неделя, 28 септември 2014 г.

Осчетоводяване на сметки за отоплениеТоплинното счетоводство е материя , която е всеобхватна.

1. Каква част отива за Технологични загуби (разходи) в АС? По принцип, т.н. "технологични разходи" (ТР) са постоянна величина в квтч, характерна за всяка отделна АС, в зависимост от нейните технически параметри. Всеки лесно може да види, че във всяка отделна фактура тези ТР имат различна стойност, защото в сметките на Топлофикация те не са такава постоянна величина е са резултативна (остатъчна) величина, в края на стъкмисткия процес наречен "топлинно счетоводство".

2. Подгряване на студената вода до гореща. Подгряването на студената вода до гореща се изчислява елементарно съгласно първия принцип на термодинамиката, като се умножат кубиците потребена вода по 52,34 квтч.

3. Подгряване на тръбите на инсталацията за гореща вода. Това е параметър, за който няма данни, който не се измерва по никакъв начин и който при сегашното положение няма как да бъде измерен. Най-общо, този параметър е близък до размера на ТЕ изразходвана през летния сезон за горещата вода, но това е така, логически, по интуиция и опит а не е измерено по никакъв начин. Ето така се въвежда нищо не значещото понятие "прогнозно количество". Ние не знаем колко е, но предполагаме, че е еди-колко си.

4. За отопление (нагряване на радиаторите през отоплителния сезон). Ето тук влизат в употреба т.н. уреди за дялово разпределение. С тяхна помощ, се създава илюзията, че нещо се "мери". Нека обясним накратко какво всъщност "осчетоводяват" т.н. "топлинни счетоводители":

Имаме някакво количество ТЕ, което трябва да разпределим като "потребено" от за простота трима потребители. Нека това общо количество ТЕ да е 500 квтч. В зависимост от потребеното количество ТЕ, уредът на всеки един от тримата абонати ще показва различен брой да ги наречем най-общо "деления".

Общо количество ТЕ за разпределение: 500 квтч

Количество ТЕ за сградна инсталация 10% (определена на око, примерно)

Общ брой отчетени "деления", сбор от деленията на трите уреда за дялово разпределение на тримата абонати: 36

Брой "деления" на всеки един уред:

Абонат 1 - 12

Абонат 2 - 20

Абонат 3 - 4

И така, 450 квтч са равни на 36 деления. При това положение едно деление е равно на 12,5 квтч. Съответно, разпределението на потребена ТЕ между трите абонати ще бъде както следва:

Абонат 1 - 12 деления х 12,5 = 150,00 квтч+15 (дела от сградна инсталация)

Абонат 2 - 20 деления х 12,5 = 250,00 квтч+30 (дела от сградна инсталация)

Абонат 3 - 4 деления х 12,5 = 50,00 квтч+ 5 (дела от сградна инсталация)

Така, като съберем горните стойности квтч, общото количество "разпределена" ТЕ става 500 квтч.

50-те квтч от сградната инсталация се разпределя между тримата абонати, пропорционално на отопляемите им обеми (по-големите апартаменти плащат повече). Към горните квтч разпределена ТЕ на всеки се добавя и частта от сградната инсталация и така се получава общото количество ТЕ за отопление на всеки абонат. Умножаваме квтч на всеки по цената на 1 квтч и получаваме сумата в лв., която всеки абонат трябва да плати. Ето това е "голямата" тайна на "топлинното счетоводство". Изглежда просто и разбираемо, но всъщност е едно нищо, защото:

а) Никой не може да каже (защото не е измерено) какъв е размера на това "общо количество ТЕ за разпределение". От общо доставеното на блока количество ТЕ няма как да се определи какво количество отива за отопление и какво количество за горещата вода (през отоплителния сезон). За лятото е ясно, защото цялото количество доставена ТЕ на блока отива за горещата вода. След като обаче единия от множителите в горното уравнение няма как да се определи, цялото уравнение няма как да се реши.

б) Ако даден месец общия брой на деленията е 36 (както в нашия пример) а друг месец 32 (защото някой е спрял радиатора си), при едни и същи отчетени като "потребени" 500 квтч всичко се променя и става една манджа с грозде. Какво да се прави в този случай? За да не бие много на очи, количеството ТЕ, което ни остава за разпределение, ще го "заврем" в раздел "сградна инсталация". Готово, какво толкова, че не било достоверно, нали общата сума, която потребителите ни дължат излиза?

Ето как би изглеждала сметката в този случай:

Общо количество ТЕ за разпределение: 500 квтч

В този случай в играта влиза ключовото за схемата понятие "сградна инсталация" - количество ТЕ за сградна инсталация 10% или 50 квтч (определена на око, както в предишния пример)

И така, отново имаме 450 квтч, но този път те са равни на 32 деления. В този случай едно деление би следвало да бъде равно на 14,06 квтч. Като заместим във формулата обаче какво излиза? При едни и също данни и поведение на абонати № 1 и № 2, те ще трябва да платят повече?!? За да се избегне недоволството (основателно) на абонати 1 и 2, се прави следната манипулация:

Вместо очакваната и логична сметка:

Абонат 1 - 12 деления х 14,06= 168,7 квтч+15 (дела от сградна инсталация)

Абонат 2 - 20 деления х 14,06= 281,2 квтч+30 (дела от сградна инсталация)

Абонат 3 - 0 деления х 14,06= 000,0 квтч+ 5 (дела от сградна инсталация)

Спирайки радиатора си, реално абонат № 3 е намалил потреблението си с 50 квтч. Тези изведнъж оказали се "излишни" за целите на разпределението квтч трябва някъде да се "заврат". Къде, къде? Ами в сградната инсталация. Как става това? Към вече определените на око 50 квтч за сградна инсталация се добавят новите, "излишни" 50 квтч. Така, общото количество ТЕ която се отчита като "отдадена от сградна инсталация" става вече не 10% а 20% (в нашия пример) и се прави следната пълна манипулация:

Абонат 1 - 12 деления х 12,5 = 150,00 квтч+30 (дела от сградна инсталация)

Абонат 2 - 20 деления х 12,5 = 250,00 квтч+60 (дела от сградна инсталация)

Абонат 3 - 0 деления х 12,5 = 0,00 квтч+10 (дела от сградна инсталация)

По тази схема абонатите, които не са спрели радиаторите си ще имат леко увеличение на общата си сметка, така че да се компенсира не потребеното от абонат № 3 количество ТЕ. Тази схема се прилага лесно докато сравнително малък брой абонати са си изключили радиаторите. При по-голям брой абонати, които се спират радиаторите, количеството "излишна" ТЕ става такова, че "завирането" му в "сградната инсталация" вече става прекалено видно. Е и? Ами нищо, просто топлинния счетоводител увеличава дела на сградната инсталация а впоследствие и стойността в квтч на едно деление на уредите за дялово разпределение и толкова. И тук обаче има едно ограничение: по норматив, ако делът на сградната инсталация надмине 50% Топлофикация е длъжна да извърши проверка на блока и системата, защото такъв процент се счита за "нещо нередно". Ето защо, когато реално "излишната" ТЕ наближи или надхвърли 50%, топлинния счетоводител прибягва до последната възможна измама: отчита, че уредите на дялово разпределение не са отчели 0,0 а някаква стойност, която да поеме тази "излишна" ТЕ. "Ама аз не съм го пускал този радиатор!", "аа, сигурно сте го пускали или кранът ви пропуска, щом уреда показва такава стойност."


5. За нагряване на сградната инсталация за отопление. Т.н. "сградна инсталация" е една от най-спорните и дискутирани теми. Мнозинството хора с основание скачат срещу нея, но не осъзнават, че за Топлофикация съществуването й е от ключово, жизнено значение за да е жива далаверата. Без включването в сметките на сградната инсталация, няма далавера. Защо това е така? Защото никой, никога не мери (нито има намерение) каква част или количество от доставената на сградата ТЕ отива в т.н. "сградна инсталация". Всъщност, "сградната инсталация" е онзи буфер, който успешно скрива същността на грабежа "Топлофикация". Махнете понятието "сградна инсталация" и далаверата умря. Ако някога се стигне до обсъждане на въпроса дали и как да се премахне "сградната инсталация", ще можете да видите, че всички мошеници свързани с далаверата Топлофикация ще си подадат оставките и ще напуснат не поради друго а защото няма да има далавера и съответно смисъл да стоят там.

Ето как би изглеждало уравнението, което всеки месец "топлинните счетоводители" имат да решават:

Ет (общото количество доставена ТЕ) = Х + ТЕ за подгряване на водата + Х + Х + Х + Х

където

Х е ТЕ за ТР,

Х е количеството ТЕ за подгряване на тръбите за гореща вода,

Х е количеството ТЕ за отопление и

Х е количеството ТЕ за подгряване на сградната инсталация за отопление.

Х е количеството ТЕ връщаща се в системата на Топлофикация

Някой от основните минуси на отоплението с топлофикация или ел. енергия. За един различен по-добър и евтин вариант на отопление можете да прочетете на http://kuoreterm.com/

вторник, 16 септември 2014 г.

Осчетоводяване на аванс с Микроинвест Делта Про

Осчетоводяването на аванс е специфична процедура и разбира се според зависимост може да се извърши по няколко различни начина. Главното е да се съобрази какъв е типа аванс и има ли окончателно плащане накрая. Повече информация и нагледен пример за осчетоводяването със счетоводна програма Микроинвест Делта Про можете да намерите тук -

сряда, 10 септември 2014 г.

Вечният град Пловдив

Наскоро забелязахме един сайт, който предлага туристически резюмета на популярни дестинации в България. Няма как и да подминем факта ,че е представен и толкова добре новата ни Европейска столица на културата - град Пловдив и Античния Театър. Прочетете повече за обиколката на страницата тук - http://bulgariatravelreviews.com/2014/09/05/antique-theater-in-plovdiv/

четвъртък, 21 август 2014 г.

Нов календар за почивните и работни дни през 2015

Наличен е нов календар за 2015г. с почивните и работни дни, въпреки ,че все още не са обявени официалните празници и почивни дни през новата 2015 от календара можете да се ориентирате за тези които не търпят промяна всяка година. Научте кога ще бъдат празниците през две хиляди и петнайста година.

Линк към повече информация и календара тук - http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/pochivni-rabotni-dni-2015

сряда, 2 юли 2014 г.

Безвъзмездна инвестиция в млади предприемачи и студентски фирми с до 20хил. лева

Предприемачи и студентски фирми с до 20хил. лева

Проектът е насочен към студенти, докторанти и завършили висшето си образование през учебната 2013/14 г. бакалаври и магистри. Те ще могат да кандидатстват с иновативна идея чрез предложен бизнес план. Ако той бъде одобрен от независими експерти и после на интервю защитен пред Оценяващ комитет, ще има възможност да получи безвъзмездна финансова помощ до 20 хил. лв.

За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон  в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи. Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности.

Прочети цялата статия тук  : http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/-20

вторник, 17 юни 2014 г.

СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ

Същност,възникване и етапи на развитие на стопанската
отчетност 

Съществуването на човечеството се съпътства от непрекъснато
потребление на материални блага,което от своя страна е свързано с тяхното
непрекъснато възпроизводство. Дейността на хората,свързана с този
възпроизводствен процес е прието да се нарича стопанска дейност.Нейното
осъществяване поражда необходимостта от системното й
наблюдаване,изучаване и направляване,т.е управляване по начин,че с
минимални разходи да се получат максимални ефекти..Осигуряването на
необходимата информация за нуждите на управлението на тази дейност води
до появата на стопанската отчетност, която се основава на
икономическата информация,като съставна част от общата
информация.Стопансаката отчетност се определи като съвкупност от
сведения за стопанските факти, явления и процеси,свързани със
стопанската дейност на хората по възпроизводството на материални
блага.Характерно за тази дейност е,че тя се осъществява не въобще,а в
рамките на обособени в имуществено,юридическо,организационно и
управленско отношение звена,наричани отчетни единици.Съгласно Закона за
счетоводството,у нас за отчетна единица е възприето предприятието.
Стопанската отчетност е система от действия,свързани с
възприемането,количественото измерване,регистриране и последваща
обработка и сводиране(обобщаване)на стопанските факти,явления и
процеси,с цел получаване на необходимата отчетно-икономическа
информация за стопанската дейност на предприятието, предназначена
за активно обратно въздействие върху дейността му. Следователно,в
обсега на стопанската отчетност се включват онези стопански факти,явления
и процеси,характерни за стопанската дейност на отчетните единици и които
се подават на количествено измерване.

 Възникването на стопанската отчетност е свързано със следните две
обстоятелства:
- когато мащабите на производството са нараснали до такава степен в
количествено отношение,че не са могли да се побират в паметта на хората;
- когато хората са се научили да броят и смятат.
Прави впечатление,че възникването на стопанската отчетност е
исторически обусловено,корените й се търсят още в древността,когато обект
на отчитане са били най-елементарните стопански операции,чието
регистриране е извършвано с най- опростени технически средства.
В развитието на стопанската отчетност могат да се обособят следните
етапа,имащи по-съществено значение от качествена гледна точка:
- първият етап се свързва с най-ранния стадий в
древността(Египет,Финикия,Вавилон,Китай,Персия,Индия и др.),когато за
водене на отчетността са използвани най-примитивните средства –
рабоши,въглени,въжета,шнурове и пр.; - вторият етап обхваща т.нар.епоха на “класическата
древност”,отличаващ се с бурното развитие на занаятите,разширяване на
стоковото производство и свързаното с него развитие на стопанските
връзки.През този етап се оформят и първите отчетни длъжности,изпълнявани
от специално обучени за целта лица;
- третият етап обхваща средните векове,когато успоредно с бурното
обществено развитие се извършват и революционни промени в системата на
стопанската отчетност.През този етап на мястото на буквената система,т.е.на
римските цифри се утвърждават арабските цифри;
-четвъртият етап е пряк израз от научно-техническата революция от
края на XIX век и началото на XX век,като се усъвършенстват и средствата за
регистриране,преобразуване,предаване и съхраняване на информацията за
стопанската дейност;
-петият етап,който е свързан с последните поколения компютърни
технологии и компютърна техника,с помощта на които се осъществява
автоматизираната обработка на стопанската отчетност и предаването и
ползването й чрез глобалната мрежа за нуждите на интерконтиненталното
управление.

 Главната задача и основните изисквания пред стопанската
отчетност са свързани с осигуряването на необходимата за целите на
управлението на стопанските субекти отчетна икономическа
информация.поради тази причина стопанската отчетност е най-
разрастващият се и важен компонент от системата за информиране на
мениджъра,която подпомага вземащите решения за състоянието и
измененията на активите и пасивите на предприятието.

Отчетни измерители и видове стопанска отчетност 

 Отличителна особеност на стопанската отчетност е количественото
измерване и качествената характеристика на наблюдаваните стопански
факти,явления и процеси.Тази е причината тя да използва различни
измерители,които служат за мащаби при измерването и формирането на
количествените и стойностните основания на отчетните показатели.
Отчетните измерители са относителни мерни величини,с които се
дава количествен израз и качествена характеристика на
фактите,явленията и процесите от обективната действителност.Към тях
се отнасят натуралните, трудовите и стойностните (паричните)
измерители,използвани в система за целите и задачите на управлението на
стопанската дейност, обусловени от голямото разнообразие на
наблюдаваните обекти.

Натуралните измерители служат за получаване на сведения в
натурално изражение при отчитането на еднородни обекти–за бройки,за
тежина (килограм, тон), за мярка (метри, сантиметри), за обем
(литри,куб.метри)и др.Те дават числена характеристика на отчетните обекти
и по този начин количествено характеризират потребителната стойност на тези обекти и изпълняват важни функции за определяне на материалната
отговорност и на материалните разходни норми,за опазване на имуществото
на предприятието.Те имат сериозен недостатък,който ги прави неприложими
като универсален измерител,изразяващ се в невъзможността за обобщаване
на стопанските факти,явления и процеси извън еднородните обекти на
отчитане.Тази е причината да имат ограничено приложение.
Количественото отразяване на отчетните обекти с помощта на
натуралните измерители дава представа за т.нар.натурално отчитане ,а
отчетните показатели,изразени чрез натуралните измерители – натурални
показатели.

Трудовите измерители се използват главно и единствено за
количествено измерване на работното време.С тях се обхваща,наблюдава и
отразява количеството изразходван труд в единици време:минута, час, ден,
човекодни, човекочас,нормочас.Съчетани с натуралните, трудовите
измерители подпомагат изчисляването на показатели за трудоемкостта на
продукцията,производителността на труда,работната заплата и др.
Ограниченията в приложението на трудовите измерители с пораждат от
различията в квалификацията на персонала.

Паричните (стойностните) измерители служат за измерване и
обобщаване на разнородни отчетни обекти.Имат всеобщ и универсален
характер и се отнасят за всички обекти на стопанската отчетност,което се
дължи на тяхната абстрактна природа. Изразяват средното необходимо
количество абстрактен човешки труд,вложен в производството на даден
продукт,имащ обществено признание и притежаващ разменна стойност.Това
измерване намира проявление в цената,като паричен израз на стойността и по
този начин отчетните обекти стават съизмерими и съпоставими.
Измерването и отразяването на стопанските факти,явления и процеси с
помощта на стойностния измерител,дава представа за стойностното
отчитане,а получаваните показатели се наричат стойностни показатели.
Всеки от трите измерители е обективно необходим за изчисляване на
съответни величини и показатели.По този начин те формират съдържанието
на една стройна система за количествено и качествено характеризиране на
отчетните обекти при водещата роля на стойностния измерител.

Видове стопанска отчетност 

Разнообразието в отчетните обекти,конкретните цели и задачи,стоящи
пред стопанската отчетност,обуславят необходимостта от прилагането на
различни методи и средства за формиране на отчетни показатели за
цялостното и обективно обхващане на възпроизводствения процес.На тази
основа в стопанската отчетност,като исторически формирала се система,се
обособяват три самостоятелни направления,които да откликнат на
разширените обществени потребности от информация за управлението на
възпроизводствения процес: оперативна,статистическа и счетоводна
отчетност.Посочените три вида стопанска отчетност се отличават един от друг по предназначение,методи и елементи на методологията им,което ги
обособява като относително самостоятелни части за решаване на конкретни
задачи,стоящи пред тях.
Оперативна отчетност:представлява съвкупност от подходи за
наблюдение,отразяване и контролиране на отделни стопански факти, явления
и процеси ,които се извършват в отделни конкретни участъци на стопанската
дейност.Тя е исторически най-късно обособилата се информационна
система,удовлетворяваща текущите потребности от информация за единични
процеси в производствената дейност ,контролирани непосредствено в
процеса на тяхното извършване.С други думи, тя е ориентирана към отделно
избрани събития,поради което няма всеобхватен,обобщаващ характер,а е
предназначена за оперативно,текущо управление на дейността,с оглед
непосредствено въздействие върху тях.За тази цел оперативната отчетност си
служи с разнообразни средства за бързо представяне на сведенията,каквито
са:по телефона,радиото,писмени и устни съобщения и др.механични и
автоматични измервателни и регистриращи устройства.По правило тя няма
задължителна документална обоснованост,от тук и доказателствена сила на
данните,получавани от нея.В хода на осъществяване на оперативно-
техническата отчетност се използват и трите вида отчетни
измерители,преимуществено – натуралните.Точността при нея не е
задължителна.Тя няма самостоятелна методология,служи си най-вече с общо
приложимите методи на познанието,поради което тя не се е формирала като
самостоятелна наука и има ограничен обхват на приложение.
 Статистическа отчетност: тя е клон на стопанската отчетност за
количествено наблюдение,изучаване,измерване и контрол на масовите и
отделните обществени явления и процеси ,като чрез нея се разкриват
закономерностите и тенденциите в тяхното развитие. Като завършена
информационна система,статистическата отчетност разполага със собствена
документална основа, служи си със свои методи и форми,каквито са
групировката,индексите,сводки,средни величини, корелационни
зависимости,регресионен анализ и т.н.Чрез тях тя установява точна
представа за протичането на дадени процеси и зависимости.Използва и трите
вида отчетни измерители.
Счетоводна отчетност:исторически тя е най-рано обособилият се клон
на стопанската отчетност и имащ най-голяма роля в управлението на
стопанската дейност,като осигурява над 70 % от информацията, необходима
за ефективното управление на предприятието.

сряда, 11 юни 2014 г.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ


1. Същност, особености и задачи на счетоводството

Счетоводната отчетност е най-рано обособилият се клон в системата на стопанската отчетност.За разлика от останалите два вида стопанска отчетност,оперативната и статистическата,счетоводната отчетност е такава информационна система,която притежава специфични черти,произтичащи от обстоятелството,че функционира непрекъснато по време и осъществява пълен обхват на цялостната дейност на предприятието,приемаща парично изражение.

Характерните особености,които дават облика на счетоводството като самостоятелна информационна система и обуславят неговото съдържание същност са следните:
първата особеност на счетоводството е задължителното използване на паричния(стойностния) измерител и осъществяване на стойностно отчитане на стопанските факти,явления и процеси.В резултат на това се формират стойностните показатели,съдържащи обобщена и всеобхватна информация за стопанските факти,явления и процеси ;
втората особеност на счетоводството е задължителното документиране на стопанските факти,явления и процеси,което осигурява юридическата достоверност на стопанските процеси;
третата особеност на счетоводството е,че то се прилага не въобще,а в рамките на обособени в организационно, административно, имуществено и юридическо отношение отчетни единици,като за такива законът за счетоводството приема предприятието;
четвъртата особеност на счетоводството е пълното обхващане и отразяване на всички стопански факти,явления и процеси,свързани с дейността на предприятието,на цялото му имущество и измененията,които настъпват в него в резултат на стопанските операции;
петата особеност на счетоводството е , че се осъществява непрекъснато, което се обуславя от непрекъснатостта на възпроизводствения процес,при това в хронология и систематизирано според отчетните обекти;
шестата особеност на счетоводството е,че то осигурява взаимно свързано отразяване на стопанските факти,явления и процеси,като за тази цел използва специфични подходи.
седмата особеност на счетоводството е прилагането на своя методология,състояща се от специфични елементи,каквито са балансово обобщаване,системата на счетоводните сметки и двойното записване в тях,с което тя се отличава от всички останали информационни системи;
осмата особеност на счетоводството е,че като информационна система,служи като средство за контрол и анализ на стопанската дейност.
На основата на посочените специфични черти може да се обобщи,че счетоводството е научно изградена информационна система за пълно,непрекъснато,документално обосновано и взаимно свързано отразяване в парично изражение и със специфични средства на
стопанската дейност на предприятието,с цел осигуряване на необходимата отчетна информация за ефективното му управление.

