сряда, 29 януари 2014 г.

Списък на одобрените по програма предприемчиви българи фирми

Списък на одобрените по програма предприемчиви българи фирми  - сесия 6 - подадени 01.04.2013 - 31.05.2013

Виж одобрени  сесия 5 източник - http://ophrd.az.government.bg/storage/procedures/other_docs/250_Odobreni_PP-1203-S5.pdf
Виж одобрени сесия 6 източник - http://ophrd.az.government.bg/storage/text/odobreni%20pp-1203-s6.pdf

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Сесия 6 (проектни предложения, подадени от 01.04.2013 г. до 31.05.2013 г.),
№ Номер от ИСУН Идентификационен номер на проектното предложение Име на кандидата
1.
BG051PO001-1.2.03-1696
ESF-1203-02-09010
"ФЛОРИАНТИ" ЕООД
2.
BG051PO001-1.2.03-1663
ESF-1203-02-02038
"ВЕСТЕДИ 1" ЕООД
3.
BG051PO001-1.2.03-1448
ESF-1203-03-02194
"ЕВРОКИК КОНСУЛТ" ЕООД
4.
BG051PO001-1.2.03-1445
ESF-1203-03-02192
"ФАСТ ФУУД ПРОДУКТ" ЕООД
5.
BG051PO001-1.2.03-1584
ESF-1203-01-04072
"ЦВЕТЕЛИНА 2013" ЕООД
6.
BG051PO001-1.2.03-1764
ESF-1203-01-11206
"ДИ АЙ 76 КОНСУЛТ" ЕООД
7.
BG051PO001-1.2.03-1283
ESF-1203-07-13028
"ПЕРСОНА ГРАТА" ЕООД
8.
BG051PO001-1.2.03-1598
ESF-1203-01-04096
"ВИКТОРИЯ ДИЗАЙН СОФТ" ЕООД
9.
BG051PO001-1.2.03-1695
ESF-1203-02-09009
"ДЕЙНАМИКС" ЕООД
10.
BG051PO001-1.2.03-2140
ESF-1203-08-01060
"Д. КЬОСОВА" ЕООД
11.
BG051PO001-1.2.03-1703
ESF-1203-02-09017
"ПЕРФЕКТ-М77" ЕООД
12.
BG051PO001-1.2.03-1796
ESF-1203-01-01153
"КРИСТАЛ ЛУКС" ЕООД
13.
BG051PO001-1.2.03-1788
ESF-1203-01-01146
"ИТ Одит" ЕООД
14.
BG051PO001-1.2.03-1723
ESF-1203-01-07115
"АУЕЙКЪНИНГ" ЕООД
15.
BG051PO001-1.2.03-2000
ESF-1203-05-04017
"СТРОЙ СИСТЕМС 72" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
2
Инвестира във вашето бъдеще!
16.
BG051PO001-1.2.03-1710
ESF-1203-01-07128
"Амели студио" ЕООД
17.
BG051PO001-1.2.03-1700
ESF-1203-02-09014
"МОБИЛ СЕРВИЗ 2013" ООД
18.
BG051PO001-1.2.03-1826
ESF-1203-02-10021
"МЕБЕЛИ КАРЛА" ЕООД
19.
BG051PO001-1.2.03-1578
ESF-1203-01-04078
"СОФИЯ СЪНЛАЙТ" ЕООД
20.
BG051PO001-1.2.03-1702
ESF-1203-02-09016
"ЕЙ ПИ ЕЙЧ СОЛАР ПРОДЖЕКТ" ЕООД
21.
BG051PO001-1.2.03-1408
ESF-1203-03-02173
"ИЙСТ ПОЙНТ ГРУП" ЕООД
22.
BG051PO001-1.2.03-1462
ESF-1203-03-02200
"ШАРКА" ЕООД
23.
BG051PO001-1.2.03-1492
ESF-1203-03-02212
"ЗОДИКА" ЕООД
24.
BG051PO001-1.2.03-1622
ESF-1203-01-04117
Актив Мен ЕООД
25.
BG051PO001-1.2.03-1680
ESF-1203-02-02053
"При чорбаджийката" ЕООД
26.
BG051PO001-1.2.03-1449
ESF-1203-03-02195
"ЕНИКРА" ЕООД
27.
BG051PO001-1.2.03-1984
ESF-1203-05-10034
ЕТ "ДОРА МИХАЙЛОВА 2013"
28.
BG051PO001-1.2.03-1437
ESF-1203-06-11208
"ДИДИСТА 69" ЕООД
29.
BG051PO001-1.2.03-1258
ESF-1203-07-13016
"АДРИЯ" ЕООД
30.
BG051PO001-1.2.03-1843
ESF-1203-09-08009
"ЛАХМАДЖУН" ЕООД
31.
BG051PO001-1.2.03-1727
ESF-1203-18-08017
"ВЕМ - ВАНЯ МИХАЙЛОВА" ЕООД
32.
BG051PO001-1.2.03-1858
ESF-1203-01-01197
"АЛФА ЕВРО КОНСУЛТ" ЕООД
33.
BG051PO001-1.2.03-1866
ESF-1203-01-01203
"АЛФАТРАДО" ЕООД
34.
BG051PO001-1.2.03-1593
ESF-1203-01-04100
"ВкусоТека" ЕООД
35.
BG051PO001-1.2.03-1660
ESF-1203-02-02035
"АБАГАР - 2013" ЕООД
36.
BG051PO001-1.2.03-1510
ESF-1203-03-02222
"КРУМОВТРЕЙДИНВЕСТ" ЕООД
37.
BG051PO001-1.2.03-2101
ESF-1203-04-11069
"СВЕТЛИНАТА 2013" ЕООД
38.
BG051PO001-1.2.03-1845
ESF-1203-09-08010
"МЕЧО 73" ЕООД
39.
BG051PO001-1.2.03-1837
ESF-1203-09-08013
"ДРАГО 2013" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
3
Инвестира във вашето бъдеще!
40.
BG051PO001-1.2.03-1731
ESF-1203-18-08022
"ФЕБОС" ЕООД
41.
BG051PO001-1.2.03-1659
ESF-1203-02-02034
"БУРГОС КЛИЙН" ЕООД
42.
BG051PO001-1.2.03-1392
ESF-1203-03-02165
"ХИДРО-ПЛАН" ЕООД
43.
BG051PO001-1.2.03-1863
ESF-1203-09-12030
"ТРЕЙНИНГ ЛАБ" ЕООД
44.
BG051PO001-1.2.03-1688
ESF-1203-01-07076
"АНИВАЛ БИЗНЕС КОНСУЛТ" ЕООД
45.
BG051PO001-1.2.03-2210
ESF-1203-01-11134
"Караджа-Ф" ЕООД
46.
BG051PO001-1.2.03-1393
ESF-1203-03-02166
"ВАРИАНТ-В 1" ЕООД
47.
BG051PO001-1.2.03-1433
ESF-1203-03-02184
"МЕЛА КОМЕРС" ЕООД
48.
BG051PO001-1.2.03-2016
ESF-1203-04-01044
"ЕР ДИ ЕМ БРОКЕР 11" ЕООД
49.
BG051PO001-1.2.03-2108
ESF-1203-04-11075
"АБА ТРЕЙД" ЕООД
50.
BG051PO001-1.2.03-2034
ESF-1203-05-05025
ЕТ "НАДЯ-СТИЛ 74 - НАДЯ ГЕОРГИЕВА"
51.
BG051PO001-1.2.03-1426
ESF-1203-06-11203
"ПИСС ФЕШЪН" ЕООД
52.
BG051PO001-1.2.03-1322
ESF-1203-07-08013
"ЕКОСОЛАР 13" ЕООД
53.
BG051PO001-1.2.03-1257
ESF-1203-07-13015
ЕТ "КВ АРТ- ВИКТОРИЯ ПЪШЕВА"
54.
BG051PO001-1.2.03-1936
ESF-1203-09-15009
"Арт Мебел СМ" ЕООД
55.
BG051PO001-1.2.03-1576
ESF-1203-01-04080
"АВАБЕКС ГРУП" ЕООД
56.
BG051PO001-1.2.03-1981
ESF-1203-01-11191
"ДАРИЯ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
57.
BG051PO001-1.2.03-1432
ESF-1203-03-02183
"ТЕОДОТ" ЕООД
58.
BG051PO001-1.2.03-2175
ESF-1203-08-01039
"РУКАЯ" ЕООД
59.
BG051PO001-1.2.03-1801
ESF-1203-01-01158
"ЕМ ДЖИ БЮТИ 78" ЕООД
60.
BG051PO001-1.2.03-1830
ESF-1203-01-01177
ХИТ РИТЪМ ЕООД
61.
BG051PO001-1.2.03-1848
ESF-1203-01-01188
“ФОТОН МАРКЕТИНГ“" ЕООД
62.
BG051PO001-1.2.03-1926
ESF-1203-01-11160
"ПРОЕКТ КОНСУЛТ 59" ЕООД
63.
BG051PO001-1.2.03-1697
ESF-1203-02-09011
"ГЕОСЪРВЕЙ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
4
Инвестира във вашето бъдеще!
64.
BG051PO001-1.2.03-1464
ESF-1203-03-02201
"АУРИЕЛ" ЕООД
65.
BG051PO001-1.2.03-1970
ESF-1203-05-10028
"ЦВЕТИНА - 2013" ЕООД
66.
BG051PO001-1.2.03-1309
ESF-1203-07-13031
"ИНФО СЪРВИС - РУСЕ" ЕООД
67.
BG051PO001-1.2.03-2193
ESF-1203-08-07018
"ПРЕШЪС ПЕТ" ЕООД
68.
BG051PO001-1.2.03-1842
ESF-1203-01-01185
"НаВън" ЕООД
69.
BG051PO001-1.2.03-1587
ESF-1203-01-04069
"СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН" ЕООД
70.
BG051PO001-1.2.03-1744
ESF-1203-01-07141
"Блесидж ЛПД" ЕООД
71.
BG051PO001-1.2.03-1883
ESF-1203-01-11184
МЕЙКЪР ЕООД
72.
BG051PO001-1.2.03-2012
ESF-1203-04-01042
"БЛУМИНГ 07" ЕООД
73.
BG051PO001-1.2.03-2033
ESF-1203-04-01053
"ПЕШО 56" ЕООД
74.
BG051PO001-1.2.03-2040
ESF-1203-04-01056
"МАСАЖНО СТУДИО - НИКИ" ЕООД
75.
BG051PO001-1.2.03-1991
ESF-1203-05-04022
ЕТ "ДЕНИНИ- МЕТАЛ- ДИМО ПАНОВ"
76.
BG051PO001-1.2.03-2025
ESF-1203-05-05029
"ПУНКТ ВВ" ЕООД
77.
BG051PO001-1.2.03-1513
