вторник, 17 декември 2013 г.

Минимални осигурителни прагове и мод по професии за 2015г.

Актуално виж тук  : Минималните осигурителни прагове за 2015 година

Реклама : Промоция - Изработка на Бизнес сайт тип визитка 58лв - http://tedbg.com/promo2​


Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2015г. 
Заб. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.


минимални прагове за 2014

Няма коментари:

Публикуване на коментар