неделя, 28 септември 2014 г.

Осчетоводяване на сметки за отоплениеТоплинното счетоводство е материя , която е всеобхватна.

1. Каква част отива за Технологични загуби (разходи) в АС? По принцип, т.н. "технологични разходи" (ТР) са постоянна величина в квтч, характерна за всяка отделна АС, в зависимост от нейните технически параметри. Всеки лесно може да види, че във всяка отделна фактура тези ТР имат различна стойност, защото в сметките на Топлофикация те не са такава постоянна величина е са резултативна (остатъчна) величина, в края на стъкмисткия процес наречен "топлинно счетоводство".

2. Подгряване на студената вода до гореща. Подгряването на студената вода до гореща се изчислява елементарно съгласно първия принцип на термодинамиката, като се умножат кубиците потребена вода по 52,34 квтч.

3. Подгряване на тръбите на инсталацията за гореща вода. Това е параметър, за който няма данни, който не се измерва по никакъв начин и който при сегашното положение няма как да бъде измерен. Най-общо, този параметър е близък до размера на ТЕ изразходвана през летния сезон за горещата вода, но това е така, логически, по интуиция и опит а не е измерено по никакъв начин. Ето така се въвежда нищо не значещото понятие "прогнозно количество". Ние не знаем колко е, но предполагаме, че е еди-колко си.

4. За отопление (нагряване на радиаторите през отоплителния сезон). Ето тук влизат в употреба т.н. уреди за дялово разпределение. С тяхна помощ, се създава илюзията, че нещо се "мери". Нека обясним накратко какво всъщност "осчетоводяват" т.н. "топлинни счетоводители":

Имаме някакво количество ТЕ, което трябва да разпределим като "потребено" от за простота трима потребители. Нека това общо количество ТЕ да е 500 квтч. В зависимост от потребеното количество ТЕ, уредът на всеки един от тримата абонати ще показва различен брой да ги наречем най-общо "деления".

Общо количество ТЕ за разпределение: 500 квтч

Количество ТЕ за сградна инсталация 10% (определена на око, примерно)

Общ брой отчетени "деления", сбор от деленията на трите уреда за дялово разпределение на тримата абонати: 36

Брой "деления" на всеки един уред:

Абонат 1 - 12

Абонат 2 - 20

Абонат 3 - 4

И така, 450 квтч са равни на 36 деления. При това положение едно деление е равно на 12,5 квтч. Съответно, разпределението на потребена ТЕ между трите абонати ще бъде както следва:

Абонат 1 - 12 деления х 12,5 = 150,00 квтч+15 (дела от сградна инсталация)

Абонат 2 - 20 деления х 12,5 = 250,00 квтч+30 (дела от сградна инсталация)

Абонат 3 - 4 деления х 12,5 = 50,00 квтч+ 5 (дела от сградна инсталация)

Така, като съберем горните стойности квтч, общото количество "разпределена" ТЕ става 500 квтч.

50-те квтч от сградната инсталация се разпределя между тримата абонати, пропорционално на отопляемите им обеми (по-големите апартаменти плащат повече). Към горните квтч разпределена ТЕ на всеки се добавя и частта от сградната инсталация и така се получава общото количество ТЕ за отопление на всеки абонат. Умножаваме квтч на всеки по цената на 1 квтч и получаваме сумата в лв., която всеки абонат трябва да плати. Ето това е "голямата" тайна на "топлинното счетоводство". Изглежда просто и разбираемо, но всъщност е едно нищо, защото:

а) Никой не може да каже (защото не е измерено) какъв е размера на това "общо количество ТЕ за разпределение". От общо доставеното на блока количество ТЕ няма как да се определи какво количество отива за отопление и какво количество за горещата вода (през отоплителния сезон). За лятото е ясно, защото цялото количество доставена ТЕ на блока отива за горещата вода. След като обаче единия от множителите в горното уравнение няма как да се определи, цялото уравнение няма как да се реши.

б) Ако даден месец общия брой на деленията е 36 (както в нашия пример) а друг месец 32 (защото някой е спрял радиатора си), при едни и същи отчетени като "потребени" 500 квтч всичко се променя и става една манджа с грозде. Какво да се прави в този случай? За да не бие много на очи, количеството ТЕ, което ни остава за разпределение, ще го "заврем" в раздел "сградна инсталация". Готово, какво толкова, че не било достоверно, нали общата сума, която потребителите ни дължат излиза?