ESF-1203-06-08111
ЕТ "СТЕЙСИ - СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА"
78.
BG051PO001-1.2.03-2177
ESF-1203-08-01042
"ХАДЖИЕВИ 2013" ЕООД
79.
BG051PO001-1.2.03-1733
ESF-1203-18-08024
"ПАМА 1" ЕООД
80.
BG051PO001-1.2.03-2078
ЕЛЕКТРУМ - Стефка Няголова ЕООД
81.
BG051PO001-1.2.03-1637
ESF-1203-01-07099
ЕТ "МОНИ -Вельо Цаков"
82.
BG051PO001-1.2.03-1708
ESF-1203-01-07131
"ЕМ Денс" ЕООД
83.
BG051PO001-1.2.03-1968
ESF-1203-01-11133
"ВЕСТИВА" ЕООД
84.
BG051PO001-1.2.03-1911
ESF-1203-01-11176
"СЕВИ-ПРО" ЕООД
85.
BG051PO001-1.2.03-1435
ESF-1203-03-02185
"БУТИК-И 62" ЕООД
86.
BG051PO001-1.2.03-2102
ESF-1203-04-11070
"ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ" ЕООД
87.
BG051PO001-1.2.03-2109
ESF-1203-04-11076
ЕТ "ИНМА - МАРИЯ ТЕОДОСИЕВА"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
5
Инвестира във вашето бъдеще!
88.
BG051PO001-1.2.03-2113
ESF-1203-04-11080
"ГАБИ ФЕШЪН 71" ЕООД
89.
BG051PO001-1.2.03-2094
ESF-1203-04-11095
"АГЕНЦИЯ БВД" ЕООД
90.
BG051PO001-1.2.03-1368
ESF-1203-06-11178
ВИА АРТИС ЕООД
91.
BG051PO001-1.2.03-1781
ESF-1203-01-01139
"Си Консултинг Хаус" ЕООД
92.
BG051PO001-1.2.03-1852
ESF-1203-01-01190
ЕТ "ПЕПА КАНДЖЕВА"
93.
BG051PO001-1.2.03-1630
ESF-1203-01-07106
"ИВАА РЕСПЕКТ" ЕООД
94.
BG051PO001-1.2.03-1945
ESF-1203-01-11145
БЕХОЛДЕР ЕВРОПА ЕООД
95.
BG051PO001-1.2.03-1383
ESF-1203-03-02157
"Ревери" ЕООД
96.
BG051PO001-1.2.03-1390
ESF-1203-03-02164
"РИАЛ СЕНС" ЕООД
97.
BG051PO001-1.2.03-1419
ESF-1203-03-02178
"Аглея-2013" ЕООД
98.
BG051PO001-1.2.03-1514
ESF-1203-03-02224
"ЛАВАС" ЕООД
99.
BG051PO001-1.2.03-1523
ESF-1203-03-02233
"ХЕПИ КАР 2013" ЕООД
100.
BG051PO001-1.2.03-2027
ESF-1203-05-05028
"ЛОНДОН БИЙ" ЕООД
101.
BG051PO001-1.2.03-1330
ESF-1203-06-11159
АРС 21 ЕООД
102.
BG051PO001-1.2.03-1415
ESF-1203-06-11195
Сървис тийм ЕООД
103.
BG051PO001-1.2.03-1320
ESF-1203-07-08011
"СЦИЛА 80" ЕООД
104.
BG051PO001-1.2.03-2195
ESF-1203-08-07020
"ГРАМАДИС" ЕООД
105.
BG051PO001-1.2.03-1901
ESF-1203-09-12044
"ДИВА-ТД 2013" ЕООД
106.
BG051PO001-1.2.03-1808
ESF-1203-01-01165
"ТЕОДЕС ТРЕЙД" ЕООД
107.
BG051PO001-1.2.03-1813
ESF-1203-01-01170
"ВЛАДЕКС-МС" ЕООД
108.
BG051PO001-1.2.03-1605
ESF-1203-01-04089
"ДИА - ДОМ И АРХИТЕКТУРА" ЕООД
109.
BG051PO001-1.2.03-1645
ESF-1203-01-07091
"ИЛТА 2012" ЕООД
110.
BG051PO001-1.2.03-1625
ESF-1203-01-07112
"Юнивърс Денс Мюзик Ентъртеймънт" ЕООД
111.
BG051PO001-1.2.03-1762
ESF-1203-01-11204
АИС ЕКО ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
6
Инвестира във вашето бъдеще!
112.
BG051PO001-1.2.03-1664
ESF-1203-02-02039
ЕТ "НАКАТА 2010 - МИРЕНА ГЕОРГИЕВА"
113.
BG051PO001-1.2.03-1701
ESF-1203-02-09015
ЕТ "ХРИС 03 - ДЕЯН ДИМИТРОВ"
114.
BG051PO001-1.2.03-1825
ESF-1203-02-10019
ЕТ "КОНТРОЛ - КРЪСТИНА ДОЙЧЕВА"
115.
BG051PO001-1.2.03-1382
ESF-1203-03-02156
"СЛЪНЧЕВ ДЕН - ИВАН УЗУНОВ" ЕООД
116.
BG051PO001-1.2.03-1385
ESF-1203-03-02159
"АБАУТ АРХ" ЕООД
117.
BG051PO001-1.2.03-1396
ESF-1203-03-02167
"И и Г Технолоджи" ЕООД
118.
BG051PO001-1.2.03-1516
ESF-1203-03-02226
"АКВАТИКО" ЕООД
119.
BG051PO001-1.2.03-2111
ESF-1203-04-11078
"ЙОВИ-СЙ-2012" ЕООД
120.
BG051PO001-1.2.03-1273
ESF-1203-07-13023
"АРИ - 05" ЕООД
121.
BG051PO001-1.2.03-2169
ESF-1203-08-01049
"Фърн Дизайн" ЕООД
122.
BG051PO001-1.2.03-2135
ESF-1203-08-01057
"БЕЛВИТ" ЕООД
123.
BG051PO001-1.2.03-2146
ESF-1203-08-01065
ЕТ "ВАЛЕНТИН ЛУМПАРОВ-ТАХО"
124.
BG051PO001-1.2.03-2150
ESF-1203-08-01069
ЕТ "НИК - КОСТАДИН КОСТАДИНОВ"
125.
BG051PO001-1.2.03-1897
ESF-1203-09-12042
"РАДАР - ТРЕЙД" ООД
126.
BG051PO001-1.2.03-1650
ESF-1203-01-07086
"СЛАДКА РАБОТИЛНИЦА" ЕООД
127.
BG051PO001-1.2.03-1999
ESF-1203-01-11125
"ФРЕШ 2013" ЕООД
128.
BG051PO001-1.2.03-1954
ESF-1203-01-11126
"ДЕЛИМАРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД
129.
BG051PO001-1.2.03-1913
ESF-1203-01-11177
"еТРАНСПОРТАЛ" ООД
130.
BG051PO001-1.2.03-1665
ESF-1203-02-02040
"АВЕНЮ МЕДИЯ" ЕООД
131.
BG051PO001-1.2.03-1446
ESF-1203-03-02193
"ВУВУЗЕЛА" ЕООД
132.
BG051PO001-1.2.03-1508
ESF-1203-03-02221
"Стеди България" ЕООД
133.
BG051PO001-1.2.03-2008
ESF-1203-04-06015
"НАТАЛИЯ НИКОЛОВА - 89" ЕООД
134.
BG051PO001-1.2.03-2126
ESF-1203-04-11067
"ЕМ ПАУЪР 2013" ЕООД
135.
BG051PO001-1.2.03-1278
ESF-1203-07-13025
"МУРСАЛИЦА" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
7
Инвестира във вашето бъдеще!
136.
BG051PO001-1.2.03-1905
ESF-1203-09-12045
"ЕВРОПРОЕКТ ТРЕЙД" ООД
137.
BG051PO001-1.2.03-1771
ESF-1203-01-01129
"КОМИТСКИ АНИМА" ЕООД
138.
BG051PO001-1.2.03-1786
ESF-1203-01-01144
ЕТ "ФРЕШХАУС-Калоян Симеонов"
139.
BG051PO001-1.2.03-1600
ESF-1203-01-04094
СЛАДКО ЦАРСТВО ЕООД
140.
BG051PO001-1.2.03-1597
ESF-1203-01-04097
"БЪТЪРФЛАЙ ДИЗАЙН" ЕООД
141.
BG051PO001-1.2.03-1653
ESF-1203-01-07083
"ИНВЕНТ КАПИТЪЛ ГРУП" ЕООД
142.
BG051PO001-1.2.03-1990
ESF-1203-01-11121
"ПРО ДОМ" ЕООД
143.
BG051PO001-1.2.03-1960
ESF-1203-01-11129
"ПРИНТИКА" ЕООД
144.
BG051PO001-1.2.03-1976
ESF-1203-01-11138
"АМАТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
145.
BG051PO001-1.2.03-1919
ESF-1203-01-11156
"ГЛОБАЛ КЛИЙН" ЕООД
146.
BG051PO001-1.2.03-1705
ESF-1203-02-10025
"АУТО КЛИМА - 62" ЕООД
147.
BG051PO001-1.2.03-1505
ESF-1203-03-02219
"ДЕКУПАЖ" ООД
148.
BG051PO001-1.2.03-2120
ESF-1203-04-11060
"КРАСИМИР КРЪСТЕВ 2013" ЕООД
149.
BG051PO001-1.2.03-2107
ESF-1203-04-11073
"ЦВЕТЯ ЗА ВАС" ЕООД
150.
BG051PO001-1.2.03-2112
ESF-1203-04-11079
"НЕДЕЛНИК М" ЕООД
151.
BG051PO001-1.2.03-1543
ESF-1203-06-08094
"ВАЛ ПЕКС - СТРОЙ" ЕООД
152.
BG051PO001-1.2.03-2144
ESF-1203-08-01063
"Емили Инвест 2013" ЕООД
153.
BG051PO001-1.2.03-1899
ESF-1203-09-12043
"ГЛОБУС - ИНК 2013" ЕООД
154.
BG051PO001-1.2.03-1778
ESF-1203-01-01136
"Евро Стандарт Контрол" ЕООД
155.
BG051PO001-1.2.03-1797
ESF-1203-01-01154
"Лотос - БИОСТИЛ" ЕООД
156.
BG051PO001-1.2.03-1643
ESF-1203-01-07093
"ЦЕНТЪР ВЯРА" ЕООД
157.
BG051PO001-1.2.03-1632
ESF-1203-01-07104
"ДИСЪН" ЕООД
158.
BG051PO001-1.2.03-1759
ESF-1203-01-11201
"ОБЩИ РЕМОНТИ" ЕООД
159.
BG051PO001-1.2.03-1410
ESF-1203-03-02174