Като информационна и контролна система за наблюдаване,измерване,регистриране,анализирани и контролиране на стопанските средства на предприятието,източниците на образуването им и тяхното движение в процеса на кръгооборота им,счетоводството изпълнява следните задачи:
-създаване на счетоводна информация за имущественото състояние на предприятието и неговото опазване с грижата на добър стопанин;
-пълно,документално,хронологично и систематично обхващане , количествено и качествено измерване на измененията в стопанските средства и техните източници;
-контрол върху достоверността и законосъобразността на информацията от счетоводните документи;
-реално представяне на състоянието на активите и пасивите в края на отчетния период;
-удовлетворяване на вътрешните информационни потребности в хода на управление на предприятието;
-осигуряване на счетоводна информация за резултатите от цялостната финансово-стопанска дейност на предприятието за даден отчетен период.

2. Принципи и изисквания на счетроводството.

Организацията на счероводния процес е свързана със съблюдаването на определени принципи,които по своята същност се явяват правила за функциониране на счетоводната система.Те се определят с чл.4 от Закона за счетоводството,съгласно който основополагащите счетоводни принципи, съобразени с Международните счетоводни стандарти са: текущо начисляване и действащо предприятие, предпазливост , съпоставимост между приходите и разходите;предимство на съдържанието пред формата;запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период
Текущо начисляване.Този принцип е основополагащ, чието основното съдържание се свежда до това,че приходите и разходите по сделки и събития следва да се начисляват в момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаване или изплащане на паричните средства или техните еквиваленти.
Действащо предприятие.Значението на този принцип е от гл.т. продължителността на дейността на предприятието в бъдещето.Това означава предприятието да не е поставено пред ликвидация,значително намаляване на обема на дейността му или пред несъстоятелност в период минимум до една година.
Предпазливост.Прилагането на този принцип е свързано с оценяването и отчитането на всички предполагаеми рискове и очаквани евентуални загуби в хода на счетоводното третиране на стопанските
операции,с оглед получаването на реален,действителен финансов резултат от дейността на предприятието.

Съпоставимост между приходите и разходите.Този принцип изисква разходите, които са извършени по определена сделка или дейност да намерят отражение във финансовия резултат за периода,през който се черпи изгода от сделката,респ.дейността.Приходите следва да се отразят за периода,през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
Предимство на съдържанието пред формата.Значението на този принцип се проявява в това,че сделките и събитията следва счетоводно да се отразяват съобразно тяхното икономическо съдържание,същност и финансова реалност,а не формално според тяхната правна форма.
Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период.Съдържанието на този принцип се изразява във възможността за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди,т.е. от текущия период с тези от предходните отчетни периоди. По своята същност счетоводната политика представлява счетоводният модел,възприет от неговото ръководство за определен отчетен период. Крайната цел на прилаганата счетоводна политика е осигуряване на единство в отчетния процес,обективна и точна информация за имущественото и финансово състояние на предприятието.Израз на това е изискването избраната и разработена от предприятието счетоводна политика да се оповестява в приложенията на годишния счетоводен отчет.
Успоредно с посочените принципи, е целесъобразно и приложението на принципите за вярно и честно представяне,същественост, историческа цена,независимост на отделните отчетни периоди,стойностна връзка между начален и краен баланс,документална обоснованост, последователност на отразяване на сходни сделки,на стабилна монетарна единица и парична единица.Те,макар и да не са посочени в нормативната уредба на счетоводната отчетност, имат значение за стандартизирането на счетоводството съобразно МСС.
Принципите на счетоводството и неговата нормативна регламентация,се явяват базата за предявяване към системата на счетоводството на следните изисквания:
- законосъобразност при организацията и осъществяването на счетоводството;
- пълно и достоверно отразяване на информационното съдържание на стопанските операции в синтактичен,семантичен и прагматичен аспект;
- обективно и точно,количествено и качествено измерване и определяне на счетоводната информация във вид на счетоводни реквизити и показатели;
- документиране на стопанските операции в момента на тяхното извършване;
- синтетично и аналитично отчитане на стопанските операции и обекти; - текущо и периодично оценяване на активите и пасивите на предприятието;
риятието,както и размера на дължимите данъци
- сигурявнена информация за съставян на годишния счетоводен отчет.
Спазването на така посочените принципи и изисквания на счетоводството е от съществено значение за протичането на счетоводния процес и вярното и честно представяне на резулт
,което повишава качеството и полезността на счетоводната информ
3.Предмет,обект и метод на счетоводството Счетоводната отчетност,като инфрмционна и контролна система,се отличава със свой предмет и обект на изучаване. Под обект н
счетоводен път,което задължително подлежи на сч
п
истема за набиране и обработка на икономическата информация,дори същността на ози род икономическа инфорация,т.е. това е целта или самата дейност по зчерпателното, хронологичното отразяване на фактите, явленията и процесите. От тук предметът на счетоводството е динамичният израз на имущественото и финансовото състояние на предприятието, състоящо се от стопанските средства и източниците на тяхното образуване, разглеждани като единство на противоположности, потребителна стойност и стойност. Имущественото и финансовото състояние на предприятието,като предмет на счетоводството,се отличава с голямо разнообразие и нееднородност.Независими от това,за нуждите на счетоводната отчетност то можда се конкретизира в едните четиргрупи бекти:стопански средства,източници на формиране на стопанските средст
си и операции,правни взаимоотношения от стопански характер.По съществоте с явяват обекти на четоводното отчитане.Първите две групи обекти,стопански средства и източници на тяхното образуване,разбирани още като активи и пасиви на редприятиет,са оснони,тъй като съществуват самостоятелно и независимо от останалите и без ях е невъзможно осъществяването на каквато и да е стопанска дейност от предприятието.От друга страна,стопанските операции,процесите и стопанско-правните отношения са производни обекти на счетоводно отчитане,тъй като проявлението им е обусловено от съществуването на основните обекти,а следователно,в счетоводната практика всяко нещо , което е отчита по счетоводен път се отнася към една от посочените групи обекти на счетоводството,като съставна част на динамичния характер на имущественото и финансовото състояние на предприятието. Счетоводната отчетност,като наука и практика,се отличава от оперативната и статистическата и по това,че си служи със своя методология за постигане на целите на стопанското управление. Методологията по същество е съвкупност от използваните методи, начини, средства за постигане на дадена цел и реализирането на конкретни задачи. В зависимост от особеностите на отчетните обект и цели и задачите на стопанското управление,методът счетоводната отчетност е съвкупност от взаимно свързани и взаимно обусловени средства за изследване и
разуване на обективната действителност. На тази основа на метода на счетоводната отчетност са: документиране и инвентаризиране;оценяване и калкулиране;системата на счетоводните сметки и двойното записване;балансово обобщаване;сводка на отчетните данни. От тук методът на счетоводната отчетност може да се определи като система от взаимно свързани елементи,с помощта на които се постига пълно,непрекъснато,документално обосновано и взаимно свързано текущо и периодично отразяване и обобщаване в парично изражение на състоянието и измененията на активите и пасивите,на всички стопански операции и на цялата опака дейност предприятието цел получаванеа необходимата информация за резултатното й управление. Характерна особеност на елементите на метода на счетоводната отчетност е, че те се ползват едновременно,успоредно,в логическа последователност, като се допълват взаимно.Отсъствието дори и на един от посочените елементи,като части на едно цяло,води до блокиране на счетоводната система в качеството й на информационна и контролна система.

Прочетете и :
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“

Същност,структура и форма на счетоводния баланс

Същност,структура и форма на счетоводния баланс

Балансовото обобщаване се определя като начин за икономическа групировка на активите и пасивите на предприятието и тяхното периодично обобщено отразяване и съпоставяне в стойностно изражение към определен момент,с цел изучаване,анализиране,контролиране и ефективно използване и управление на имущественото и финансовото състояние.
Балансовото обобщаване на активите и пасивите намира израз в съставянето на “счетоводен баланс”.

Счетоводният баланс се определя като техническо средство за икономическа групировка и периодично обобщаване и отразяване в стойностно изражение на състоянието на активите и пасивите на предприятието към определен момент двуаспектно,по състав и функционална роля и по произход и целево предназначение.

Счетоводният баланс, като техническо средство за прилагане на балансовото обобщаване, се съставя под формата на таблица . В зависимост от начина на разполагането на активите и пасивите в балансовата таблица,се обуславя и формата на счетоводния баланс.В счетоводната теория и практика се прилагат две форми на счетоводния баланс:двустранна и едностранна.При двустранната форма счетоводният баланс се съставя във вид на таблица с две страни,в която двата елемента на имуществото се разполагат хоризонтално.В лявата страна се отразява имуществото на предприятието по конкретен състав и функционална роля и се нарича актив,а в дясната същото това имущество се посочва по произход и целево предназначение,наречена пасив . С други думи в двустранната форма на счетоводния баланс се посочват едни и същи счетоводни обекти,изразени двуаспектно ,с което се обяснява равенството между общата сума на актива и общата сума на пасива в баланса.
При едностранната форма на счетоводния баланс активите и пасивите се разполагат в балансовата таблица вертикално,като е прието най-напред да се описва имуществото по конкретен състав(актива),като се оформи общият му стойностен размер и под него да се опише имуществото по произход(пасива) и се оформи общият му стойностен размер.И тук балансовата част приключва с равенство между сумата на актива и сумата на пасива.
Независимо от формата на счетоводния баланс,той съдържа в себе си две части,балансова и задбалансова.В балансовата се посочват активите и пасивите на предприятието,които в своята съвкупност формират неговото имуществено и финансово състояние в стойностно изражение към определен момент.В задбалансовата част намират проявление условните активи и условните пасиви на предприятието като израз на правните отношения от стопански характер,които не се отразяват върху общата сума на актива и общата сума на пасива на предприятието,отразени в счетоводния баланс. В зависимост от състава на имущественото и финансовото състояние на отделното предприятие се определя и съдържанието на счетоводния баланс. От съдържателна гледна точка,балансът,както вече беше изяснено,включва активите,собствения капитал и пасивите на предприятието.В структурно отношение активите и пасивите в баланса са обособени в раздели,групи и балансови пера,наричани още балансови статии.

Най-малката структурна единица в счетоводния баланс са балансовите пера(статии),които изразяват стойностно конкретните видове активи и пасиви към момента на съставяне на баланса.Всяка балансова статия се състои от две части:наименование и сума.По правило наименованията на балансовите статии съвпадат с наименованията на отразяваните чрез тях отчетни обекти.Съществуват и някои изключения по отношение на част от отчетните обекти,като за тази група обекти се използва сборна балансова статия,за която степента на обобщаване е в зависимост от обхвата на отчетните обекти.
Балансовите пера се обединяват на предварително определена основа в еднородни групи,като образуват следващия градивен елемент на счетоводния баланс, балансовите групи.Това обединение е в съответствие с икономическата същност на активите и пасивите.
От своя страна,балансовите групи по-нататък се обобщават в балансови раздели ,които са най-големият структурен елемент на счетоводния баланс.Чрез разделите се получава обобщена информация за активите и пасивите на предприятието според техния икономически характер,функционална роля,произход и целево предназначение.
Законодателството допуска предприятията да добавят нови балансови статии,в случаите когато посочените не отговарят на съдържанието на дадена група активи или пасиви.Балансови статии,за които липсва счетоводна информация,не се посочват в счетоводния баланс.

Равенството между общата сума на актива и общата сума на пасива в счетоводния баланс е задължително.Вътре между разделите и групите на актива и на пасива наличието на равенство не е задължително.

Видове счетоводни баланси

Според информационните потребности,които удовлетворяват счетоводните баланси,в счетоводната теория и практика е прието прилагането на различни баланси,групирани по различни класификационни признаци.

