид на машина за 5 000 лв.
     203
425
5 000
Дт.               С-ка 425             Кт.
1............. 10 000
5 000...........2.

5 000……...…5.
10 000
10 000


3. Загуба от минали години в размер от 1 200 лв. е покрита за сметка на общите резерви
     110
120
1 2004. Формирани са други резерви в размер от 2 500 лв. за сметка на неразпределена печалба от минали години (резервите са П и защото се повишават са в Кт)
     121
119
2 5005. Съдружник се отказва от записания си дял. И в този размер ОК е намален; съдебно решение.
     100
425
5 0006. Безвъзмездно е предадена машина с отчетна стойност 2 000 лв. и амортизация до момента 1 700 лв.
240
  
1 700
119

   300

203
2 000


7. Начислен е данък върху печалбата 288 лв. съгласно данъчна декларация.
     122
451
288

8. Създадени са общи резерви за сметка на неразпределена печалба от минали години.
     121
110
7 0009. Съгласно ДФ е продаден компютър с отчетна стойност 2 200 лв. и амортизация 1 900 лв.; продажната му стойност е 500 лв.

410
  
600

704
500

4532
100

9.а. Изписан от състава на ДМА
240
  
1 900
704

   300

206
2 200

10. По РС постъпва сумата от клиенти
     502
410
60011. Отчетен е резултат от продажбата (сметка 704) (когато се отчита резултата откриваме коя да е сметка от гр. 70)
     704
122
200
Дт.               С-ка 704             Кт.
9.а.............. 300
500............9.
11................200

500
500

12. Съгласно ИБС са отчетени лихва 16,20 лв. и такса за месечно обслужване 5 лв.
     502
720
16,2012.а. Приключване на сметка 720
     720
122
16,2012.б. Отчетена такса
     629
502
512.в. Приключване на сметка 629
     122
629
5

13. Загубата от текущата година 2005. е отчетена като непокрита загуба от минали години през следващия отчетен период 2006г. 1 234 лв.
     120
122
1 234
14. Печалба от изминалата година (2005) е отчетена като неразпределена печалба 4 120 лв.
     122
121
4 12015. Непокрита загуба от минали години е покрита от ОК 2 000 лв. съдебно решение
     100
120
2 00016. Във връзка с намаляването на балансовата стойност и преоценка в коректива на машина е отчетена амортизация 150 лв. (отчетена амортизация=балансова стойност)
     111
240
15017. Изразходвани са от РС 700 лв. за сметка на общи резерви
     110
502
700

Няма коментари:

Публикуване на коментар