ЕТ "АНГЕЛ КИРИЛОВ 2013"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
8
Инвестира във вашето бъдеще!
160.
BG051PO001-1.2.03-1497
ESF-1203-03-02215
"Грифт Офис" ЕООД
161.
BG051PO001-1.2.03-1525
ESF-1203-03-02235
ЕТ "ФИЛИП- ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА"
162.
BG051PO001-1.2.03-2032
ESF-1203-04-01052
"ОРО 13" ЕООД
163.
BG051PO001-1.2.03-2182
ESF-1203-04-11057
"БДА БЛЕСС" ЕООД
164.
BG051PO001-1.2.03-2100
ESF-1203-04-11068
"АЛЕКС ВН" ЕООД
165.
BG051PO001-1.2.03-2046
ESF-1203-04-11090
"ПЕПО-РЕМОНТ" ЕООД
166.
BG051PO001-1.2.03-2013
ESF-1203-05-04015
ЕТ "ТЕРЕЯ-КОНСУЛТ - РОСИЦА КОСТОВА"
167.
BG051PO001-1.2.03-2039
ESF-1203-05-05022
"АЛЕКСАНДРИНА ТЕКС" ЕООД
168.
BG051PO001-1.2.03-2190
ESF-1203-08-07015
"ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ" ЕООД
169.
BG051PO001-1.2.03-1834
ESF-1203-09-08012
"БАШЕВИ" ЕООД
170.
BG051PO001-1.2.03-1867
ESF-1203-09-12032
"БАРИМОВА" ЕООД
171.
BG051PO001-1.2.03-1784
ESF-1203-01-01142
"ШАМБАЛА МЕДИЯ" ЕООД
172.
BG051PO001-1.2.03-1789
ESF-1203-01-01147
"ГАЛЕРИЯ ФЕЕРИЯ" ЕООД
173.
BG051PO001-1.2.03-1800
ESF-1203-01-01157
"РУБИ САН" ЕООД
174.
BG051PO001-1.2.03-1588
ESF-1203-01-04068
"ОФИС СПОТ" ЕООД
175.
BG051PO001-1.2.03-1586
ESF-1203-01-04070
"ГАЛАНТ ФИНАНС" ЕООД
176.
BG051PO001-1.2.03-1742
ESF-1203-01-07143
"КРЕО ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД
177.
BG051PO001-1.2.03-1971
ESF-1203-01-11135
"КАДЖИ" ЕООД
178.
BG051PO001-1.2.03-1923
ESF-1203-01-11158
"Панча-Арт" ЕООД
179.
BG051PO001-1.2.03-1517
ESF-1203-03-02227
"АХТАРИ ПРО" ЕООД
180.
BG051PO001-1.2.03-1354
ESF-1203-03-13030
"ГЛОРИЯ БЮТИ" ЕООД
181.
BG051PO001-1.2.03-2114
ESF-1203-04-11081
"В ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД
182.
BG051PO001-1.2.03-2105
ESF-1203-04-11085
"ДАРИО ЧЕРАКЧИЕВ БЕТОН - 1970" ЕООД
183.
BG051PO001-1.2.03-2099
ESF-1203-04-11088
ЕТ "Дева стил - Емилия Владова"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
9
Инвестира във вашето бъдеще!
184.
BG051PO001-1.2.03-1537
ESF-1203-06-08100
"РИВАР" ЕООД
185.
BG051PO001-1.2.03-1296
ESF-1203-06-11143
ЕТ Харизма-Йорданка Мачева
186.
BG051PO001-1.2.03-1319
ESF-1203-07-10011
"ПЕПО 02" ЕООД
187.
BG051PO001-1.2.03-2180
ESF-1203-08-01036
ЕТ "Борис Стоилков - ХАМЪР"
188.
BG051PO001-1.2.03-1787
ESF-1203-01-01145
"ДИ ЕМ БЕЙКЪРИ" ЕООД
189.
BG051PO001-1.2.03-1803
ESF-1203-01-01160
"БИ ЕС ЕН ПРИНТ" ЕООД
190.
BG051PO001-1.2.03-1615
ESF-1203-01-04110
МИГ 56 ЕООД
191.
BG051PO001-1.2.03-1635
ESF-1203-01-07101
"ДАР ОТ ЗЕМЯТА" ЕООД
192.
BG051PO001-1.2.03-1633
ESF-1203-01-07103
"ЗД АКАУНТ" ЕООД
193.
BG051PO001-1.2.03-1964
ESF-1203-01-11131
"Офисмейт" ЕООД
194.
BG051PO001-1.2.03-1927
ESF-1203-01-11161
"УЕБ ВИДЕО БГ" ЕООД
195.
BG051PO001-1.2.03-1478
ESF-1203-03-02206
"ПРОЦЕС 2012" ЕООД
196.
BG051PO001-1.2.03-1488
ESF-1203-03-02210
"ФОРТУНА КРЮ" ЕООД
197.
BG051PO001-1.2.03-1967
ESF-1203-05-10026
ЕТ "ИВОНА - ИВАЙЛО ПАВЛОВ"
198.
BG051PO001-1.2.03-1980
ESF-1203-05-10033
ВЕНИ ЛОМ ЕООД
199.
BG051PO001-1.2.03-1267
ESF-1203-06-16050
ЕТ "Гранит-Сийка Хаджиева"
200.
BG051PO001-1.2.03-1261
ESF-1203-07-12008
РЕАКТ 33 ЕООД
201.
BG051PO001-1.2.03-1313
ESF-1203-07-13034
"СТУДИО АВРАМОВ" ЕООД
202.
BG051PO001-1.2.03-2164
ESF-1203-08-01046
"ДЕСИ СТИЛ 24" ЕООД
203.
BG051PO001-1.2.03-1791
ESF-1203-01-01149
"Стела Инвестмънт" ЕООД
204.
BG051PO001-1.2.03-1575
ESF-1203-01-04081
"МОРИС ЕФЕКТ" ЕООД
205.
BG051PO001-1.2.03-1571
ESF-1203-01-04085
"ЧОКОФРЕДО" ЕООД
206.
BG051PO001-1.2.03-1629
ESF-1203-01-07107
ЕТ "ВАЛЕРИЯ-ВАЛЕРИЯ РАДЕВА"
207.
BG051PO001-1.2.03-1719
ESF-1203-01-07119
ЕТ "Вилс-92-Виолета Добрева"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
10
Инвестира във вашето бъдеще!
208.
BG051PO001-1.2.03-1898
ESF-1203-01-11169
"Елеганс Инспайърс" ЕООД
209.
BG051PO001-1.2.03-1667
ESF-1203-02-02042
"ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН" ЕООД
210.
BG051PO001-1.2.03-1676
ESF-1203-02-02051
"УСПЕХ 3110" ЕООД
211.
BG051PO001-1.2.03-1398
ESF-1203-03-02168
"Стилипс" ЕООД
212.
BG051PO001-1.2.03-1441
ESF-1203-03-02188
"СИНГЪЛ СИКРЕТ" ЕООД
213.
BG051PO001-1.2.03-1503
ESF-1203-03-02218
ЕТ "СЛАВОСЛОВЪ - СТОЯНА СТОЕВА"
214.
BG051PO001-1.2.03-2018
ESF-1203-04-01045
"ВАЛЕНТИ 23" ЕООД
215.
BG051PO001-1.2.03-2123
ESF-1203-04-11063
"ВИКТРОН" ЕООД
216.
BG051PO001-1.2.03-2098
ESF-1203-04-11087
"ПЗИ 2013" ЕООД
217.
BG051PO001-1.2.03-1989
ESF-1203-05-04023
"Прециз Консулт С" ЕООД
218.
BG051PO001-1.2.03-2155
ESF-1203-08-01074
ЕТ "РЕШИДЕ АРАПОВА"
219.
BG051PO001-1.2.03-1918
ESF-1203-09-12052
"ФИНАНС Н 2013" ЕООД
220.
BG051PO001-1.2.03-1617
ESF-1203-01-04112
"ДЕВА - СКОРПИОН" ЕООД
221.
BG051PO001-1.2.03-1628
ESF-1203-01-07109
"АГРО БИО ВИТА – ЗЕМЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ" ЕООД
222.
BG051PO001-1.2.03-1992
ESF-1203-01-11122
"СПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД
223.
BG051PO001-1.2.03-1997
ESF-1203-01-11124
"ЕМ СИ ЕС ДЖИ" ЕООД
224.
BG051PO001-1.2.03-1978
ESF-1203-01-11139
"МайФууд.БГ" ЕООД
225.
BG051PO001-1.2.03-1943
ESF-1203-01-11143
"ЗЕЛЕН КВАДРАТ" ЕООД
226.
BG051PO001-1.2.03-1944
ESF-1203-01-11144
"БЛУБЪРД КАРГО" ЕООД
227.
BG051PO001-1.2.03-1814
ESF-1203-02-10027
"ЕДЕЛВАЙС 64" ЕООД
228.
BG051PO001-1.2.03-1427
ESF-1203-03-02180
"ХАРМОНИЯ - ВАРНА" ЕООД
229.
BG051PO001-1.2.03-1458
ESF-1203-03-02198
"СТОДЕЛ-БГ" ЕООД
230.
BG051PO001-1.2.03-2042
ESF-1203-04-01058
ЕТ "МММ Тур - Михаил Милев"
231.
BG051PO001-1.2.03-2011
ESF-1203-04-06018
"Ванис Къмпани" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
11
Инвестира във вашето бъдеще!
232.
BG051PO001-1.2.03-2181
ESF-1203-04-11056
"ТАЛАШИТ" ЕООД
233.
BG051PO001-1.2.03-2121
ESF-1203-04-11061
ЕТ "НАСЛАДА-СОНЯ ИЛИЕВА"
234.
BG051PO001-1.2.03-2124
ESF-1203-04-11064
"БИОПРО 9605" ЕООД
235.
BG051PO001-1.2.03-2045
ESF-1203-04-11089
"КАМОР-88" ЕООД
236.
BG051PO001-1.2.03-2095
ESF-1203-04-11096
ЕТ "НГ - НЕДКО ГЕОРГИЕВ"
237.
BG051PO001-1.2.03-1467
ESF-1203-06-11223
"ДОМИНАТОР - ИКП" ЕООД
238.
BG051PO001-1.2.03-1271
ESF-1203-07-13022
"ПОЗИТИВ КОНСУЛТ" ЕООД
239.
BG051PO001-1.2.03-2158