В зависимост от момента на съставяне,счетоводните баланси биват:
-начални – съставят се задължително в началото на отчетната година;
-периодични – съставят се в определени от главния счетоводител интервали от време в рамките на отчетната година(обикновено месечни, тримесечни,шестмесечни,деветмесечни),в зависимост от дейността на предприятието и информационните потребности за неговото управление;
-годишни –съставят се към 31 декември във връзка с годишното приключване и изготвяне на годишния счетоводен отчет на предприятието като негов съставен елемент.Съставянето им е след провеждане на инвентаризация на активите и пасивите,с оглед точното и вярно отразяване на имущественото и финансово състояние на предприятието.В практиката тези баланси се наричат още приключителни.Между крайния (годишен)счетоводен баланс и началния е задължителна стойностната връзка,изразена в това,че счетоводния баланс,съставен към 31 декември се явява начален за следващия отчетен период,т.е. към 01 януари на следващата отчетна година.

В зависимост от обхвата на информацията в счетоводния баланс,се различават:
-единични –в тях се съдържа резултатна информация за предприятието,като самостоятелно обособена отчетна единица;
-консолидирани – съставят се от предприятия,притежаващи повече от половината от акциите,дяловете и гласовете или контролират повече от половината от членовете на управленските органи в друго предприятие.С други думи,чрез тях се представя имущественото и финансово състояние на група предприятия.Консолидирането,т.е. обобщаването на информацията е от предприятието-майка.

В зависимост от случая,повода,по който се съставят,счетоводните баланси се подразделят на:
-встъпителни- изготвят се при започване дейността на едно предприятие или при преминаване от едностранно към двустранно счетоводно записване на дейността на предприятието;
-ликвидационни – съставят се при прекратяване дейността на предприятието поради ликвидация,преобразуване и т.н.;
-оздравителни – съставят се за предприятия,за които има решение за обявяване в несъстоятелност,с цел предприемане на мерки за излизане от финансовото затруднение.

В зависимост от възприетият метод за оценка на съдържащите се балансови пера в счетоводния баланс,се различават:
-брутни,които съдържат корективни балансови пера;
-нетни,които не съдържат корективни балансови пера.
Независимо от вида ,същността,формата,структурата и съдържанието на счетоводните баланси не се променя и предназначението им е да удовлетворяват определени информационни потребности.

Модели балансови изменения

Счетоводният баланс,като технически прийом на балансовото обобщаване,изразява имущественото и финансово състояние на предприятието в парично изражение към определен период от време,т.е. в статика.Независимо от това,под влияние на стопанските операции настъпват изменения в състава на активите и пасивите,които дават отражение върху структурата на счетоводния баланс.Четирите типа стопански операции определят и съответните модели балансови изменения.

Първи модел балансови изменения .При него под влияние на стопанските операции от първи тип,настъпват изменения само в актива на баланса,като едно или няколко активни балансови пера се увеличават срещу равностойното намаляване на едно или няколко други активни балансови пера.Така тези балансови изменения не променят сумата на актива,при което се запазва и общата балансова сума.В случая е налице трансформации на активни балансови пера,които водят само до структурни промени,но не и в балансовата сума на активите и пасивите.

Втори модел балансови изменения.При този вид балансови изменения настъпват изменения само в актива на баланса под влиянието на втория тип стопански операции.Налице е еквивалентно трансформиране на едно или няколко пасивни балансови пера в едно или няколко други пасивни балансови пера,при което сумата на пасива не се променя,така както не се променя общата балансова стойност.И при този модел балансови изменения настъпват само структурни промени в пасива на баланса,при което се запазва общата балансова сума.
Трети модел балансови изменения.Към него се отнасят тези изменения в баланса,които са предизвикани от третия тип стопански операции.В случая се предизвикват едновременно изменения в актива и в пасива на баланса по посока увеличение,в резултат на което се променя сумата на актива и пасива,както и в общата сума на баланса.При този модел,балансовите изменения са равностойностни, при тях стопанските операции водят до увеличението на един или няколко пасива срещу еквивалентното увеличение на един или няколко пасива,което води до нарастване и на общата сума на баланса.

Четвърти модел балансови изменения.При него стопанските операции от четвърти тип предизвикват изменения едновременно в актива и в пасива на баланса в посока намаление.Така един или няколко актива се намаляват срещу равностойното намаление на един или няколко пасива,като се намалява и общата сума на баланса.

Следователно,балансовите изменения са израз на двойнственото проявление на движението на капитала,веднъж като субстанция, т.е.имущество и втори път като абстракция,т.е. стопанско-правна форма,което движение се изразява чрез балансовото обобщаване,като елемент на метода на счетоводната отчетност.

Виж и :
Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Условия за пенсиониране

сряда, 4 юни 2014 г.

Регистрация и документи за ЕООД и ООД

Какво е необходимо за да направите регистрация на ЕООД и ООД и всички необходими документи.

Все повече средства се отпускат от европейския съюз за финансиране на различни проекти. Общото между всички е изричното изискване средствата да се отпускат на юридически лица. За жалост не всеки има възможността да заплати скъпи хонорари за изготвяне на документи за регистрация на фирма - ЕООД или ООД. За това тук на кратко ще се опитаме да обясним в няколко кратки стъпки как вие сами да подготвите и регистрирате дружеството си.
За да подготвите документалната част са необходими следните неща :

1. Необходимо е да изберете име за бъдещето дружеството като то може да се изписва както  - на български, така и допълнително на английски по желание.

3. Седалище и адрес на управление на дружеството - актуален адрес на който може да се получава кореспонденция от НАП и НОИ

4. Основен предмет на дейност - каква ще е основната дейност, която фирмата ще извършва.

Пример за предмет на дейност на дружество ООД или ЕООД :

Търговия, внос и износ, ресторантьорство, телекомуникационни услуги , Рекламна и маркетингова дейност. Търговска дейност. Посредничество. Търговия и производство. Консултантски и други услуги,търговия на едро и дребно; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба. Комисионни, рекламни, информационни , програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Както и всяка друга дейност незабранена от закона.

5. Управител - кой ще е управител в дружеството , посочва се лицето което ще бъде назначено за управител , то може да се различава от собственика на дружеството дори и при едноличното дружество (ЕООД)

6. Основен капитал на дружеството - минималния размер за регистрация на ЕООД и ООД е  2лв.  , внася се в набирателна банкова сметка която се открива и закрива само за целите по регистрация на дружеството. След като се регистрира фирмата този капитал се изтегля обратно и се възстановява напълно. Затова е добре да не прибягвате до фирмена регистрация с минималния размер от 2 лева а да е сума съобразена с първоначалния разход на фирмата преди тя да има приходи – наем , касов апарат, ток, вода и др. например поне – 100лв. - 500лв.

След като сте наясно с горе изброените детайли можете да прибегнете и до попълване на документите свързани с фактическата регистрация на дружеството, а именно :

Запазване на името на фирмата – Напълно ненужно! За да регистрирате фирма като ЕООД или ООД , щом сте проверили ,че съответното име което желаете по интернет е свободно за регистрация, то вие не се нуждаете от тази услуга ! По този начин спестявате 50лв !

Заявление А4 ( вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност) – съдържа данните за фирмата, управителят, капитала и т.н. Обърнете внимание ,че за попълване се използва Adobe Reader.

забележка : Формулярът не може да бъде запаметяван ,затова ще трябва след като го попълните да го разпечатате.

Комбинирана декларация по чл. 141, ал.3 и ал.8 от ТЗ - приема се управлението на дружеството, спесимен от подписа и се декларира липса на други пречки за упражняване на дейността - управител на ЕООД / ООД - док. са комбинирани за да спестите една нотариална такса !

Протокол от решението на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество. (Примерен документ)

Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, относно новоучредената фирма. (Примерен документ)

Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. - Подава се единствено в случай ,че документите се подават от упълномощено лице , (необходимо е и нотариално заверено пълномощно в този случай)

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. - Подава се когато документите се подават от вас (търговеца или - управителя на бъдещата фирма).
забележка : Не бъркайте двете декларации(по чл.13,ал.4 и по чл.13ал.5) , това са два различни и задължителни документа за регистрирането на ЕООД в зависимост от това как подавате документите.
Ако Вие като управител подавате документите нужна ви е - (9) Декл. по чл. 13 ал.4.
Ако друг подава документите от ваше име ви е необходима - (8) Декл. по чл. 13 ал.5

Изтегли пълния комплект документи за регистриране на фирма като ЕООД или ООД
(актуален към 02.06.2014)

Важно ! От 2011г. Търговският регистър пуска и услугата електронно подаване на документи за регистрация на фирма като ЕООД , ООД и др.,чрез която таксата за регистрация е двойно по-ниска .Т.е. ако използвате услугите на счетоводната ни кантора ,ние можем да регистрираме фирмата ви дори по-бързо и по-евтино , като използваме метода за подаване на всичката тази документация по електронен път.

Ако желаете все пак ние да подготвим и извършим регистрацията вместо вас , моля свържете се с нас от тук - регистрация на фирма

Важность недорогой Бургас Солнечный моря

Аэропорт от места действительно место из важнейших преимуществ наряду с существенным путешествий и из любого конкретного одном месте, в то же время . Это тождество в аэропорту , возможно, были расположены так же, как с аэропорта Бургас внутри Бургас области Болгарии. Это аэропорт находится за незначительное длительного расстоянии 10 км от города и имеет некоторое преимущество , так как несколько хорошо известных мест можно найти рядом ею.
Самый известный летнее время курорту Солнечный берег расположен в 30 км от аэропорта Бургас и Созопольромантическое расположение пляж, который , видя, что в расширенном расстоянии относительно Сорок километр. По регулярности от авиабилетов наряду с общими посетителей Атмосфера сайта , потребность в дешевой транспорта Бургас Залитые солнцем пляж поддержки , и , что , как правило, , такси службы , на самом деле увеличивается на один шаг дальше . В поисках предварительного бронирования услуг такси , избегая ненужных количество тарифа и уйдя местный аферист имеет важное значение. Для получения недорогой передачи Бургас Солнечный Берег через аэропорт в местный желаемый пункт назначения , он всегда будет лучше сделать выбор в предварительно заказанное такси предварительного пробиться к аэропорту .
Как мы считаем иллюстрацию перемещения к Солнечный берег, это шикарный часть неопытного и изворотливого человека такси , чтобы предложить Вам эффективно от назначения. Вместо этого, в случае, если вы просто держаться подальше от тех Желтые такси и выбрать заранее забронировали дешевые Bourgas передачи Солнечный берег такси , вполне вероятно, что вы достижении заданного желаемого места назначения значительно повышает . Это не простобюджет и лучший выбор , чтобы выбрать , а мудрые заменить начать свой поездки .
Солнечный берег может быть существенным и населенный продолжительность фантастического количества отелей, расположенных , который вытащил из Святой Влас на севере на Несебр вК югу . Это наиболее известным местом в Болгарии и достойно , поэтому , это суд гарантирует свои позиции на сумму туристов , выезжающих эту позицию с каждым годом.
Солнечный берег это место, которое легко получить в на аэропорта Бургаса условии, что вы идете на предложенный а также надежные заранее забронировали дешевый переключатель Бургас Солнечный поддержки берег, так же, как то, что вы предоставляете . Мы занимаемся путешественникам нашими квалифицированными и опытными лиц в целях удовлетворения вас от зале прилета в аэропорту Бургаса , и вот их список в уходе наша компания предлагает :
• Английский Привлечение Квалифицированный водитель
• Минивэн , Авто без ограничений на пикапы и высадки планом таймингов
• 1 день Телефонная линия иНДС и родной налогообложения участие обслуживание
• Автомобиль и Voyager страховой полис без усилий расходы на топливо
Таким образом, если вы Электронная книга наши услуги вы могли бы получить скидку на прокат автомобильных компаний в дополнение .
Наши Дешевые перемещения Бургас Солнечный услуги пляж такси быть осторожными , который наши туристы не подвергаются только о каких-либо трудностей и понежиться в этом лучшем в дополнение к впечатляющим месте счастливой вместе с подарками динамики. Спокойный парк , полукруглого залива , предлагая спокойную и прохладный нормальную воду для плавающей вокруг и все это для национальных , а также глобальных посетителей , определенно , что любой прибывающий здесь желает приобрести ! Большое количество услуг и неограниченное список дополнительных достопримечательностей выбрать этот спот значениепопытаться убедиться, что этот визит еще становится легкой путешествие с недорогой транспорт Бургас Солнечный поддержки Бич от аэропорта Бургас

вторник, 3 юни 2014 г.