Ето как би изглеждала сметката в този случай:

Общо количество ТЕ за разпределение: 500 квтч

В този случай в играта влиза ключовото за схемата понятие "сградна инсталация" - количество ТЕ за сградна инсталация 10% или 50 квтч (определена на око, както в предишния пример)

И така, отново имаме 450 квтч, но този път те са равни на 32 деления. В този случай едно деление би следвало да бъде равно на 14,06 квтч. Като заместим във формулата обаче какво излиза? При едни и също данни и поведение на абонати № 1 и № 2, те ще трябва да платят повече?!? За да се избегне недоволството (основателно) на абонати 1 и 2, се прави следната манипулация:

Вместо очакваната и логична сметка:

Абонат 1 - 12 деления х 14,06= 168,7 квтч+15 (дела от сградна инсталация)

Абонат 2 - 20 деления х 14,06= 281,2 квтч+30 (дела от сградна инсталация)

Абонат 3 - 0 деления х 14,06= 000,0 квтч+ 5 (дела от сградна инсталация)

Спирайки радиатора си, реално абонат № 3 е намалил потреблението си с 50 квтч. Тези изведнъж оказали се "излишни" за целите на разпределението квтч трябва някъде да се "заврат". Къде, къде? Ами в сградната инсталация. Как става това? Към вече определените на око 50 квтч за сградна инсталация се добавят новите, "излишни" 50 квтч. Така, общото количество ТЕ която се отчита като "отдадена от сградна инсталация" става вече не 10% а 20% (в нашия пример) и се прави следната пълна манипулация:

Абонат 1 - 12 деления х 12,5 = 150,00 квтч+30 (дела от сградна инсталация)

Абонат 2 - 20 деления х 12,5 = 250,00 квтч+60 (дела от сградна инсталация)

Абонат 3 - 0 деления х 12,5 = 0,00 квтч+10 (дела от сградна инсталация)

По тази схема абонатите, които не са спрели радиаторите си ще имат леко увеличение на общата си сметка, така че да се компенсира не потребеното от абонат № 3 количество ТЕ. Тази схема се прилага лесно докато сравнително малък брой абонати са си изключили радиаторите. При по-голям брой абонати, които се спират радиаторите, количеството "излишна" ТЕ става такова, че "завирането" му в "сградната инсталация" вече става прекалено видно. Е и? Ами нищо, просто топлинния счетоводител увеличава дела на сградната инсталация а впоследствие и стойността в квтч на едно деление на уредите за дялово разпределение и толкова. И тук обаче има едно ограничение: по норматив, ако делът на сградната инсталация надмине 50% Топлофикация е длъжна да извърши проверка на блока и системата, защото такъв процент се счита за "нещо нередно". Ето защо, когато реално "излишната" ТЕ наближи или надхвърли 50%, топлинния счетоводител прибягва до последната възможна измама: отчита, че уредите на дялово разпределение не са отчели 0,0 а някаква стойност, която да поеме тази "излишна" ТЕ. "Ама аз не съм го пускал този радиатор!", "аа, сигурно сте го пускали или кранът ви пропуска, щом уреда показва такава стойност."


5. За нагряване на сградната инсталация за отопление. Т.н. "сградна инсталация" е една от най-спорните и дискутирани теми. Мнозинството хора с основание скачат срещу нея, но не осъзнават, че за Топлофикация съществуването й е от ключово, жизнено значение за да е жива далаверата. Без включването в сметките на сградната инсталация, няма далавера. Защо това е така? Защото никой, никога не мери (нито има намерение) каква част или количество от доставената на сградата ТЕ отива в т.н. "сградна инсталация". Всъщност, "сградната инсталация" е онзи буфер, който успешно скрива същността на грабежа "Топлофикация". Махнете понятието "сградна инсталация" и далаверата умря. Ако някога се стигне до обсъждане на въпроса дали и как да се премахне "сградната инсталация", ще можете да видите, че всички мошеници свързани с далаверата Топлофикация ще си подадат оставките и ще напуснат не поради друго а защото няма да има далавера и съответно смисъл да стоят там.

Ето как би изглеждало уравнението, което всеки месец "топлинните счетоводители" имат да решават:

Ет (общото количество доставена ТЕ) = Х + ТЕ за подгряване на водата + Х + Х + Х + Х

където

Х е ТЕ за ТР,

Х е количеството ТЕ за подгряване на тръбите за гореща вода,

Х е количеството ТЕ за отопление и

Х е количеството ТЕ за подгряване на сградната инсталация за отопление.

Х е количеството ТЕ връщаща се в системата на Топлофикация

Някой от основните минуси на отоплението с топлофикация или ел. енергия. За един различен по-добър и евтин вариант на отопление можете да прочетете на http://kuoreterm.com/

вторник, 16 септември 2014 г.

Осчетоводяване на аванс с Микроинвест Делта Про

Осчетоводяването на аванс е специфична процедура и разбира се според зависимост може да се извърши по няколко различни начина. Главното е да се съобрази какъв е типа аванс и има ли окончателно плащане накрая. Повече информация и нагледен пример за осчетоводяването със счетоводна програма Микроинвест Делта Про можете да намерите тук -

сряда, 10 септември 2014 г.

Вечният град Пловдив

Наскоро забелязахме един сайт, който предлага туристически резюмета на популярни дестинации в България. Няма как и да подминем факта ,че е представен и толкова добре новата ни Европейска столица на културата - град Пловдив и Античния Театър. Прочетете повече за обиколката на страницата тук - http://bulgariatravelreviews.com/2014/09/05/antique-theater-in-plovdiv/