ESF-1203-08-01031
"СТЕФФ СТИЛ" ЕООД
240.
BG051PO001-1.2.03-2191
ESF-1203-08-07016
"Мишел 03" ЕООД
241.
BG051PO001-1.2.03-2073
РАФАЕЛ КОНСУЛТ ЕООД
242.
BG051PO001-1.2.03-1793
ESF-1203-01-01150
"ЕДНА - 2012" ЕООД
243.
BG051PO001-1.2.03-1828
ESF-1203-01-01175
"ТЕА АЛБА" ЕООД
244.
BG051PO001-1.2.03-1592
ESF-1203-01-04102
"АРТЕРЕЙ" ЕООД
245.
BG051PO001-1.2.03-1949
ESF-1203-01-11150
"АСИ КОНСУЛТ" ЕООД
246.
BG051PO001-1.2.03-1953
ESF-1203-01-11154
"СУПАРИОР" ЕООД
247.
BG051PO001-1.2.03-1756
ESF-1203-01-11198
"МИЛЕНИУМ 2015" ЕООД
248.
BG051PO001-1.2.03-1404
ESF-1203-03-02171
"АЛИЯ И М" ЕООД
249.
BG051PO001-1.2.03-1412
ESF-1203-03-02175
"МЕЛДИ МЕДЖИК" ЕООД
250.
BG051PO001-1.2.03-1520
ESF-1203-03-02230
"АСИТРОН" ЕООД
251.
BG051PO001-1.2.03-2003
ESF-1203-04-06017
"Арт Виво" ЕООД
252.
BG051PO001-1.2.03-2127
ESF-1203-04-11053
ЕТ "БЪРЗИНА-ЦВЕТАН ПЕЛОВ"
253.
BG051PO001-1.2.03-2179
ESF-1203-04-11055
"ВАСИЛЕВ-92" ЕООД
254.
BG051PO001-1.2.03-2104
ESF-1203-04-11072
ЕТ "ПЕТЪР ПЕШЕВ - 88"
255.
BG051PO001-1.2.03-2115
ESF-1203-04-11082
ЕТ "ЕМАНУИЛ - МИРОСЛАВ АТАНАСОВ"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
12
Инвестира във вашето бъдеще!
256.
BG051PO001-1.2.03-2037
ESF-1203-05-05023
"ЕЛЗА - ЕВРО КОНСУЛТ" ЕООД
257.
BG051PO001-1.2.03-1963
ESF-1203-05-10024
"ИМПЕРИЯ АЙК" ЕООД
258.
BG051PO001-1.2.03-1974
ESF-1203-05-10030
"ЗНАНИЕ ПЛЮС - МОНТАНА" ЕООД
259.
BG051PO001-1.2.03-1405
ESF-1203-06-11190
Трафик Ойл-БГ ЕООД
260.
BG051PO001-1.2.03-1483
ESF-1203-06-11233
"МЕТОДИ ПАСКАЛЕВ" ЕООД
261.
BG051PO001-1.2.03-1275
ESF-1203-07-13024
"ИСМАИЛ АХМЕДОВ - ИСМА" ЕООД
262.
BG051PO001-1.2.03-1870
ESF-1203-09-12034
"ФИКС-СЗ" ЕООД
263.
BG051PO001-1.2.03-1922
ESF-1203-09-12054
"Джъст Ем" ЕООД
264.
BG051PO001-1.2.03-1775
ESF-1203-01-01133
"МЮЗИК АРТ ЦЕНТЪР" ЕООД
265.
BG051PO001-1.2.03-1608
ESF-1203-01-04086
"КАРИНА И ДА 2013" ЕООД
266.
BG051PO001-1.2.03-1428
ESF-1203-03-02181
"НОВ ЖИВОТ - ВАРНА" ЕООД
267.
BG051PO001-1.2.03-1442
ESF-1203-03-02189
"Тумбелина" ООД
268.
BG051PO001-1.2.03-1456
ESF-1203-03-02197
"ЙОРДАНОВ-А" ООД
269.
BG051PO001-1.2.03-2103
ESF-1203-04-11071
ЕТ "АНИ-ДИАНА ЧЕЛЕБИЕВА"
270.
BG051PO001-1.2.03-1987
ESF-1203-05-04024
ЕТ "ИВАНОВ 89 - ПЕТЪР ИВАНОВ"
271.
BG051PO001-1.2.03-1332
ESF-1203-06-11161
ФЛАМАВИСТА ЕООД
272.
BG051PO001-1.2.03-1353
ESF-1203-06-11170
„С ум и сърце” ЕООД
273.
BG051PO001-1.2.03-1453
ESF-1203-06-11215
"НК КОНСУЛТ 70" ЕООД
274.
BG051PO001-1.2.03-1268
ESF-1203-07-13021
"АТАЗОК" ООД
275.
BG051PO001-1.2.03-1280
ESF-1203-07-13026
"БОБЕВИ 17" ЕООД
276.
BG051PO001-1.2.03-2058
Електронн ПП
Абела Тур ЕООД
277.
BG051PO001-1.2.03-1799
ESF-1203-01-01156
ЕТ "Динор 69 – Даниел Ангелов"
278.
BG051PO001-1.2.03-1854
ESF-1203-01-01192
УНИВЕРСАЛ КСН ООД
279.
BG051PO001-1.2.03-1642
ESF-1203-01-07094
"Адвентконсулт13" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
13
Инвестира във вашето бъдеще!
280.
BG051PO001-1.2.03-1624
ESF-1203-01-07113
"ИНТЕРДЖИ 2000" ЕООД
281.
BG051PO001-1.2.03-1662
ESF-1203-02-02037
"ЗЕНВИ" ЕООД
282.
BG051PO001-1.2.03-1822
ESF-1203-02-10018
"ИВЕЛ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
283.
BG051PO001-1.2.03-1460
ESF-1203-03-02199
"ДОРИАНА" ЕООД
284.
BG051PO001-1.2.03-1468
ESF-1203-03-02202
"СЪНИ БГ ИМОТИ" ЕООД
285.
BG051PO001-1.2.03-1476
ESF-1203-03-02205
"ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД
286.
BG051PO001-1.2.03-1373
ESF-1203-06-11180
„НЕДИВА 10” ЕООД
287.
BG051PO001-1.2.03-1479
ESF-1203-06-11230
"СУПЕР КЛИМА" ЕООД
288.
BG051PO001-1.2.03-1259
ESF-1203-07-08016
АНИМАРИ - АНЕЛИЯ МАРИНОВА ЕТ
289.
BG051PO001-1.2.03-2201
ESF-1203-08-07026
"ВЕЛАМИ ГРУП" ЕООД
290.
BG051PO001-1.2.03-1779
ESF-1203-01-01137
"Мебел - Ленд" ООД
291.
BG051PO001-1.2.03-1807
ESF-1203-01-01164
"УРБИКА" ЕООД
292.
BG051PO001-1.2.03-1872
ESF-1203-01-01206
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ОГЛЕДАЛО" ЕООД
293.
BG051PO001-1.2.03-1725
ESF-1203-01-07144
"ИНТЕРГРЕЙД ТРАВЪЛ" ЕООД
294.
BG051PO001-1.2.03-1820
ESF-1203-02-10020
"ДЖИ ЕКСПРЕС 01" ЕООД
295.
BG051PO001-1.2.03-1493
ESF-1203-03-02213
"КУПАЛА" ЕООД
296.
BG051PO001-1.2.03-1507
ESF-1203-03-02220
"Варна Фюжън енд Кетъринг" ЕООД
297.
BG051PO001-1.2.03-2010
ESF-1203-04-06019
"Радинели 2013" ЕООД
298.
BG051PO001-1.2.03-2110
ESF-1203-04-11077
"И и С Електроникс" ЕООД
299.
BG051PO001-1.2.03-2053
ESF-1203-04-11092
"ПЕШКОВА 2011" ЕООД
300.
BG051PO001-1.2.03-1545
ESF-1203-06-08092
"ФОРМИ МЕТАЛ - ЩЕРЕВ" ЕООД
301.
BG051PO001-1.2.03-1420
ESF-1203-06-11198
"АВТОСЕРВИЗ МАРОВСКИ" ЕООД
302.
BG051PO001-1.2.03-1424
ESF-1203-06-11201
"АРТЛАЙН" ЕООД
303.
BG051PO001-1.2.03-1439
ESF-1203-06-11209
"ПРОКОМ.БГ - НЕТ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
14
Инвестира във вашето бъдеще!
304.
BG051PO001-1.2.03-1262
ESF-1203-06-16047
Вемина Мебел ЕООД
305.
BG051PO001-1.2.03-1282
ESF-1203-07-13027
"ПЛАНЕТ КЕЙКС ПАТИСЕРИ" ЕООД
306.
BG051PO001-1.2.03-2173
ESF-1203-08-01040
"КРИСТО 13" ЕООД
307.
BG051PO001-1.2.03-2188
ESF-1203-08-07013
"АДДРИБЪЛ" ЕООД
308.
BG051PO001-1.2.03-2196
ESF-1203-08-07021
"КАДАСТЪР-ДУПНИЦА" ЕООД
309.
BG051PO001-1.2.03-1851
ESF-1203-09-12029
"ТИ ЕНД ДИ ГОСПОДИНОВИ" ООД
310.
BG051PO001-1.2.03-1809
ESF-1203-01-01166
"МЕГС КОМЮНИТИ" ООД
311.
BG051PO001-1.2.03-1815
ESF-1203-01-01171
"А. Макс 8 Консултинг" ЕООД
312.
BG051PO001-1.2.03-1718
ESF-1203-01-07120
"АЗ МОГА-Д" ЕООД
313.
BG051PO001-1.2.03-1713
ESF-1203-01-07125
ВИТОСТ ЕООД
314.
BG051PO001-1.2.03-1818
ESF-1203-02-10029
ЕТ "ЖИВКО ТАНЧЕВ"
315.
BG051PO001-1.2.03-1512
ESF-1203-03-02223
"ЕВРОФИШИНГ" ЕООД
316.
BG051PO001-1.2.03-1378
ESF-1203-03-13042
"АРТ Е-МОУШЪН" ЕООД
317.
BG051PO001-1.2.03-2014
ESF-1203-04-01043
ЕТ "РИТЪМ - ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ"
318.
BG051PO001-1.2.03-2125
ESF-1203-04-11065
"НЮ ИНТУИШЪН" ЕООД
319.
BG051PO001-1.2.03-2116
ESF-1203-04-11083
"САВА И КО" ЕООД
320.
BG051PO001-1.2.03-1357
ESF-1203-06-11172
КИКИ и КЕЙТ ЕООД
321.
BG051PO001-1.2.03-2133
ESF-1203-08-01055
"АТОЛ 88" ЕООД
322.
BG051PO001-1.2.03-1853
ESF-1203-01-01191