Полезно за храненето при котките

Най-важното нещо при малките котенца е тяхното правилно изхранване в първите седмици и месеци след раждането им. Особено важно е правилния прием на храни до 1 - годишната им възраст. Повече информация относно -  правилното хранене при малките котенца

сряда, 28 май 2014 г.

Недорогой Прокат авто: Планирование отдыха и рынок Прокат автомобилей в улучшению

При поиске недорогой прокат автомобилей, многочисленные некоторые люди предпочитают , чтобы иметь возможность забронировать отдых или в качестве альтернативы компания прокат автомобилей прямо в заранее. Автомобиль нанять обычно не обычнодолжны для большинства поездок компании, если , конечно, нам в настоящее время принято решение о в аэропорту . Вождение бизнес автомобиль на самом деле хорошо для коротких встреч , но , как только вы приходите с дальних дистанций , чтобы путешествовать , и / или даже за границей , следовательно, вы должны взять на прокат автомобиль , не говоря уже кто-то желание что-то наиболее эффективный для нужд .
Рождество в аренду транспортное средство дополнительно более значительным для многих людей , на самом деле , если они в настоящее время имеют большие семьи с двух взрослых и трех и / или четырьмя детьми . Это достаточно плохо , имеющие двух детей на протяжениивзамен небольшого автомобиля не говоря уже три! Ваши потребности всего в полной мере понять , что я имею в виду!
На отдыхе вам может потребоваться 4x4 или просто даже некоторые люди компания ( необычное имя) , которые могли бы соответствовать всей семьей хорошо и, кроме того , не возникли проблемы всю технику ! Многие из них , как правило, конечно, не всегда доступны в аэропортах , так у вас есть проблемы в случае, если вы не заказывали в течение заранее. То же правило относится и к более престижных бизнес- автомобилей , которые включают 7- й серии BMW , Mercedes или синонимом , а также для тех, точное вы можете почти совсем оснащены заказать свой ​​собственный прокат бизнес автомобиль заранее.
Это нормально , если вы обычно ищете дешевый прокат автомобиля прямо в центре вашей страны , однако, могут возникнуть трудности , делая это при поездках за границу . Трудно необходимости планирования автомобиль находится прямо на Гавайях , когда вы живете в Колорадо , однако попробуйте создать большое заранее планировать прямо в центре Кении , как только вы проживаете в Австралии ! Не было бы идеально , если вы можете обнаружить простой способ заказать бизнес прокат автомобиль или, возможно, автомобиль в течение праздников с вашего жилища ? Или просто в настоящее время имеют ваш индивидуальный письменный стол сделать это для нас , не разрывая на себе волосы ?
Многие Himan существа хотят быть в состоянии заказать их автомобиль раньше времени , когда собираетесь в отпуск или, возможно, для деловых поездок . Доступное прокат автомобилей на самом деле легче получить , заказав рано в сети , а также тем самым они убедиться, что они получают авто они нуждаются, и, кроме того , не просто " то, что доступно " . Другие люди , кажется, не беспокоит относительно вперед бронирование проката автомобилей : они могут забронировать авиабилеты , а также билеты на поезд заранее , однако , оставить свои автомобили , чтобы удачи !
Недорогой Прокат автомобилей Стоимость Преимущество
Там, как правило несколько благословения бронировании праздник автомобиля прокат прямо в центре заранее , а не фактическое минимальное существо затрат. Большинство фирм по аренде автомобиля , как правило, взимают меньше для большого предварительному заказу по сравнению с , если возможно, вы просто включите на ресепшн , таким образом, бронирование отпуск или в качестве альтернативы бизнес прокат автомобиль раньше времени , как правило, возможно, сохранить вам доход - особенно , если вы забронировать автомобиль на чистая . Порой это невозможно с командировками , но вам действительно нужно , по крайней мере узнать, когда полет на самом деле из-за с прибыть на его отпуск. Вы можете забронировать свое собственное транспортное средство онлайн прямо в заранее для того времени и даже скорее всего, получите лучшую точку цен по сравнению с кто-то прогуливался из самолета плюс стремление с получают достойное прокат автомобилей в конкретном столе .
Большой Вердикт Автомобили
В там , как правило, другие блага , хотя, не минимальное время фактическая выбор автомобилей вам предлагают . Планирование прокат автомобиля загодя позволяет любому выбрать конкретный автомобиль мы хотим - по крайней мере, относительно точки . В случае, если вы берете автомобиль напрокат из любого аэропорта ограничены , чтобы иметь возможность , что они приходят с доступны : определенно не то, что в том, что можно купить за прокат автомобиля в аэропорту , но с тем, что именно осталось , действительно в случае, если вы , как правило, близки к в возвращении очереди !
Это определенно не удобно , чтобы найти автомобиль с костюм любого , если вы в настоящее время есть пять и / или шесть в отношении семьи , и довольно многие передач. В действительности, любой мог бы , конечно, не найти ничего плюс в настоящее время имеют оплачиваемый некоторые из эксплуатации на курорт , чтобы помочь мы из наряду аренде автомобиля большой так много длятребуется . Лучше себе забронировали прокат праздник транспортного средства в заранее.
Источник : http://hdairporttransfers.weebly.com/

вторник, 27 май 2014 г.

Приобретать биржах Лучший аэропорт Оверсиз Бургас во время поездки в

Если вам посчастливилось намерены проверить болгарском побережье Черного моря вообще , не забывайте Манчестер международных компаний передачи в Варне , а также аэропорт Оверсиз передает трансфер из аэропорта Бургас. Оба аэропортов расширить свои перемещения товаров и услуг 24/7 . Если никакое такси не планируется из-за вашего отеля , можно захватить терминал такси аэропорта для того, чтобы перейти к востребованном месте. Не говоря уже о , лыжный трансфер Варна является лишь в 8 км от вашего общинного центра.
Варна станет величайшим сообщество вместе с побережья края капитала нации. Количество туристов в Варне эскалации почти всюду в дополнение по апелляции города. Одним из плюсов с лыжный передачи транспортных компаний Варна является тот факт, его такси , безусловно, может взаимодействовать с онлайн-мире . Так что вы можете сканировать , просматривать, исследовать , проверять почту плюс еще то время как расположенный внутри такси. Водители очень надлежащую подготовку и убедиться, которой клиент doesnâ € ™ т почти ничего , чтобы волноваться о .
Сам Варна обертывания много достопримечательностей и опытом, чтобы успокоить ваши чувства. Таким образом, он может быть в виду, что вы только что , конечно, есть тур по городу и стать всасывается в их привлекательности , если youâ € ™ ре в это время там для какой-то другой основной причины . Вы сможете поговорить с туристическим агентством , чтобы спросить о сайтах , чтобы проверить.
Полет терминал Бургас находится на юго-восточном море Черное море береговой линии Болгарии , и это просто 10kms северо-востоку от столицы Шотландии - Бургас. Аэропорт Эдинбург действительно метко заправленные в разгар довольно многих желательных с видом на пляж курорты, как Солнечный берег , Созополь , Елените и Несебр. Вот , в котором воздух портовые переводы Бургас полезно , как она идет в любую точку вы хотите посетить . Бургас полет терминал терминал 130 км от полета терминала Варна . В 2004 году , полет терминал Бургас достиг предметом € œBulgariaâ € ™ с лучшей международной airportâ € ? .
Кроме того, он был удостоен чести в â € œmost динамически девелопинга € ? аэропорт терминалы Соединенных Штатов от Минтранса. Убеждение, что лыжный трансфер Бургас так эффективно обрабатывает своих пассажиров и грузов приводит к его стать активом обладать для вашего хорошего развития торговли и туризма в регионе Бургас . Благодаря счет кредита для этого переезжает в полетов передает назначения Бургас. Модный расположение передача солнечный берег , о 45kms , который может быть в отношениях к 40 минутах езды.
Огромное большинство рейсов было дано это в ночное время . В течение этого времени , это , скорее, головная боль , чтобы хорошее дело вместе с такси и может работать вам больше дохода, чем это необходимо. Сделок трансфер из аэропорта Бургас решает этот вопрос , предоставляя эксклюзивные автомобили или грузовики специально совершенны в терминале аэропорта ! Автомобили или грузовики полностью кондиционером , современный и номера для некурящих. Авто просто для вас, так что вы сможете избежать не столь нежный опыт с выявлением такси. У них также есть бесплатные велосипедные сиденья для детей , которые могут на просят . Значения являются превосходным и не фиксируется ни на что продолжительность производства является . Для перечисленных клиентов , затраты начнется в 60 левов , чтобы получить одностороннюю поездку в Солнечный моря для четырех человек .
Конфиденциальные такси даже можно заказать через отель вам случится быть проживающих дюйма Или даже , то в дополнение к Бургаса , есть многочисленные решил на прокат автомобилей агентств , поставщиков такси , в дополнение к профессиональным операторам обмена . Сделки являются для продажи местах, как Равда , Китен, Athopol , Елените , г. Приморско, Созополь , а также Синеморец .
Каждый из основных компаний по аренде автомобилей получить офисы на только в аэропорту. Они предлагают различные поставщики однако Трансфер в аэропорт за рубежом Бургас является самым надежным и содержит окрестность ноу-хау . Биржи могут быть лучше всего заказать заранее, чтобы иметь возможность пользоваться каждый легко доступный поставщика . Не становитесь понравилось ими от Бургаса желтоватые такси и что , вы будете платить почти в два раза .
Если вы хотели бы , некоторые высокие , хотя посещения Вы планируете проводить отпуск , передача Бургас до Солнечного берега предлагает с помощью лимузины по запросу. Бургас биржа является бренд предлагает транспортная statigic планирования фирма, которая имеет шофера и передачи провайдеров также вокруг города (или немного за его пределами ) в роскошном Mercedes Vitos .

петък, 28 март 2014 г.

Как се рекламира във Facebook

Искате да се научите как да печелите с безплатна реклама във фейсбук ? Ето един брилянтен пример за добра и "viral" тип реклама , която набира почитатели и се рекламира от само себе си : http://tedbg.com/blog/39-facebook
Научете как лесно да печелите фенове безплатно чрез най-голямата социална мрежа facebook

сряда, 19 март 2014 г.

вторник, 18 март 2014 г.

Какво все още не знаете за оптимизацията

А вие в крак ли сте с новите техники на оптимизиране на съдържанието на един сайт? Знаете ли как да го направите по-популярен и посещаем? Ако все още не сте наясно , то можете да прочетете полезна информация за това как да подобрите трафика и сео оптимизацията на сайта си от тук : полезно

Прочетете и друга полезна информация свързана със сео оптимизацията на сайт и какви ползи може да има това за вашия сайт  http://myseoblog.org/полезно-за-сео-оптимизацията/

неделя, 16 март 2014 г.

ПЛАМЕН СЛАВОВ - JABSE.COMИнтервю с Пламен Славов - основателя на Jabse.com, в което разказва за бъдещето на популярната търсачка. Какви нови промени смята да направи и защо социалните сигнали няма да оказват влияние върху резултатите при търсене чрез jabse.


