сряда, 4 юни 2014 г.

Регистрация и документи за ЕООД и ООД

Какво е необходимо за да направите регистрация на ЕООД и ООД и всички необходими документи.

Все повече средства се отпускат от европейския съюз за финансиране на различни проекти. Общото между всички е изричното изискване средствата да се отпускат на юридически лица. За жалост не всеки има възможността да заплати скъпи хонорари за изготвяне на документи за регистрация на фирма - ЕООД или ООД. За това тук на кратко ще се опитаме да обясним в няколко кратки стъпки как вие сами да подготвите и регистрирате дружеството си.
За да подготвите документалната част са необходими следните неща :

1. Необходимо е да изберете име за бъдещето дружеството като то може да се изписва както  - на български, така и допълнително на английски по желание.

3. Седалище и адрес на управление на дружеството - актуален адрес на който може да се получава кореспонденция от НАП и НОИ

4. Основен предмет на дейност - каква ще е основната дейност, която фирмата ще извършва.

Пример за предмет на дейност на дружество ООД или ЕООД :

Търговия, внос и износ, ресторантьорство, телекомуникационни услуги , Рекламна и маркетингова дейност. Търговска дейност. Посредничество. Търговия и производство. Консултантски и други услуги,търговия на едро и дребно; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба. Комисионни, рекламни, информационни , програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Както и всяка друга дейност незабранена от закона.

5. Управител - кой ще е управител в дружеството , посочва се лицето което ще бъде назначено за управител , то може да се различава от собственика на дружеството дори и при едноличното дружество (ЕООД)

6. Основен капитал на дружеството - минималния размер за регистрация на ЕООД и ООД е  2лв.  , внася се в набирателна банкова сметка която се открива и закрива само за целите по регистрация на дружеството. След като се регистрира фирмата този капитал се изтегля обратно и се възстановява напълно. Затова е добре да не прибягвате до фирмена регистрация с минималния размер от 2 лева а да е сума съобразена с първоначалния разход на фирмата преди тя да има приходи – наем , касов апарат, ток, вода и др. например поне – 100лв. - 500лв.

След като сте наясно с горе изброените детайли можете да прибегнете и до попълване на документите свързани с фактическата регистрация на дружеството, а именно :

Запазване на името на фирмата – Напълно ненужно! За да регистрирате фирма като ЕООД или ООД , щом сте проверили ,че съответното име което желаете по интернет е свободно за регистрация, то вие не се нуждаете от тази услуга ! По този начин спестявате 50лв !

Заявление А4 ( вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност) – съдържа данните за фирмата, управителят, капитала и т.н. Обърнете внимание ,че за попълване се използва Adobe Reader.

забележка : Формулярът не може да бъде запаметяван ,затова ще трябва след като го попълните да го разпечатате.

Комбинирана декларация по чл. 141, ал.3 и ал.8 от ТЗ - приема се управлението на дружеството, спесимен от подписа и се декларира липса на други пречки за упражняване на дейността - управител на ЕООД / ООД - док. са комбинирани за да спестите една нотариална такса !

Протокол от решението на едноличния собственик – удостоверява се желанието за създаване на дружество. (Примерен документ)

Учредителен акт – в него са описани предметът на дейност, управление и начин на представителство, общи разпоредби, както и всичко, относно новоучредената фирма. (Примерен документ)

Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър – декларира се, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. - Подава се единствено в случай ,че документите се подават от упълномощено лице , (необходимо е и нотариално заверено пълномощно в този случай)

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър – декларира се истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. - Подава се когато документите се подават от вас (търговеца или - управителя на бъдещата фирма).
забележка : Не бъркайте двете декларации(по чл.13,ал.4 и по чл.13ал.5) , това са два различни и задължителни документа за регистрирането на ЕООД в зависимост от това как подавате документите.
Ако Вие като управител подавате документите нужна ви е - (9) Декл. по чл. 13 ал.4.
Ако друг подава документите от ваше име ви е необходима - (8) Декл. по чл. 13 ал.5

Изтегли пълния комплект документи за регистриране на фирма като ЕООД или ООД
(актуален към 02.06.2014)

Важно ! От 2011г. Търговският регистър пуска и услугата електронно подаване на документи за регистрация на фирма като ЕООД , ООД и др.,чрез която таксата за регистрация е двойно по-ниска .Т.е. ако използвате услугите на счетоводната ни кантора ,ние можем да регистрираме фирмата ви дори по-бързо и по-евтино , като използваме метода за подаване на всичката тази документация по електронен път.

Ако желаете все пак ние да подготвим и извършим регистрацията вместо вас , моля свържете се с нас от тук - регистрация на фирма

Няма коментари:

Публикуване на коментар