"ЦЕНТЪР 5-125" ЕООД
323.
BG051PO001-1.2.03-1590
ESF-1203-01-04066
"СЪКСЕС ПРО 2012" ЕООД
324.
BG051PO001-1.2.03-1717
ESF-1203-01-07121
ЕТ "Генади 66-Генади Петков"
325.
BG051PO001-1.2.03-2049
ESF-1203-01-11148
"САЙТ 2 СЪРФ" ЕООД
326.
BG051PO001-1.2.03-1831
ESF-1203-02-10024
"РЕТРО ЕУ" ЕООД
327.
BG051PO001-1.2.03-1518
ESF-1203-03-02228
"Файн Арт" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
15
Инвестира във вашето бъдеще!
328.
BG051PO001-1.2.03-2048
ESF-1203-04-11091
"ДАНАЯ-13" ЕООД
329.
BG051PO001-1.2.03-2079
ESF-1203-04-11094
"САН ЛУКА" ЕООД
330.
BG051PO001-1.2.03-1994
ESF-1203-05-04020
"ИВА ДУНАВЦИ" ЕООД
331.
BG051PO001-1.2.03-1401
ESF-1203-06-11188
КРЕАТИВ - 2013 ЕООД
332.
BG051PO001-1.2.03-1418
ESF-1203-06-11197
"Валмар 61" ЕООД
333.
BG051PO001-1.2.03-1486
ESF-1203-06-11235
"ИМЕДЖИН СТУДИОС" ЕООД
334.
BG051PO001-1.2.03-2168
ESF-1203-08-01048
"ВЕПО 2013" ЕООД
335.
BG051PO001-1.2.03-1777
ESF-1203-01-01135
"ИНАНА 8" ЕООД
336.
BG051PO001-1.2.03-1646
ESF-1203-01-07090
ЕТ "СТЕЛИУМ 1 - Габриела Георгиева"
337.
BG051PO001-1.2.03-1626
ESF-1203-01-07111
"РЕМИНИТА" ЕООД
338.
BG051PO001-1.2.03-1753
ESF-1203-01-07132
"Травел Нонстоп" ЕООД
339.
BG051PO001-1.2.03-1952
ESF-1203-01-11153
"БАЛКАН СТОР" ЕООД
340.
BG051PO001-1.2.03-1933
ESF-1203-01-11166
"АГРОУЕЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
341.
BG051PO001-1.2.03-1761
ESF-1203-01-11203
"ДДД ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
342.
BG051PO001-1.2.03-1686
ESF-1203-02-02056
"УЕБДЕБ" ЕООД
343.
BG051PO001-1.2.03-1387
ESF-1203-03-02161
"БАТБАЯН" ЕООД
344.
BG051PO001-1.2.03-1389
ESF-1203-03-02163
"КРАСИВОТО БГ" ЕООД
345.
BG051PO001-1.2.03-1400
ESF-1203-03-02169
"БУЛЛИМПЕКС" ЕООД
346.
BG051PO001-1.2.03-1438
ESF-1203-03-02186
"МТ КОМЕРС 1983" ЕООД
347.
BG051PO001-1.2.03-1338
ESF-1203-03-14024
"Ра-Хел Хаджииванова" ЕООД
348.
BG051PO001-1.2.03-2009
ESF-1203-04-06016
"Пи Си Сървисиз" ЕООД
349.
BG051PO001-1.2.03-2001
ESF-1203-05-04016
ЕТ "ПЪРВИ ЧАСТЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН КАБИНЕТ - ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ"
350.
BG051PO001-1.2.03-1959
ESF-1203-05-10022
"ДАРИВИ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
16
Инвестира във вашето бъдеще!
351.
BG051PO001-1.2.03-1965
ESF-1203-05-10025
"Л-ПИ" ЕООД
352.
BG051PO001-1.2.03-1528
ESF-1203-06-08109
"АРТ ОРНАМЕНТ" ЕООД
353.
BG051PO001-1.2.03-1293
ESF-1203-06-11140
МН БЛАСТ ЕООД
354.
BG051PO001-1.2.03-1315
ESF-1203-07-13036
"МЕРТИ" ЕООД
355.
BG051PO001-1.2.03-2194
ESF-1203-08-07019
ЕТ "КИРИЛ ИВАНОВ - АНТАР"
356.
BG051PO001-1.2.03-1873
ESF-1203-09-12035
"МИТКОЛОР" ЕООД
357.
BG051PO001-1.2.03-1776
ESF-1203-01-01134
ПРО БИЛДИНГС ЕООД
358.
BG051PO001-1.2.03-1785
ESF-1203-01-01143
"СТАМПА АДВЕРТАЙЗИНГ" ЕООД
359.
BG051PO001-1.2.03-1833
ESF-1203-01-01179
"КОРА 13" ЕООД
360.
BG051PO001-1.2.03-1722
ESF-1203-01-07116
"КОМКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
361.
BG051PO001-1.2.03-1745
ESF-1203-01-07140
"АЛТЪРНАТИВ УЕИ" ЕООД
362.
BG051PO001-1.2.03-1760
ESF-1203-01-11202
"ДАНИСЪРВИЗ" ЕООД
363.
BG051PO001-1.2.03-1823
ESF-1203-02-10023
"КАЛИНКА МАЛИНКА" ЕООД
364.
BG051PO001-1.2.03-1706
ESF-1203-02-10028
"БОНИ-90-ЧАПКЪНОВА" ЕООД
365.
BG051PO001-1.2.03-1824
ESF-1203-02-10030
"К-МАРКЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
366.
BG051PO001-1.2.03-1416
ESF-1203-03-02177
"И АЙ ЕС ДИ" ЕООД
367.
BG051PO001-1.2.03-1443
ESF-1203-03-02190
"КРЕАКТИВ ПР" ЕООД
368.
BG051PO001-1.2.03-2080
ESF-1203-04-02033
"КАЛОЯНОВ СТАН" ЕООД
369.
BG051PO001-1.2.03-2007
ESF-1203-04-06014
"НАТАЛИ - 2013" ЕООД
370.
BG051PO001-1.2.03-1993
ESF-1203-05-04021
"ЛМ СТРОЙ" ЕООД
371.
BG051PO001-1.2.03-2041
ESF-1203-05-05021
"РАДИКА ФОРМ" ЕООД
372.
BG051PO001-1.2.03-2029
ESF-1203-05-05027
ЕТ "ИВАЛИНА ПАВЛОВА - АБ"
373.
BG051PO001-1.2.03-2020
ESF-1203-05-05032
"СТЕВИ - СБ" ЕООД
374.
BG051PO001-1.2.03-2017
ESF-1203-05-05033
"РАЛЧЕВ - СИН" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
17
Инвестира във вашето бъдеще!
375.
BG051PO001-1.2.03-1564
ESF-1203-06-08074
ИГНАТОВ ТУР ЕООД
376.
BG051PO001-1.2.03-1403
ESF-1203-06-11189
„ЕКО ИДЕЯ” ЕООД
377.
BG051PO001-1.2.03-1450
ESF-1203-06-11212
"Новахостинг" ЕООД
378.
BG051PO001-1.2.03-1461
ESF-1203-06-11219
"Самостоятелна медико-техническа лаборатория Здравец - ДН" ЕООД
379.
BG051PO001-1.2.03-1939
ESF-1203-09-15012
"Лейди Ди - 54" ЕООД
380.
BG051PO001-1.2.03-1570
ESF-1203-18-08018
"НЮ АРТ - БГ" ЕООД
381.
BG051PO001-1.2.03-2056
Електронно ПП
"ТРИЛОК" ЕООД
382.
BG051PO001-1.2.03-1580
ESF-1203-01-04076
"АЛЕКС М ТРЕЙД" ЕООД
383.
BG051PO001-1.2.03-1904
ESF-1203-01-11173
"МАРАВИОСО МУНДО" ЕООД
384.
BG051PO001-1.2.03-1880
ESF-1203-01-11181
"инклас" ЕООД
385.
BG051PO001-1.2.03-1499
ESF-1203-03-02216
"СМАРТФОН АПС" ЕООД
386.
BG051PO001-1.2.03-1371
ESF-1203-03-13038
"БАРАКУДА 0208" ЕООД
387.
BG051PO001-1.2.03-2024
ESF-1203-04-01048
"АЛЛ АБАУТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
388.
BG051PO001-1.2.03-2093
ESF-1203-04-02032
ЕТ "ЗООТЕХ 2000-ПЕТЪР ВИЧЕВ"
389.
BG051PO001-1.2.03-1961
ESF-1203-05-10023
"АН - МАРТИН - 88" ЕООД
390.
BG051PO001-1.2.03-1549
ESF-1203-06-08088
"Еко Конструкт" ЕООД
391.
BG051PO001-1.2.03-1285
ESF-1203-06-16060
СЕВИ-1992 ЕООД
392.
BG051PO001-1.2.03-1286
ESF-1203-06-16061
НИКИ-НЕК ЕООД
393.
BG051PO001-1.2.03-2142
ESF-1203-08-01062
"ПИО" ООД
394.
BG051PO001-1.2.03-2197
ESF-1203-08-07022
"СиКи ЛМ" ЕООД
395.
BG051PO001-1.2.03-2206
ESF-1203-08-07031
ЕТ "ЙОРДАНКА МИЦОВА - МИЦОВИ"
396.
BG051PO001-1.2.03-1910
ESF-1203-09-12048
СЕВОА EООД
397.
BG051PO001-1.2.03-1737
ESF-1203-18-08028
"САНДРА БГ" ЕООД
398.
BG051PO001-1.2.03-1810
ESF-1203-01-01167
"ПРОДЖЕКТ АСИСТЪНС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
18
Инвестира във вашето бъдеще!
399.
BG051PO001-1.2.03-1618
ESF-1203-01-04113
"МОНТЕАНИ" ЕООД
400.
BG051PO001-1.2.03-1640
ESF-1203-01-07096
"Оптимобил" ЕООД
401.
BG051PO001-1.2.03-1638
ESF-1203-01-07098
"СПОРТ СОЛЮШЪНС" ЕООД
402.
BG051PO001-1.2.03-1929
ESF-1203-01-11163
"ДЖИ ЕЛ ЕНД ДИ ПРО" ЕООД