Цялото интервю можете да прочетете тук : ИНТЕРВЮ С ПЛАМЕН СЛАВОВ - JABSE.COM

понеделник, 10 март 2014 г.

Airport Transfer

Liverpool Air port Transport is actually planning to be fun on the fresh Incurable 5 with Heathrow Air port. The modern supplement to help Heathrow Air port is actually ready for 21st Century travel intended for fresh air traveler transport coming from 27th 03 08.

This is the Uk's brand-new flagship airport transport terminal developed for 21st Century travel. Started out through the The woman Majesty The actual Full 2 or 3 days before, terminal 5 can be obtained for fresh air traveler transport considering that 27th 03 08.

This kind of terminal is it being utilised solely through British Breathing passages coming from August 08 as they may re-locate regarding terminal 1 in addition to some totally (after they've sleek their latest suitcase dealing with hiccups). This can show that most of BA shoppers can appreciate very quickly track check-in in addition to safety clearance and be able to table their airfare within min's instead of hours inside Summertime.

In addition suitable to help incoming BA airfare guests could be the excellent velocity regarding getting out of this terminal after clinching along with your suitcase. A person are able to quit this terminal within 15 minutes regarding landin with Incurable 5 using convey customs clearance.

With terminal 5 this planes actually encourage the guests to help disembark right through the terminal instead of countless lawns out. In addition this automation in addition to personnel set up means fast track clearance off incoming people into terminal 5.

If you want the Liverpool Airport transport most of us can't help but recommend that you simply e-book the car or minibus prior to get to this airport, because airport taxis may impose a fee a king's ransom for excess suitcases for those who have any. In the event you prebook the vehicle or minibus service and select the correct car, and then you will not be stunned that has a large additional charge for those who have an excessive amount of suitcases for a black taxi cab to manage!

For your transport specifications inside Liverpool, there is a large array of cars available like high-end 3/4 seats Mercedes sedans, 8 seats stretch limos, sixteen seats minibus in addition to very extended body Navigator Limousines, 34 seats motor coachs as well as 53 seats motor coachs at the same time.

Choose a firm to put your own buy using that was all-around for quite some time so making sure an honest service on the people in addition to administration of the transport firm.

You might get away from coming from almost all Liverpool international airports in addition to BRITISH ISLES luxury cruise slots for individual in addition to party travel for personal or organization functions. If you opt for a great estblished hire firm, these people is likewise capable to work with you to you excursions inside Liverpool in addition to the rest of the BRITISH ISLES.

What about the sightseeing expedition inside a number of of the subsequent excellent spots: Liverpool Core, Buckingham Palace, Westminster Palace, Whitehall, Downing Avenue, Westminster Abbey, British memorial, Liverpool Eye, Tower system Connection, Tower system regarding Liverpool, Hampton Judge Palace, Greenwich, Windsor, Eton, Runnymede, Oxford, Blenheim Palace, Woodstock, Stratford After Avon, Warwick Adventure, Cotswolds, Bath, Stonehenge, Salisbury, Dover, Leeds Adventure, Canterbury or Cambridge.

Very popular using American Visitors will be the deliver cruise ships departing regularly coming from Dover, Harwich in addition to Southampton planning to many continents around the globe. The idea demonstrates the ultra-modern perspective to help globe travel this sector of the marketplace is growing extremely nicely in addition to the truth that much more men and women are able to afford that.

With regards to this charges for Heathrow or Gatwick Air port transport to help Liverpool or cruise liner slots, you'll discover that most organizations tend to be competitive and that means you is not going to need to search, only select a company that handle your own enquiry easily in addition to proficiently.

петък, 7 март 2014 г.

Полезно - Българската търсачка Jabse с нови възможности!

Ако все още не сте чували за единствената Българска търсачка Jabse , - проект започнал далечната 2005г. , то все още не е късно да наваксате.

Какви са новите възможности при Jabse :

1. Възможност за пинг на сайтовете и по-бързата им индексация : http://www.jabse.com/ping.php
2. Възможност за добавяне на снимки с географски таг в резултатите при търсене - http://www.jabse.com/vitrina/
3. Анонимно търсене - https://www.jabse.com/

Какво представлява и за какво можете да предпочетете родната търсачка?

Алгоритмите на търсене при Джейбс (Jabse) са по-различни от тези на другите търсещи машини и позволяват по-добро и по-лесно индексиране на сайтовете и домейните изписани на кирилица. Друго основно преимущество е възможността за разпознаване на всяко търсене по членуване , род , число - нещо което все още не е възможно при другите.
За удобство на потребителите е създадена и единна страница , от която лесно можете да навигирате в различните функции на търсачка - http://www.jabse.com/alljabse/

Търсачката Jabse - всичко на едно място

От страницата alljabse , можете да намерите пълен списък с предлаганите възможности на jabse - безплатна поща, анонимно търсене, преглед на времето и новините, търсене на снимки в мрежата както и много други полезни.

вторник, 4 март 2014 г.

Нови банкови сметки към НАП от 01.03.2014

 Считано от 11:00 часа на 28/2/2014г. код за вид плащане 111111 няма да бъде наличен в системите на Банките.
Новият код за вид плащане 110000 ще е наличен от 16:00 часа 28/2/2014г. и следва да се използва САМО с новите сметки на НАП с идентификатор за вид сметка 81.
Въвеждат се нови банкови сметки:
- за приходи за социално- осигурителни фондове към НОИ/вид сметка 85/ с код за вид плащане 551111
- за приходи за НЗОК/вид сметка 86/ с код за вид плащане 561111.
Пълна информация относно новите сметки и видове плащания можете да намерите тук :
http://consultbg.weebly.com/2/post/2014/03/-01032014.html


Нови сметки за НАП Пловдив :
Сметка за приходите на централния бюджет (ЦБ) - 
IORTBGSF / BG91IORT73758151000000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ (НОИ) - 
IORTBGSF / BG39IORT73758550001900
Сметка за приходите за НЗОК (НЗОК) - 
IORTBGSF /  BG02IORT73758650002000
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО (ДЗПО) - 
IORTBGSF / BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания (ПВ) - 
IORTBGSF / BG94IORT73753350002503

вторник, 18 февруари 2014 г.

Разработване на проект по оперативна програма


Б И З Н Е С   П Л А Н 

По Мярка 312 от ПРСР
Фирма за разфасоване на мед

(име на проекта)
Иван Петров Драгиев
 (име на кандидата – физическо лице)

Сума на инвестицията  93 600 лв.


Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно  чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: …………......…....................…..Забележки:
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

