сряда, 9 януари 2013 г.

Как да регистрирам нова фирма

Нова фирма се регистрира вече значително по-бързо отколкото във времето когато всичко се извършваше в съда по местоживеене.
Вече няма регистър булстат и отпаднаха хартиените картончета които се издават при вписване на новата фирма.

За да регистрирате една нова фирма , била тя АД, ЕООД , ООД, ЕТ или друга трябва да подадете документи по образец към Агенция по Вписванията към съответната община и в кратък срок ще получите потвърждение за вписването на фирмата Ви.

Отпадна и задължителното подаване на документите от адвокат , като вече всеки един счетоводител може да подаде документите на своите клиенти към съответното бюро на Агенция по вписванията (търговски регистър).
Някой счетоводни кантори извършват и електронна регистрация на фирма,  като така, не е необходимо вие да присъствате на целия процес по регистрирането и така могат да ви спестят някой от таксите при регистрационния процес.

сряда, 2 януари 2013 г.

Актуални промени в ЗДДФЛ, ЗДДС , ЗКПО , КСО за 2013 година

По-важните промени в Кодекса на социалното осигуряване, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Както всяка година и тази неотстъпва по множество промени и изменения в законите за ЗДДФЛ , ЗДДС, ЗКПО и КСО .
Обобщено и съкратено най-важното, синтезирано в промените можете да намерите тук :

Промени по ЗДДФЛ, ЗДДС ЗКПО , КСО за 2013 година