403.
BG051PO001-1.2.03-1900
ESF-1203-01-11170
"ЯВАТА" ЕООД
404.
BG051PO001-1.2.03-1903
ESF-1203-01-11172
"МЛЕКАРКАТА" ЕООД
405.
BG051PO001-1.2.03-1384
ESF-1203-03-02158
"ЕКОФАРМА ХОМЕОПАТИЯ" ООД
406.
BG051PO001-1.2.03-1413
ESF-1203-03-02176
"ДЪБ УЛТИМЕИТ СЪЛЮШЪН" ЕООД
407.
BG051PO001-1.2.03-1519
ESF-1203-03-02229
ЕТ "УСПЕХ - ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ"
408.
BG051PO001-1.2.03-1343
ESF-1203-03-14027
"ТЕХЕНЕРГО С" ЕООД
409.
BG051PO001-1.2.03-1998
ESF-1203-05-04018
"СТОЯНОВИ 09" ЕООД
410.
BG051PO001-1.2.03-1391
ESF-1203-06-11183
„ЗПР ГРУП” ЕООД
411.
BG051PO001-1.2.03-1395
ESF-1203-06-11185
АМАТО МОДА ЕООД
412.
BG051PO001-1.2.03-1489
ESF-1203-06-11236
"ДИ ЕМ СТИЛ 12" ООД
413.
BG051PO001-1.2.03-1287
ESF-1203-06-16062
ВЕНИ СТИЛ-64 ЕООД
414.
BG051PO001-1.2.03-2137
ESF-1203-08-01058
"СТУДИО БАФ" ЕООД
415.
BG051PO001-1.2.03-1794
ESF-1203-01-01151
"Анелита 2013" ЕООД
416.
BG051PO001-1.2.03-1850
ESF-1203-01-01189
"ЕЛЕЯ ТУР" ЕООД
417.
BG051PO001-1.2.03-1599
ESF-1203-01-04095
ЕТ "ФЕШИОНЕЛА ЕЛКА НИКОЛОВА"
418.
BG051PO001-1.2.03-1651
ESF-1203-01-07085
ЕТ "КАВЕ – КАЛОЯН ВЕЛЕВ"
419.
BG051PO001-1.2.03-1636
ESF-1203-01-07100
ЕТ "ДЕСИ 92-ДЕСИСЛАВА ЙОТОВА 1914"
420.
BG051PO001-1.2.03-1749
ESF-1203-01-07136
"Кей Ди" ЕООД
421.
BG051PO001-1.2.03-1941
ESF-1203-01-11141
"ВЕЛИТЕК" ЕООД
422.
BG051PO001-1.2.03-1906
ESF-1203-01-11174
"Бърз Консулт" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
19
Инвестира във вашето бъдеще!
423.
BG051PO001-1.2.03-1406
ESF-1203-03-02172
"ЕВА КОМЕРС-12" ЕООД
424.
BG051PO001-1.2.03-1430
ESF-1203-03-02182
"ДРИЙМС КОМ ТРУ" ЕООД
425.
BG051PO001-1.2.03-1515
ESF-1203-03-02225
"БД МОТОРС" ЕООД
426.
BG051PO001-1.2.03-1375
ESF-1203-03-13040
ЕТ "ЕСКО - ЕСЕН ЕРТАН"
427.
BG051PO001-1.2.03-1349
ESF-1203-03-14030
ЕТ "ВЯРА 2013 - Христина Иванова - Василева"
428.
BG051PO001-1.2.03-2043
ESF-1203-04-01059
ЕТ "ГОЛДЪН СЮ - СИЛВИЯ ТОДОРОВА"
429.
BG051PO001-1.2.03-2089
ESF-1203-04-02028
"КРАСИАЛ" ЕООД
430.
BG051PO001-1.2.03-1303
ESF-1203-06-11150
АЛЕКСАНДРА ЕКЛИПС
431.
BG051PO001-1.2.03-1494
ESF-1203-06-11238
ЕТ "ВЕСТ-ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА"
432.
BG051PO001-1.2.03-1321
ESF-1203-07-08012
"БРАТЯ НИКОЛАЙ И ИВАЙЛО - НИКОЛОВИ" ЕООД
433.
BG051PO001-1.2.03-2176
ESF-1203-08-01041
"ДЖУЛИ ТУРС" ЕООД
434.
BG051PO001-1.2.03-2145
ESF-1203-08-01064
"РЕНМАР-2013" ЕООД
435.
BG051PO001-1.2.03-1892
ESF-1203-09-12040
ЕТ "ДИАМОНА-МАРИЯ ИВАНОВА"
436.
BG051PO001-1.2.03-1909
ESF-1203-09-12047
ЕТ "АСКЕРА - ДИМО ДАНЕВ"
437.
BG051PO001-1.2.03-1601
ESF-1203-01-04093
"Дени Найлс" ЕООД
438.
BG051PO001-1.2.03-1712
ESF-1203-01-07126
"7 Лъча" ЕООД
439.
BG051PO001-1.2.03-1876
ESF-1203-01-11179
"СПОРТС ЕНД ТРАВЕЛ" ЕООД
440.
BG051PO001-1.2.03-1379
ESF-1203-03-13043
"ТОНИ ДАНИ" ЕООД
441.
BG051PO001-1.2.03-2019
ESF-1203-04-01046
"ПРОВИДАНС" ЕООД
442.
BG051PO001-1.2.03-2028
ESF-1203-04-01050
Инн Актив ЕООД
443.
BG051PO001-1.2.03-2030
ESF-1203-04-01051
ЕТ "ВИД-АРТ - РОСЕН БОНЕВ"
444.
BG051PO001-1.2.03-1567
ESF-1203-06-08071
ЕТ "ИПЕТ-2013 - ИВАНКА ПЕТКАНСКА"
445.
BG051PO001-1.2.03-1533
ESF-1203-06-08104
"ЮНАЙД 2013" ЕООД
446.
BG051PO001-1.2.03-1459
ESF-1203-06-11218
"АБАВ" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
20
Инвестира във вашето бъдеще!
447.
BG051PO001-1.2.03-1504
ESF-1203-06-11243
"МОНЕ МД" ЕООД
448.
BG051PO001-1.2.03-2138
ESF-1203-08-01027
ЕТ "ПЕТЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА - ПЕТЯ"
449.
BG051PO001-1.2.03-1890
ESF-1203-09-12039
"АТАНИА 1" ЕООД
450.
BG051PO001-1.2.03-1732
ESF-1203-18-08023
"КАТИ - 2013" ЕООД
451.
BG051PO001-1.2.03-1802
ESF-1203-01-01159
"ТБА ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
452.
BG051PO001-1.2.03-1804
ESF-1203-01-01161
Илюмина ЕООД
453.
BG051PO001-1.2.03-1862
ESF-1203-01-01201
"КРЕАТИВО ДОЛЧЕ" ЕООД
454.
BG051PO001-1.2.03-1574
ESF-1203-01-04082
ЕТ "ВЕРЕНИ - ШЕГОР СВИЛЕНА ПЕТРОВА"
455.
BG051PO001-1.2.03-1751
ESF-1203-01-07134
ЕТ "СВЕТЛАНА ПРАНГОВА - СВЕТЛИНА"
456.
BG051PO001-1.2.03-1973
ESF-1203-01-11136
"Мелини Консулт" ЕООД
457.
BG051PO001-1.2.03-1352
ESF-1203-03-14033
"ГЕЧЕВИ" ЕООД
458.
BG051PO001-1.2.03-2087
ESF-1203-04-02026
"ЕТНОРАЙ-ТРЯВНА" ЕООД
459.
BG051PO001-1.2.03-1957
ESF-1203-05-10021
"ХАП 13" ЕООД
460.
BG051PO001-1.2.03-1969
ESF-1203-05-10027
"ЛИЛИЯ КАМЕЛИЯ 2013" ЕООД
461.
BG051PO001-1.2.03-1569
ESF-1203-06-08069
"ГЛАС СОЛЮШЪНС" ЕООД
462.
BG051PO001-1.2.03-1260
ESF-1203-07-13018
"БОЕНА-Д" ЕООД
463.
BG051PO001-1.2.03-2166
ESF-1203-08-01047
"ЕЛИМА ДП" ЕООД
464.
BG051PO001-1.2.03-1877
ESF-1203-09-12037
ЕТ "ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДС 2"
465.
BG051PO001-1.2.03-1915
ESF-1203-09-12050
"ТИГ- ЖИД" ЕООД
466.
BG051PO001-1.2.03-1916
ESF-1203-09-12051
ЕТ "МЕДИКА КОНСУЛТ - СТЕФАН СЛАВОВ"
467.
BG051PO001-1.2.03-2051
Електронно ПП
"МЕМОМЕ" ЕООД
468.
BG051PO001-1.2.03-2063
Електронно ПП
ДИОЛИКА ЕООД
469.
BG051PO001-1.2.03-1832
ESF-1203-01-01178
"КОМОДУМ" ЕООД
470.
BG051PO001-1.2.03-1579
ESF-1203-01-04077
"3Д Арт Принт Решения" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
21
Инвестира във вашето бъдеще!
471.
BG051PO001-1.2.03-1887
ESF-1203-01-11188
"ВЕРДУРЕ" ЕООД
472.
BG051PO001-1.2.03-1754
ESF-1203-01-11196
"БИЛКАРНИЦА" ЕООД
473.
BG051PO001-1.2.03-1440
ESF-1203-03-02187
"ГРИЙН МАНИЯ" ЕООД
474.
BG051PO001-1.2.03-1444
ESF-1203-03-02191
"НОТОРИО" ЕООД
475.
BG051PO001-1.2.03-1339
ESF-1203-03-14025
ЕТ "СБ-7 Снежина Иванова"
476.
BG051PO001-1.2.03-1501
ESF-1203-06-11241
"Емануил 2013" ЕООД
477.
BG051PO001-1.2.03-1266
ESF-1203-07-13020
"АНИДЕН" ЕООД
478.
BG051PO001-1.2.03-1291
ESF-1203-07-13029
"ПАЗАРУВАМ ОНЛАЙН" ООД
479.
BG051PO001-1.2.03-2163
ESF-1203-08-01033
"ВАНЕС - 82" ЕООД
480.
BG051PO001-1.2.03-2192
ESF-1203-08-07017
"АВИАТАР" ЕООД
481.
BG051PO001-1.2.03-1841
ESF-1203-09-08011
"ГРИ - ТАХ" ЕООД
482.
BG051PO001-1.2.03-1736
ESF-1203-18-08027
"МАГИ - ММ КОМЕРС" ЕООД
483.
BG051PO001-1.2.03-2052
Електронно ПП
"ПЪЧКОВ" ЕООД
484.
BG051PO001-1.2.03-2076
Електронно ПП