СЕКЦИЯ I. Въведение”
1.      Кратко описание на проекта.
Пчелният мед е натурален сладък продукт, получен от медоносните пчели от нектара на растенията или от секрециите на живите растителни части или на смучещите насекоми (листни въшки) по растенията, които пчелите събират, трансформират чрез комбиниране със специфични вещества от организма си, дехидратират, складират и съхраняват в пчелни килийки за доузряване.
Често понятието пчелен мед с цел реклама неправилно се изполва за други синтетични продукти, като например "боров мед" (екстракт от борови връхчета с подсладители), които по никакъв начин не могат да се съпоставят с хранителните и лечебни качества на меда.
Биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти се получават в сертифицирани биологични пчелини, при спазване на редица строги изисквания.
При прилагането на принципите на биологичното пчеларство се елиминират всички възможни пътища за замърсяване на пчелния мед и пчелните продукти.
Основна дейност на  МЕД-98 ЕООД ще бъде изкупуването и разфасоването на мед в блистери от  по 0,020 кг, които ще бъдат предлагани главно на местният пазар в големите търговски вериги.
Срока за реализация на инвестицията е 4 месеца, включващи пазарно проучване, конкурс за избор на фирма за техника, доставка на закупените ДМА и монтаж, подбор на персонал и обучението му за работа с машините, проверка за изправността им при работа, тяхната поддръжка, закупуването на биологично чист натурален пчелен мед, блистери, съдържащи 0,020 кг мед в тях (особено подходящи за добавка към закуска) и етикети за тях.Фирма  МЕД-98 ЕООД ще стартира на дейността си на 1-ви януари 2013 година. Производствената база ще се намира в с. Сливек, община Ловеч област Ловеч. Проекта на фирма  МЕД-98 ЕООД е по  програма за развитие на селските райони - Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
Фирма МЕД-98 ЕООД  ще използва съществуваща производствена сграда, по която е извършен ремонт.  Сградата отговаря на всички нормативни изисквания на ХЕИ противопожарана безопастност. Тя е собственост на бенефициента по проекта - Иван Петров Драгиев.
Кредитите, необходими на фирмата за осъществяване на тази дейност ще бъдат 2:
инвестиционен и оборотен кредит. Кредитите ще бъдат отпуснати от банка „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД. Инвестиционният кредит ще бъде в размер на  93 600 лв., а оборотният 153 000    лв. Начина на погасяване е както следва:
за първата година периода е гратисен, а за останалите три години ще бъде начислена  лихва, чиито размер е равен  на 7 % месечно върху заема. Лихвите се начисляват текущо при стриктно спазване на принципа за текущо начисляване.
Поради сезонният характер на придобиване на продукта (меда) ще бъдат наети временни работници (5 на брой, единият ще бъде техник) от бюрото по труда за срок от 9 месеца, които ще учавстват в самия производствен цикъл.
Фирмата ще разполага и с един счетоводител от с. Сливек , заетостта на който ще бъде  12 месеца в годината.
Управителя, на фирмата ще бъда аз -  Иван Драгиев. Отговорностите ми като управител на фирмата ще бъдат насочени главно по отношение на управлението, ще договарям разпространението на продукта съобразно сроковете, опоменати в договорите, които ще сключа с големите търговски вериги, ще следя за качественото изпълнение на възложените от мен задачи, кaсаещи работният ми персонал. Заетостта ми ще бъде 12 месеца в годината.
Моята цел е да повиша стандарта на живот, както на персонала, който ще наема, така и своя собствен.  Сумата на инвестицията, за която кандидатствам е в размер на  93 600 лв. Тази сума ми е необходима за да стартитам дейността, която възнамерявам да развивам, а именно: проучване на пазара – 200 лв., клипирана реклама на предлагания продукт – 2 000 лв., поместване на реклама в официлният сайт на Община Ловеч с цел реклама на фирма МЕД-98 ЕООД - 1 500 лв., адвокатски хонорар по вписване на фирмата в Търговският регистър – 1 500 лв., проучване  на фирма за техника - 400 лв., доставка, монтаж и настройка на придобитите ДМА, сертифициране – 1 000 лв., избор на  работна ръка, първоначален пуск на машините – ще бъде за сметка на доставчика на ДМА, обучаване на персонала, зает в производството за работа с машините, закупуване на термоформоваща машина „TFM 200”– 64 000 лв. Тя ще се използва за формоване, пълнене и запечатване на блистер контейнери с разнообразна форма и размери. Подходяща е за пакетиране на продукти като мед, конфитюр, масло, шоколад, кондензирано мляко. Tранспортна лента от неръждаема стомана AISI 304 – 18 000 лв., доставка, монтаж и настройка за работа с тях, компютърна конфигурация  - 3000 лв., софтуер –2000 лв.
Оборотният кредит е в размер на 153 000 лв. и е необходим за посрещане на:
Разходите по дейността на фирмата за първата година, в т.ч – разходите за суровини, материали и външни услуги и заплати са  лв., както следва:
Мед/кг – 60 000 лв. (12 000 х 5 лв./кг = 60 000 лв.), (цената 1 кг.мед е 5 лв.), закупен от местната фирма ЕТ „Иван Иванов”, със 30 годишен стаж в областта, притежаващ всички видове сертификати и лабораторни изследвания за качеството на меда. Цената на меда за първите 2 години ще е 5 лв., а за следващите 2 г. ще нарастне на 5,5 лв./кг. Първата година купувам 12 000 кг./мед, втората година 16 000 кг./мед, третата и четвърта година 20 000 кг./мед.
Блистери – 600 000 х 0,05 = 30 000 лв. Цената блистера  за първите 2 години ще е 0,05 лв./бр., а за следващите 2 г. ще нарастне на 0,07 лв./бр.
Етикети – 600 000 х 0,02 = 12 000 лв./год. Цената им  за първите 2 години ще е 0,02 лв./бр., а за следващите 2 г. ще нарастне на 0,04 лв./бр.
Кашони по 100 бр. блистери в кашон – 600 000 : 100 бр. в кашон = 6 000 кашона за 1 год.
6000  х 0,64 = 3 840 лв.(цената 1 бр. кашон е 0,64 лв).Цената на кашоните за първите 2 години ще е 0,64 лв./бр., а за следващите 2 г. ще е 0,72 лв./бр.
Външни услуги (ток, телефон, вода и др.) – 1г. х 6 000 = 6 000 лв.
Закупуване на сертификат за качество на меда ISO 9001:20081 400 лв.
Сключване на договор с фирма за извозване на отпадъците в процеса на работа за 1 г. – 350 лв.  Цената такса/смет за първите 2 години ще е 350 лв., а за следващите 2 г. ще нарастне на 400 лв.
Изготвяне на изпълнителска документация, необходима за осъществаване на проекта, вкл. разрешителните от  ХЕИ 2 000 лв.
Заплати на персонала за първата година:
Управител: 8 489 лв.
Счетоводители (1) : 7 074 лв.
Работници (5) : 21 222 лв.
2.Очакван резултат след завършване на проекта.
1.Чрез разширяване на пазара на местно равнище, основна цел е стремежът за печалба чрез предлагане на продукта (блистери с мед от по 0,020 кг).
2.След направеното предварително проучване на пазара и нарастващото потребителско търсене, слкючване на договори с големите търговски вериги.
3. Стремеж към привличане на клиенти на конкурентни фирми, предлагащи същият продукт, чрез промоции.
4.Очакван резултат след завършването на проекта е продажбата на блистери мед, като производственият капацитет на машините ще нарасва бавно, но сигурно.
За 1-та година натоварването на машините е 60 % или 600 000 бр., (12 000 кг. / 0,020 = 600 000бр.), за 2-та година 80 % или  800 000 бр.(16 000 кг. / 0,020 = 800 000) през третата и четвъртата година  ще бъде 100 % натоварването на ДМА, а броят на блистерите ще бъде 1 000 000 бр. (20 000 / 0,020 = 1 000 000 бр.)
Продуктовата цена ще се променя плавно, съобразно нарастването на цените на всички стоки и услуги, необходими в процеса на работа, за да бъде реализиран крайният продукт.
2.1 Устойчива заетост за периода на бизнес плана.
Новоткритите работни места ще бъдат:
Един управител, един счетоводител, четири работника, един техник. Работниците и техника ще бъдат назначени на временни трудови договори (до приключване на работата), т.е 9 месеца в годината, а управителя и счетоводителката ще са заети целогодишно. Промени в работните места за периода на бизнес плана, като увеличаване или съкращаване на такива не се предвиждат. 
СЕКЦИЯ II.Описание на кандидата (дейност, пазар, конкуренти)”
1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс
НЕПРИЛОЖИМО
2.      Правен статут.
Бенефициент по проекта е физическото лице - едноличен търговец .
Името на фирмата : ЕТ „МАГ 87”.
Материално отговорното лице – Иван Петров Драгиев
 (посочва се отново името на кандидата-физическо лице, както и замисления правен статут
на създаваното по проекта микропредприятие)
3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.
Организационната схема на персонала на фирмата се състои от управител, административно лице - счетоводител и временни работници и техник/поддръжка:
Управител – Иван Петров Драгиев с висше икономическо образование, завършил в ВСУ „Черноризец Храбър -  през 2009 г
Счетоводител – Людмила Петрова Мирчева  завършила образователно-квалификационна степен „магистър” специалност „Счетоводство и контрол” в ПУ „Паисий Хилендарски”
Временни работници –  5 души, изпълняващи работата, за която са наети
4. Предпроектно проучване.
4.1. Конкуренция.
· Брой на конкурентите, произвеждащи и предлагащи конкурентни на проектните продукти (услуги). Източници, на които се базира тази информация на кандидата:
Предпроектно проучване.
Състои се в следното:
 консултиране във връзка с интереса към предлаганият продукт, оглед на сградата (тя е съществуваща),
консултация, относно стъпките за реализация на инвестицията,маркетингово проучване, късаещо търсенето на този вид продукт,проучване на местния пазар, оценка възможностите за успешно присъединяване към пазара.
 Конкуренция.
След направеното проучване се установи, че основни конкуренти са ни:
"Лиал Апипродукт БГ" ООД е една от водещите фирми, преработвателки на пчелен мед в България. Предмет на дейност на предприятието са изкупуване, преработка и реализация на пчелен мед.
Намира в с. Сливек, област Ловеч.
Фирма Булмед 2002 ЕООД се занимава с производство и търговия с мед и пчелни продукти, със седалище гр. София .
МЕВИЕООД - каталожна търговия с пчеларски стоки и пчелни продукти
"ПИКО" ЕТ  - гр Габрово, е дългогодишен производител на дребна разфасовка на пчелен мед.
· Основни очаквани местни конкуренти:
Основен конкурент на територията на с. Сливек, е фирма "Лиал Апипродукт БГ" ООД
· Преимущества на кандидата пред очакваните конкурентите (предимства на продуктите/услугите му):
Фирма МЕД-98 ЕООД ще стартира дейността си, като цената за единица себестойност на предлаганият продукт ще бъде по-ниска от тази на конкурентите, а качеството на меда - отлично.
Пчелният мед е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити. За натурален се смята медът, който не е загряван, не е миксиран, няма примеси от други храни и подсладители /глюкоза, фруктоза, изосуит, глюкозо-фруктозен сироп/ и който не е получен чрез преработката на захарен сироп, с който са захранвани пчелите по време на медосбор.
· Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира тази информация на кандидата:
За да си осигури сигурни клиенти на пазара и за да задържи техният интерес, фирмата ще предлага продукта на цена, по-ниска, от тази на конкуренцията
· Начини за повишаване на конкурентноспособността.

Запазване на цените в първите 2 години, максимално добро обслужване, добро отношение към тъгговските вериги, които ще разпространяват на местно ниво продукта ,изграждане на доверие и не на последно място мотивиране на персонала за качествено изпълнение на възложените им задължения.
4.2. Пазарна среда.
Тъй като фирмата е със стартираща дейност, тя трябва да вземе под внимание поведението и начина, по който конкурентноспособните фирми осъществяват своите. Първонавално размера на пазарния дял към който МЕД-98 ЕООД ще се ориентира ще е малък, с перспективи за бъдещо развитие и заемане на върхови позизии в бранша.
· Пазарен сектор, в който кандидатът ще развива дейността си. Очаквания на кандидата за развитието на пазара в бъдеще и за факторите, влияещи в тази посока:
- Очаквано увеличаване на конкуренцията на местно ниво
На местно ниво, основен конкурент на фирма  МЕД-98 ЕООД ще бъде фирма "Лиал Апипродукт БГ" ООД
- Очаквани промени в потребителското търсене
Потребителят винаги се е се стремял към максимална полза, изгода или полезност в потреблението. Очакваме търсенето на предлаганият от нас продукт да нараства.Промените в потребителското търсене няма да бъдат големи.
- Очаквана чуждестранна конкуренция
....................................................................................................................................................................................

4.3. Друго извършено проучване на дейността (местен пазар на труда, заетост, квалификация ...).
Проучване за местния пазар на труд направихме в бюрото по труда в гр. Ловеч. С тяхна помощ и съдействие – ние намерихме квалифицирана работна ръка, която ни е нужна. Така подпомогнахме безработните лица да си намерят подходяща работа и с това да повишат качеството си на живот.
(посочват се изводите от вече звършени проучвания, полезни за стартираната по проекта дейност)

5. Разработки (когато се предвиждат такива по проекта).
     Не се предвиждат такива.
5.1. Маркетингова стратегия.
Ще бъде проведена проучване на пазара сред жителите на община Ловеч, която ще цели да покаже отношението на хората към подобен проект и бъдещите ползи, до които той ще доведе, и доколко те са запознати с неговата същност. Ще стартира рекламен клип в началото на периода, непосредствено преди изпълнението на проекта.Така местното население ще бъде информирано в детайли за предстоящата дейност на фирма МЕД-98 ЕООД.
Дистрибутори/разпространители на предлагания продукт ще бъдат „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ”, „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ, „БИЛЛА” БЪЛГАРИЯ, LIDL БЪЛГАРИЯ и „КАРФУР БЪЛГАРИЯ” АД. Глобалната цел е основната причина за създаването на фирмата.
Икономическата и политическа криза, в която се намира държавата в момента не позволява на фирмата бързо да реализира печалба.
Цената, на която първоначално (първа год.) ще се предлагат блистерите с мед е 0.42 лв. Продукта предварително е проверен в няколко независими лаборатории в страната. Стойностните показатели, установени от изследването на меда покриват изцяло критериите за качество  на продукта.
Сключването на договори с опоменатите търговски вериги, техният интерес към предлаганият от фирмата продукт се дължи най-вече ниската продажна цена и доброто качество, която фирмата определила  за продукта си.
Фирмата има намерението след утвърждаването си  да увеличи капацитета на производство си и да разшири дистрибутивните канали.
За да стартира дейността си ще бъдат необходими:
-       разрешителни от  ХЕИ
-       разрешителни за откриване на търговския обект
             -  вписването на фирмата в търговският регистър, съобразно ЗДДФЛ

5.2. Системи за управление.
Сертификатът, който фирма МЕД-98 ЕООД ще използва е ISO 9001:2008. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите.
Ползите от сертификацията са следните:
 • Повишен фирмен имидж и международно разпознаваема гаранция за надеждно партньорство 
 • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити
 • Все по-често необходимо условие за участие в търгове, конкурси и поръчки
5.3. Рекламни и информационни кампании.
Информация ще бъде поместена в официалния сайт на община Ловеч, както и ще се излъчва реклама на предлагания продукт по TV,ще се публикува информация в сайта на общината при необходимост от нови работни места.
(посочват се разработки, които допълнително ще се осъществяват и/или възлагат на аутсорсъри
от създаваното по проекта микропредприятие)
СЕКЦИЯ III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти”
1. Обект и източници за финансиране на проекта.
Таблица 1 Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта
(лева)
Инвестиция
Единична цена
Стойност*
Включително
Собствени средства (%)
Кредит (%)
Други (%)
Вид
Модел, порода, тип, други
К-во
Мярка
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
термоформоваща машина „TFM 200”
„TFM 200”
1
бр.
64 000
64 000
-
100
-
Транспортна лента
AISI 304
1
бр.
18 000
18 000
-
100
-
доставка, монтаж и настройка
-
1
бр.
Вкл.
Вкл.
-
-
100
Компютърна конфигурация
NEC
2
бр.
3000
3000

100

Софтуер

1
бр.
2 000
2000

100

Общо
87 000

Посочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията


Таблица 1а Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта
(лева)
Инвестиция
Единична цена
Стойност*
Включително
Собствени средства (%)
Кредит (%)
Други (%)
Вид
Модел, порода, тип, други
К-во
Мярка
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
ИОбщо


Посочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията

3.        Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.
Таблица A Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

(лева)
Дейност/Активи
Дата на реализация/ Придобиване
Дата на въвеждане в експлоатация
Стойност
А
Б
В
Г
1Проучване на пазара
1 месец

200
2.Клипирана реклама на предлагания продукт
1 месец

2 000
оместване на реклама в официлният сайт на Община Ловеч
1 месец

1 500
4.Адвокатски хонорар по вписване на фирмата в Търговският регистър
1 месец

1 500
5.Проучване  на фирма за техника
2 месец

400
6. Доставка, монтаж и настройка на придобитите ДМА
3 месец
4 месец
За сметка на доставчик
7.Сертифициране
3 месец

1000
8. избор на  работна ръка

4 месец

9.Първоначален пуск на машините

4 месец
За сметка на доставчик
10.Обучаване на персонала, зает в производството за работа с машините

4 месец
За сметка на доставчик
11.Термоформоваща машина „TFM 200”

4 месец
Виж табл.1
12.Транспортна лента от неръждаема стомана AISI 304

4 месец
Виж табл.1
13. компютърна конфигурация

4 месец
Виж табл.1
14. софтуер

4 месец
Виж табл.1
Общо
6 600


3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
Таблица Б Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията
(лева)
Дейности/Активи
Начална дата/
Дата на придобиване
Крайна дата/
Дата на въвеждане в експлоатация
Стойност
А
Б
В
Г
Общо


4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.
Таблица В
(лева)
Дейности
Вложени средства
Източник
А
Б
В5. Доставчици
Таблица Г Настоящи доставчици
(лева)
Доставчици
Вид на доставките
% от доставките
Неплатени задължения
Падеж
А
Б
В
Г
Д


Общо
Таблица Д Бъдещи доставчици
                                                                                                                                                                                            (лева)
Доставчици
Вид на доставките
% от доставките
Условия  на плащане
A
Б
В
Г
Унион КехлибарООД
Поддръжка/машина
100%
На 10 .число от месеца
ФИЛИПЕКСООД
Поддръжка/машина
100%
На 10.число от месеца
БГСервиз ООД
Поддръжка/компютри,
Софтуер
100%
На 15.число от месеца
ЕТ „ИВАН ИВАНОВ”
Доставка мед
100%
При доставка
„БЛИСТЕР” ООД
Доставка блистери
100%
При доставка
„РОЛКО БЪЛГАРИЯ” ООД
Доставка етикети
100%
При доставка
Хамали КОРЕКТ – ел. сайт за кашони
Доставка на кашони
100%
При доставка
ток
Доставка на ел.енергия
100%
На 20.число от месеца
ВИК
Доставка на вода
100%
На 25.число от месеца
БТК
Доставка на мрежа
100%
На 25.число от месеца
сертификат за качество
Изискване  към продукта
100%
При получаване6.Клиенти.
Таблица Е Настоящи клиенти
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/услугите
% на продажби
Годишни продажби
Условия  на плащане
Падеж
А
Б
В
Г
Д
Е
Таблица Ж Бъдещи клиенти
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/ услугите
%  на продажби
Годишни продажби
Условия на плащане
А
Б
В
Г
Д
„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ”
Блистери с мед 0,020 кг.
30 %
180 000 бл.
По банков път
КАУФЛАНД-БЪЛГАРИЯ
Блистери с мед 0,020 кг.
20 %
120 000 бл.
По банков път
„БИЛЛА” БЪЛГАРИЯ
Блистери с мед 0,020 кг.
20 %
120 000 бл.
По банков път
LIDL БЪЛГАРИЯ
Блистери с мед 0,020 кг.
20 %
120 000 бл.
По банков път
„КАРФУР БЪЛГАРИЯ” АД

Блистери с мед 0,020 кг.
10 %
60 000 бл.
По банков път


Таблица З Продукция за  износ
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/ услугите
% на продажби
Годишни продажби
Условия на плащане
А
Б
В
Г
Д
Настоящи


Бъдещи


СЕКЦИЯ IV. Финансово икономически статус – приходи и разходи”
1.Приходи
1.1. Приходи от дейността.
Таблица 2. Производствена и търговска програма

(лева)
Text Box: Вид продукцията /услугите* по години Мярка Количество/ средногодишна натовареност Продукция/Услуги Средна цена за единица продукция / услуги Приходи от продажби на продукция/услуги
  за износ за местния пазар за собствено потребление 
   за
износ** за местния пазар за износ за местния пазар
А Б В Г Д Е Ж З И Й
І-ва година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 600 000 600 000  0,42 252 000
 60 %    
     
                                                                                                                                                               Общо 252 000 лв.
ІІ-ва година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 800 000 800 000  0,45 360 000
 80%    
     
                                                                                                                                                               Общо 360 000 лв.
ІІІ-ра година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 1 000 000 1 000 000  0,45 450 000
 100%    
     
                                                                                                                                                               Общо 450 000
ІV-та година
Разфасовка и продажба на блистери с мед Бр. 1 000 000 1 000 000  0,50 500 000
 100%    
     
                                                                                                                                                               Общо 500 000 лв.
 
 (лева)
* В колона А се посочват видовете продукти/услуги, които кандидатът ще произвежда/предоставя  и които ще са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция/услуга  на кандидата е свързана косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица „Други приходи”.
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.Табл. 2.А Средногодишна натовареност
Вид на продукцията/услугите
Мярка
I година
IІ година
IІI година
Количество/среднодневна натовареност
Брой дни годшшна натовареност
Количество/среднодневна натовареност
Брой дни годшшна натовареност
Количество/среднодневна натовареност
Брой дни годшшна натовареност
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
Блистери с мед
Бр.
4-6 часа
198
6-8 часа
198
8 часа
198
Общо (мярка):


Заб: Таблицата показва начина, по който е направен анализът за количеството средногодишна натовареност в таблица 2
Табл. 2.Б Производствен капацитет
Вид на продукцията/услугите
I година
IІ година
IIІ година
Годишен производствен капацитет на предприятието (мярка.)
Годишен производствен капацитет на предприятието (мярка)
Годишен производствен капацитет на предприятието (мярка)
А
Б
В
Г
Блистери с мед
600 000 бр.
800 000 бр.
1 000 000 бр.
Общо продукция (мярка) :
600 000 бр.
800 000 бр.
1 000 000 бр.1.2. Други приходи
Таблица 3 Други приходи
(лева)
Text Box: Други приходи
(вид) I година ІI година IІI година IV година
A Б В Г Д
  
  
  
  
  
Общо

2.Разходи
2.1. Разходи за дейността
Таблица 4 Разходи за суровини, материали и външни услуги
(лева)
Вид на разходите
I година
IІ година
IІI година
IV година
A
Б
В
Г
Д
Мед/кг
60 000
80 000
110 000
110 000
Блистери
30 000
40 000
70 000
70 000
Етикети
12 000
16 000
40 000
40 000
Кашони
3 840
5 120
7 200
7 200
Външни услуги(ток, телефон, вода и др.)
6 000
8 000
10 000
10 000
сертификат за качество
1 400
-
-
-
Сключване на договор с фирма за извозване на отпадъците
350
350
400
400
Изготвяне на документация, необходима за осъществяване на производствения процес(разрешителни)
2 000
-
-
-
Общо
115 590 лв.
149 470 лв.
237 600 лв.
237 600 лв.


Таблица 5 Разходи за заплати и социални осигуровки
(лева)
Вид на персонала
Брой на заетите лица
Месечно възнаграждение
Общо заплати за година
Социални осигуровки*
Общо за година
A
Б
В
Г
Д
Е
I година
Управленски
1
600  х 12 м.
7 200
1 289
8 489
Административен
1
500  х 12 м.
6 000
 1 074
7 074
Производствен
5
400  х 9  м.
18 000
3 222
21 222
Общо
36  785
II година
Управленски
1
700  х 12 м.
8 400
1 504
9 904
Административен
1
600  х 12 м.
7 200
1 289
8 489
Производствен
5
450  х 9  м.
20 250
3 625
23 875
Общо
42 268
ІІI година
Управленски
1
750  х 12 м.
9 000
1 611
10 611
Административен
1
650  х 12 м.
7 800
1 396
9 196
Производствен
5
500  х 9  м.
22 500
4 028
26 528
Общо
46 335
IV година
Управленски
1
800  х 12 м.
9 600
1 718
11 318
Административен
1
650  х 12 м.
7 800
1 396
9 196
Производствен
5
500   х 9  м.
22 500
4 028
26 528
Общо
47 042
*Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя - 17,9 %


Таблица 6 Разходи за амортизация (амортизационен план)  
(лева)
Актив
Дата на придобиване
Цена на придобиване
Период на експлоатация
Амортизационна норма
Амортизационна квота
I
година
IІ
година
IIІ
 година
IV
 година
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Tермоформоваща машина „TFM 200”
15.02.2013 г.
64 000
10 г
10 %
 6 400
6 400
6 400
6 400
Транспортна лента
20.02.2013 г.
18 000
10 г
10 %
1 800
1 800
1 800
1 800
Компютърна конфигурация
20.02.2013 г.
3 000
5 г
20 %
600
600
600
600
Софтуер
27.02.2013 г.
2 000
5 г.
20 %
400
400
400
400
Общо
9 200  лв.
9 200  лв.
9 200  лв.
9 200  лв.

2.2. Финансови разходи
2.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
Таблица 7 Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ (93 600 лв.) :
(лева)
Година
Остатъчна сума в началото на годината
Лихви
Главница
Остатъчна сума в края на годината
A
Б
В
Г
Д
2013
113 256
6 552
-
106 704
2014
106 704
6 552
31 200
68 952
2015
68 952
4 368
31 200
33 384
2016
33 384
2 184
31 200
-
2017

ОБОРОТЕН КРЕДИТ (153 000 лв.) :
Година
Остатъчна сума в началото на годината
Лихви
Главница
Остатъчна сума в края на годината
A
Б
В
Г
Д
2013
185 130
10 710
-
174 420
2014
174 420
10 710
51 000
112 710
2015
112 710
7 140
51 000
54 570
2016
54 570
3 570
51 000
-
2017


Таблица 8 Разходи за лихви
(лева)
Вид на кредита
I година
ІI година
ІII година
IV година
V година
година
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Инвестиционен кредит
6 552
6 552
4 368
2 184


Оборотен крадит
10 710
10 710
7 140
3 570


Общо
17 262
17 262
11 508
5 7542.3. Други разходи
Таблица 9 Други разходи
(лева)
Други разходи
I година
ІI година
ІII година
IV година
A
Б
В
Г
Д


Общо

Text Box: Вид на продукта/ услугата Видове ресурси, необходими за производство единица продукт/услуга К-во за единица продукция/услуга Мярка Единична цена Стойност на разходите за единица продукция по вид
А Б В Г Д Е
Бурканчета с мед Блистер 1 Бр. 0,05 0,05 лв.
 мед 0,020 Кг. 6 0,12 лв.
 етикет 1 Бр. 0,02 0,02 лв.
Общо 0,19 лв.
 
2.4. Себестойност
Таблица И Себестойност на единица продукция/услуга
(лева)

СЕКЦИЯ “V. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта”
1. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта.
Таблица 10 Прогноза за Нетните парични потоци на проекта

 (лева)
Индекс
I година
IІ година
IІI година
IV година
V година
A
Б
В
Г
Д
Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби
252 000
360 000
500 000
500 000

2. Други приходи

Общо приходи (1+2)
252 000
360 000
450 000
500 000

II.Разходи
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и външни услуги
115 590
149 470
237 600
237 600