сряда, 2 юли 2014 г.

Безвъзмездна инвестиция в млади предприемачи и студентски фирми с до 20хил. лева

Предприемачи и студентски фирми с до 20хил. лева

Проектът е насочен към студенти, докторанти и завършили висшето си образование през учебната 2013/14 г. бакалаври и магистри. Те ще могат да кандидатстват с иновативна идея чрез предложен бизнес план. Ако той бъде одобрен от независими експерти и после на интервю защитен пред Оценяващ комитет, ще има възможност да получи безвъзмездна финансова помощ до 20 хил. лв.

За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон  в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи. Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности.

Прочети цялата статия тук  : http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/-20

Няма коментари:

Публикуване на коментар