Христо Жоров Янчев Монохром Студио ЕООД
485.
BG051PO001-1.2.03-1596
ESF-1203-01-04098
ДИС КОНСУЛТ - 2012 ЕООД
486.
BG051PO001-1.2.03-1685
ESF-1203-01-07077
"ШОКОБОН" ЕООД
487.
BG051PO001-1.2.03-1714
ESF-1203-01-07124
"ПЛАМ КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
488.
BG051PO001-1.2.03-1758
ESF-1203-01-11200
"Плам Консулт 2013" ЕООД
489.
BG051PO001-1.2.03-1388
ESF-1203-03-02162
"СЪНРЕЙН - НЕДЕЛЧЕВИ" ЕООД
490.
BG051PO001-1.2.03-1539
ESF-1203-06-08098
"ЕЛ ТЕРМО" ЕООД
491.
BG051PO001-1.2.03-1530
ESF-1203-06-08107
"БУКИНВЕНТ" ЕООД
492.
BG051PO001-1.2.03-1305
ESF-1203-06-11152
Бон – Бон Травел ЕООД
493.
BG051PO001-1.2.03-1327
ESF-1203-06-11156
СЪНСЕТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД
494.
BG051PO001-1.2.03-1269
ESF-1203-06-16051
РУМЯНА ЯСЕНОВА КАФЕДЖИЕВА ЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
22
Инвестира във вашето бъдеще!
495.
BG051PO001-1.2.03-1317
ESF-1203-07-10009
"ТАЛИТА ФЕШЪН" ЕООД
496.
BG051PO001-1.2.03-2170
ESF-1203-08-01050
"СИМ КОНСУЛТ-68" ЕООД
497.
BG051PO001-1.2.03-2203
ESF-1203-08-07028
"УНИПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД
498.
BG051PO001-1.2.03-1865
ESF-1203-09-12031
"Дико 68" ЕООД
499.
BG051PO001-1.2.03-1844
ESF-1203-01-01186
"АМС Финконсулт" ЕООД
500.
BG051PO001-1.2.03-1604
ESF-1203-01-04090
"ЕВРО БМ" ЕООД
501.
BG051PO001-1.2.03-1920
ESF-1203-01-11157
"МНП ТРЕЙД" ЕООД
502.
BG051PO001-1.2.03-1765
ESF-1203-01-11207
"ЕМИКО ГРУП" ЕООД
503.
BG051PO001-1.2.03-1768
ESF-1203-01-11210
ЕТ "РАДОСТИНА МАНОВА - ЛОТОС"
504.
BG051PO001-1.2.03-1661
ESF-1203-02-02036
"АМБУЛАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПЕТРОДЕНТ" ЕООД
505.
BG051PO001-1.2.03-1707
ESF-1203-02-10022
"ДОЛЧЕ ЛУНА" ЕООД
506.
BG051PO001-1.2.03-1541
ESF-1203-06-08096
ЕТ "ВАЛПРОЕКТ – Валентина Тошкова"
507.
BG051PO001-1.2.03-1532
ESF-1203-06-08105
"Евстил 81" ЕООД
508.
BG051PO001-1.2.03-1304
ESF-1203-06-11151
ВИНАРНА ЧОРБАДЖАКОВ ЕООД
509.
BG051PO001-1.2.03-1411
ESF-1203-06-11193
"БЪЛГАРИЯ СЕНЬОР АСИСТ" ЕООД
510.
BG051PO001-1.2.03-2171
ESF-1203-08-01051
"ТЕРИАНИ" ЕООД
511.
BG051PO001-1.2.03-1864
ESF-1203-01-01202
"СИСТЕМНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ" ЕООД
512.
BG051PO001-1.2.03-1581
ESF-1203-01-04075
"АСЕТ 90" ЕООД
513.
BG051PO001-1.2.03-1644
ESF-1203-01-07092
"КГБ 21" ЕООД
514.
BG051PO001-1.2.03-1934
ESF-1203-01-11167
"СЕЛФЕКСЕЛ" ЕООД
515.
BG051PO001-1.2.03-2026
ESF-1203-04-01049
"ВЛАСТ ГРУП" ЕООД
516.
BG051PO001-1.2.03-1540
ESF-1203-06-08097
"Спортуна" ЕООД
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
23
Инвестира във вашето бъдеще!
517.
BG051PO001-1.2.03-1376
ESF-1203-06-11182
"ФОТО ФАНТАЗИЯ" ЕООД
518.
BG051PO001-1.2.03-1481
ESF-1203-06-11231
"СМАРТ ТЕК" ЕООД
519.
BG051PO001-1.2.03-2139
ESF-1203-08-01059
"САНДЪР 13" ЕООД
520.
BG051PO001-1.2.03-1895
ESF-1203-09-12041
ЕТ "ДАЛИЯ 2010 - ПЕТЯ ХРИСТОВА"
521.
BG051PO001-1.2.03-1716
ESF-1203-01-07122
"СИГНИС" ЕООД
522.
BG051PO001-1.2.03-1480
ESF-1203-03-02207
"КАНДИНО ВАРНА" ЕООД
523.
BG051PO001-1.2.03-1522
ESF-1203-03-02232
"АРХИТ" ЕООД
524.
BG051PO001-1.2.03-1367
ESF-1203-03-13036
"ДОЛИ-ДЖИ" ЕООД
525.
BG051PO001-1.2.03-1351
ESF-1203-03-14032
"Деси Димова" ЕООД
526.
BG051PO001-1.2.03-1546
ESF-1203-06-08091
ЕТ "ЕДИКС - ЕВДЕЛИНА МИХАЙЛОВА"
527.
BG051PO001-1.2.03-1739
ESF-1203-18-08030
"РОРА 24" ЕООД
528.
BG051PO001-1.2.03-2068
Електронно ПП
Занга ЕООД
529.
BG051PO001-1.2.03-1817
ESF-1203-01-01173
"Млечен Шоколад" ЕООД
530.
BG051PO001-1.2.03-2023
ESF-1203-05-05030
ЕТ "ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ-65"
531.
BG051PO001-1.2.03-1509
ESF-1203-06-08113
ЕТ "МАТИНЕ-ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ"
532.
BG051PO001-1.2.03-2202
ESF-1203-08-07027
"КАРАДИ МОДА" ЕООД
533.
BG051PO001-1.2.03-1907
ESF-1203-09-12046
"АВ ДИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
534.
BG051PO001-1.2.03-1790
ESF-1203-01-01148
"АРИЕЛ АРТ СТУДИО" ЕООД
535.
BG051PO001-1.2.03-1649
ESF-1203-01-07087
"ЕЛЕНА АРТ СТУДИО" ЕООД
536.
BG051PO001-1.2.03-1886
ESF-1203-01-11187
"ПАПИНИ ДИЗАЙН" ЕООД
537.
BG051PO001-1.2.03-1827
ESF-1203-02-10017
"МЕТАКСА ИНВЕСТ" ЕООД
538.
BG051PO001-1.2.03-2004
ESF-1203-04-06020
ЕТ "ЦЕЦО 09 - ЦВЕТОЗАР ВЪЛЧЕВ"
539.
BG051PO001-1.2.03-1977
ESF-1203-05-10031
ЕТ "КИКИ-РИКИ-ИЛИЯН КАМЕНОВ"
540.
BG051PO001-1.2.03-1557
ESF-1203-06-08081
ЕТ "НИКОЛИНА ТОДОРОВА - 76"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
24
Инвестира във вашето бъдеще!
541.
BG051PO001-1.2.03-1342
ESF-1203-06-11166
А 99 - Атанас Атанасов ЕТ
542.
BG051PO001-1.2.03-1452
ESF-1203-06-11214
"Каябо" ЕООД
543.
BG051PO001-1.2.03-1838
ESF-1203-01-01182
"Профешаналс-2012" ЕООД
544.
BG051PO001-1.2.03-1855
ESF-1203-01-01193
"ВТ Капитал" ЕООД
545.
BG051PO001-1.2.03-1582
ESF-1203-01-04074
"ТРИФОНОВ - АУДИО" ЕООД
546.
BG051PO001-1.2.03-1937
ESF-1203-01-11168
КЪЩА ЗА ГОСТИ “АЛЕКС” - ЗА ВЗАИМНОСТ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ПОЧИВКА ЕООД
547.
BG051PO001-1.2.03-1473
ESF-1203-03-02203
"АДСМ" ЕООД
548.
BG051PO001-1.2.03-1474
ESF-1203-03-02204
"ГЕРСИЯ 45" ЕООД
549.
BG051PO001-1.2.03-1362
ESF-1203-03-13034
"БОКСИНГ.БГ" ЕООД
550.
BG051PO001-1.2.03-2074
Електронно ПП
Сладкишница Невена ЕООД
551.
BG051PO001-1.2.03-1750
ESF-1203-01-07135
"ДЕМЕТРА ТРАВЕЛ СОФИЯ" ЕООД
552.
BG051PO001-1.2.03-1748
ESF-1203-01-07137
"Цветните" ООД
553.
BG051PO001-1.2.03-1487
ESF-1203-03-02209
"ДИНА ТИМ" ЕООД
554.
BG051PO001-1.2.03-2091
ESF-1203-04-02030
МАКС А ЕООД
555.
BG051PO001-1.2.03-2021
ESF-1203-05-05031
"РЕНДАЛ" ЕООД
556.
BG051PO001-1.2.03-1985
ESF-1203-05-10035
ЕТ "ДЕЛАВЕГА - БОЯН БОЯНОВ"
557.
BG051PO001-1.2.03-1534
ESF-1203-06-08103
"ШИМЕД" ЕООД
558.
BG051PO001-1.2.03-1979
ESF-1203-05-10032
"ГАДЕНИС" ЕООД
559.
BG051PO001-1.2.03-1955
ESF-1203-05-10020
"СУПЕР - КОНСУЛТ" ЕООД
560.
BG051PO001-1.2.03-1336
ESF-1203-03-14023
ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ - 1991"
561.
BG051PO001-1.2.03-1374
ESF-1203-06-11181
"АЛКРАС" ЕООД
562.
BG051PO001-1.2.03-2162
ESF-1203-08-01045
"РОЯЛ – ИСМЕТ КИСЬО" ЕООД

