четвъртък, 29 януари 2015 г.

Нови актуализации и промени в ЗКПО ЗДДФЛ , данъците и осигуряването през 2015г.

Както и предишната година и тази са налице промени в закона за корпоративното и подоходно облагане , закона за данък върху физическите лица, данъците и осигуровките. Наред с по-високите минимални прагове има и промяна въху някой данъци. Можете да намерите полезна информация във връзка с промените тук :

1) Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г.

2) Промени в ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

3) Промени в нормативната уредба за 2015 г., свързани със заплащането на труда.

4) ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

понеделник, 5 януари 2015 г.

Актуални почивни и работни дни 2015 година

Вижте кои са обнародваните и актуални почивни дни през новата година и кога е най-добре да слеете работните дни за да можете да се възползвате максимално от отпуската си. Проверете и кога се отработват почивните дни през 2015 година тук - почивни и работни дни през 2015

неделя, 4 януари 2015 г.