Данни : http://ophrd.az.government.bg/storage/text/odobreni%20pp-1203-s6.pdf

петък, 24 януари 2014 г.

Полезно - стандарти и системи за управление1. Терминът „качество” е определен в ISO 9000:2005 като:

     

 „степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания”

          
2. Системният подход за решаване на проблемите, известен като PDCA („цикъл на подобрението на Шухарт-Деминг”) включва следните функции:

     

 планиране, изпълнение, проверка, действие

          
3. За да се реши един проблем в организацията, според „рибената кост” на К. Ишикава, следва да се вземат предвид :

     

 Мениджмънт, Хора, Материали, Обкръжаваща среда, Технология/Методи, Машини и други на организацията

          
4. Джоузеф Джуран е един от най-изтъкнатите учени с принос към развитието на управлението на качеството. Според него инициативите към качеството трябва да произхождат от:

     

 висшето ръководство на организацията

          
5. Кауро Ишикава има особено голям принос за развитието на тоталното управление на качеството. Според него контролът на качеството трябва да се осъществява от:

     

 участниците в даден процес на основата на обучение и квалификация

          
6. Общи изисквания от наградите по качеството: „Деминг”, Наградата „Малкълм Болдридж”, Европейска награда по качеството, Японска награда по качеството са:

     

 Лидерство, Управление на човешките ресурси, Използване на информацията

          
7. „Управленската процедура” е елемент на :

     

 технологията на управлението

          
8. Кои от посочените по-долу параметри са характерни за управленската процедура:

     

 Времетраене, Входяща и изходяща информация, Изпълнители

          
9. Процесите, чиито непосредствен резултат е произведената продукция или извършените услуги са:

     

 Основни

          
10. Технологията на управление в организацията се отнася за:

     

 съвкупност от правила и информация за реда на осъществяване и методите за изпълнение на процесите, функциите и дейностите

                               

11. Социалната концепция отразява вярването, че фирмата:


     

 трябва да не замърсява околната среда и да съобразява дейността си с дългосрочните интереси на обществото


12. Коя от посочените дейности не се включва в маркетинга:


     

 избор на технология за производство


13. В приоритетите на маркетинга е всичко изброено, освен:     

 потребностите на продавача
14. Първичната информация:

     

 се събира като се извърши маркетингово проучване
15. Само едно от посочените твърдения е вярно. Кое е то?:
     

 Възможностите за развитие, чрез диверсификация трябва да се изследват независимо от това, че е постигната оптимална стокова структура

          
16. Първият критерий при икономическия анализ на възможните варианти на каналите за разпределение е:


     

 да се определи дали при пряка продажба, или при продажба, чрез междинни звена, ще може да се увеличи обема на продажбите

          
17. Типичен пример за странично влияние (шум) върху системата на предаване на рекламни послания към потребителя е:     

 рекламна кампания на конкурентите


18. Едно от посочените твърдения е вярно. Кое е то?:


     

 Рекламната концепция “реклама, чрез гарантиране на качеството” е ефективна при всички стоки

          
19. Едно от посочените твърдения не е вярно. Кое е то:
     

 при маркетинга на услуги се имат предвид само услугите от типа на ресторантьорско обслужване, транспорт, пакетиране и други, свързани с производството и реализацията на материални продукти
20. Кой от посочените фактори е основен за успеха на стоката на пазара:


     

 всички изброени фактори са важни


21. За даден клас системи за управление се прилага:


Принципна технология за управление
22. Европейският подход в стандартизацията се прилага чрез т.нар. „Нов подход”. Той налага:     

 съществените изисквания към продуктите да бъдат хармонизирани и зеадължитлни чрез директиви


23. Документите от Системата за управление на качеството трябва да бъдат представени:     

 Във всякаква форма и на всякакъв носител

24. При изграждането на система, съгласно ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление чрез качеството” е предвидено да се въведат:

     

 Принципите, определени в ISO 9000:2005 „Системи за управление на качеството. Термини и определения”

25. Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат:
     

 на основата на утвърдени програма и план


26. Терминът „критична граница” означава:


     

 Критерии, който разделя приемливост от неприемливост

27. Конкретните цели по управлението на околната среда в една организация се реализират чрез:
     

 Утвърдена програма


28. За оценяване съответствието на Системата за управление на околната среда (СУОС) със законовите и доброволно приетите изисквания се изготвя:

     

 Подходяща процедура
29. Международна организация по стандартизация (International Organization for Standardization – ISO) е:
 Международен орган за разработване и публикуване на стандарти
30. Внедряването на процесите протича при следната последователност:
 идентифициране, планиране, внедряване и измерване, анализиране и подобряване
31. Вътрешните одити на Системата за управление на качеството в една организация се провеждат от:
 специалисти от организацията, преминали целенасочена квалификация
32. Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат:
 на основата на утвърдени програма и план
33. Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява:
 безопасността на храните
34. Определянето на критични граници за всяка критична контролна точка и Въвеждане на система за мониторинг на всяка критична контролна точка са основни принципи от:
 системата за безопасността на храните
35. Терминът „критична граница” означава:
 Критерии, който разделя приемливост от неприемливост
36. За всяка критична контролна точка се избират:
 Параметри за мониторинг
37. В описанието на продукта, съгласно БДС ЕN ISO 22000:2006 се записват:
 „а” и „б” взети заедно
38. За аварии, катастрофи и бедствия организациите, които разработват системи за управление на околната среда и за здраве и безопасност при работа са длъжни да внедрят:
 Правилник за вътрешния ред в организацията
39.Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява:
безопасността на храните
40.Българския Институт по стандартизация /БИС/ е:
Обществена правна организация
41.В описанието на продукта, съгласно БДС ЕN ISO 22000:2006 се записват:
 „а” и „б” взети заедно
42.Внедряването на процесите протича при следната последователност:
идентифициране, планиране, внедряване и измерване, анализиране и подобряване
43.Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат: 
на основа на утвърдени програма и план
44.Вътрешните одити на Системата за управление на качеството в една организация се провеждат от:

специалисти от организацията, преминали целенасочена квалификация

45.Документите от СУК трябва да бъдат….
Във всякаква форма и на всякакъв носител
46.Документите от Системата за управление на качеството трябва да бъдат представени: 

Във всякаква форма и на всякакъв носител

47.Европейският подход в стандар. се прилага ч/з т.нар. „Нов подход”:

Съществените изисквания към продуктите да бъдат хармонизирани и задължителни

48.За даден клас с-ми за управление се прилага:
Конкретна техника  на управление
49.За аварии, катастрофи и бедствия организациите, които разработват системи за управление на околната среда и за здраве и безопасност при работа са длъжни да внедрят:
Правилник за вътрешния ред в организацията
50.За всяка критична контролна точка се избират:
Параметри за мониторинг
51.За оценяване съответствието на Системата за управление на околната среда (СУОС) със законовите и доброволно приетите изисквания се изготвя:
-Подходяща процедура,

52.Конкретни цели по управлението на Околната среда в една организация се….
Утвърдена програма
 53.Международна организация по стандартизация е:
Международен орган за разработване и публикуване на стандарти
 54.Определянето на критични граници за всяка критична контролна точка и Въвеждане на система за мониторинг на всяка критична контролна точка са основни принципи от:
системата за безопасността на храните
55.Общата цел на стандартизацията е защитата на интересите на потребителите и държавата по въпросите на качеството на продуктите, процесите, услугите. Коя от посочените по-долу формулировки можете да определите като подцел на стандартизацията?

Безопасност на продукта, работата и услугите за околната среда, здравето и имуществото

56.При самооценяването на организацията следва да се само оценяват:
5 нива
57.Процесен подход означава съгласно 9001:2008-
Да=Прилагането на система от процеси в една организация, както и тяхното идентифициране, взаимодействие и управление, за да се получи желаният резултат
Осигуряване на всички необходими условия за реализирането на даден процес- са според 9000:2007
58.По коя от клаузите на 9001:2008 могат да се правят изключения от СУК:
Кл.7
59.При изграждането на система, съгласно ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление чрез качеството” е предвидено да се въведат: -

Принципите, определени в ISO 9000:2005 „Системи за управление на качеството. Термини и определения”
60.Ръководителя на НАССР екипа трябва да притежава:
Подходящо образование  
61.Системният подход при разработването, внедряването, функцията и подържането на СУК най-ярко се отразява във:-
Взаимазавис. Между процесите
62.Съгласно изискванията за планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити на Системата за управление на качеството е задължително, поне един път за определен период да бъдат одитирани:-

всички процеси, включени в Системата за управление на качеството

63.Терминът „критична граница” означава:
Критерии, който разделя приемливост от неприемливост
64.Терминът „Качество” означава:
Степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания
65. Българският институт по стандартизация (БИС) е:

     

 Обществено-правна организация


          
66. Най-важната дейност при планирането на Системата за управление на околната среда (СУОС) е:


     

 Идентифицирането и определянето на аспектите на околната среда


67. Тоталното управление на качеството изисква участието на:всички структурни звена на организацията68. Концепцията за Тоталното управление на качеството се отнася до:цялостното управление на организацията69. Основна причина за въвеждане на сертифицирането на организациите по международно признатите стандарти за управление е:повишаване на доверието между организациите в съвместната им дейност70. Общата технология за управление се отнася за:всички системи за управление71. Най-общата схема на процес се състои от:вход, процес, изход

72. У. Деминг определя 14 (четиринадесет) принципа за управлението на качеството. За да се реализират успешно в организацията е необходимо:

   

 да се приложат взаимосвързано всички принципи


          
73. Разработването на технологични правила за организационните звена и длъжности е: Етап от разработването на технология за управление


74. Разработвате технология на управлението на организацията в която работите. Първата стъпка, която ще предприемете е:     

 Анализ на съществуващата технология на управление

75. Кои от посочените по-долу параметри са характерни за управленската процедура:

     

 Времетраене, Входяща и изходяща информация, Изпълнители