сряда, 2 ноември 2011 г.

Как да стана Дипломиран експерт-счетоводител в щата Ню Йорк. Една динамична професия

С диплома в областта на счетоводството, не само учат на бизнес, можете да научите от света на бизнеса. С CPA лиценз, ще отвори врати на възможност.
Счетоводната професия включва работа на сертифицирани публични счетоводни фирми, които предоставят такива услуги, одиторски и счетоводни, данъчни, лични финансово планиране и управленско консултиране за разнообразни клиенти - физически лица и бизнеса от най-големите конгломерати до най-малките стартиращи компании.
Може да работите за държавата или федералното правителство, на Уол Стрийт, в агенция за бездомните или за рок-енд-рол банда обикаля света. Или бихте могли да преподават.
Тази брошура дава отговор на някои въпроси за това, което трябва да направите, за да предприеме първите стъпки за да стане дипломиран експерт-счетоводител (CPA) в щата Ню Йорк.
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ счетоводител и A CPA?
Всички CPAs са счетоводители, но не всички счетоводители са CPAs. CPAs се отличават от други счетоводители от строги държавни и изисквания за лицензиране, включително образование, изпитите и опит. CPAs, работещи в публична практика, също са длъжни да предприемат непрекъснатото професионално Образователни курсове (CPE), за да запази сегашните по всички аспекти на CPA услуги. Те трябва да се придържат към строг кодекс на професионалната етика, че обществеността признава и зачита високо. CPAs са сред най-широко обучени и опитни данъчни консултанти. Само счетоводители, които са CPAs са част от лицензиран професия, която ви дава чувство на гордост и престиж и признание за постиженията си.
КАКВИ СА образователни изисквания?
За да се изпълни изискването на образованието за разрешаването, трябва да попълните:
счетоводна програма, която е регистрирана от Департамента като разрешаването-квалифицирани, илисчетоводна програма, която е акредитирана от акредитиращата органът, приел от Департамента. В момента Асоциацията за напредък на Collegiate училища на бизнес (AACSB) е приета, илипрограма, определен от отдела, да бъдат еквивалентни на програма за регистрирани, или15 години опит в счетоводството, приемлива за държавата съвет за публичното счетоводство.За списъка на регистрирани в момента на разрешаването за квалификациите програми за инвентаризация на NYS департамент на програми за регистрирани (http://www.nysed.gov/heds/irpsl1.html). Моля Забележка: Ако програмата ви не е посочен, свържете вашето училище, за да се определи дали е разрешаването NYS квалификациите програма.
Ако вашето приложение (формуляр 1 и такса http://www.op.nysed.gov/cpaforms.htm) е с пощенско клеймо преди 1 август 2009 г., може да попълни едно от трите варианта по-долу:
Вариант 1 (достъпно само до 1 август, 2009)
Бакалавърска или по-висока степен и минимум от 120 семестър часа в следните области:
24 семестър часа в счетоводството, с курсове по счетоводни принципи (включително напреднали финансово счетоводство), отчитане на разходите, САЩ федерален данъчно облагане, както и професионален одит;6 семестър часа или 4 завършил часа кредит в търговското право, включително покритие на Единния търговски кодекс;6 семестър часа в областта на финансите;3 семестър часа в бизнес статистика;21 часа на семестър в бизнес и счетоводни избираеми;6 часа на семестър икономически принципи, които могат да бъдат използвани за изпълнение на бизнес избираеми;Вариант 2
А бакалавърска или по-висока степен и 150 часа на семестър в следните области на съдържанието, които включват, но не се ограничават до най-малко:
33 часа в семестър счетоводство с курсове по финансово-счетоводна теория и принципи (включително напреднали финансово счетоводство), управленско счетоводство, САЩ федерален данък счетоводство, одит и одит на компютъра;36 часа на семестър в общите избираеми бизнес, включително бизнес статистика, търговско право, компютърни науки, икономика и финанси иУчебната програма трябва да включва и проучване на бизнес / счетоводство комуникации, етика / професионална отговорност, и счетоводни изследвания.Вариант 3
Петнадесет години опит в счетоводството, приемлива за държавата съвет за публичното счетоводство могат да се заменят за образование за допускане до изпита. Този опит трябва да се заслужи под прякото наблюдение на американски експерт-счетоводител сертифицирани или експерт-счетоводител на щата Ню Йорк, включва прилагането на САЩ общоприетите счетоводни принципи (GAAP) и общоприетите стандарти за одит (GaAs), и съдържат съществено излагане на одиторските и финансова подготовка изявление.
КАКВО трябва да знам за изпита?
Ню Йорк-членка признава Единни Разглеждане на CPA, подготвени и квалифицирани от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители (AICPA). В Ню Йорк, изследването се прилага чрез изследване услуги CPA, подразделение на Националната асоциация на държавните съвети на за счетоводството.
Този преглед е компютризирана изпит, състоящ се от четири части:
Одит и ВАКФинансово счетоводство и отчетностРегулиранеБизнес среда и концепцииКъсата резултат за всяка от четирите части на изследване ще бъдат 75 и ще бъдат докладвани на всеки нов кандидат в Ню Йорк, тъй като номериран клас. Трябва да преминават успешно всички части на изпита в срок от осемнадесет (18) месеца.Може да седите части индивидуално, след като по време на всяко календарно тримесечие.
Изисквания за прием
Ако имате намерение да предприеме всички или част от прегледа на КПД в Ню Йорк, трябва да:
Подаване на Заявление за разрешаването (формуляр 1) и такса за Ню Йорк и държавните училища "Подайте молба за разглеждане и такса Услуги Разглеждане CPA. За заявление или информация, може да отидете да www.nasba.org, или им се обадете на 1-800-CPA изпит (1-800-272-3926).Подаване на вашия образованието за одобрение, както е описано подробно по-долу.Ако сте били образовани изцяло в САЩ:CPA Проверка ще направи преглед на образование за допускане до изпита. Вие трябва да поиска и образование, преглед и прилагането изследване от изпит CPA (http://www.nasba.org/nasbaweb.nsf/exam)Ако сте завършили всички след средното образование, извън Съединените щати:Дали сертифициране на професионалното образование (формуляр 2), завършени от вашето училище и представи заедно с препис на Ню Йорк и държавните училища "Ако сте преминали част на Единната Разглеждане CPA в друга юрисдикция, се свържете с CPA Разглеждане Услуги за разрешение за магистралата Обмен на разглеждане Информация.
Разумни настаняване Тестване
Кандидатите с увреждания, които изискват разумни села за изпит трябва да се свържете с CPA Разглеждане услуги и да предоставят няколко вида документация.
Какво се брои към ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?
Кандидатът трябва да представи доказателства, задоволително на Държавния съвет за публичното счетоводство, на разнообразен опит с участието на прилагането на общоприетите счетоводни принципи и прилагането на общоприети стандарти за одит в практиката на публична отчетност, или задоволително еквивалент от него, както е определено от Държавен съвет. Документация на опит трябва да демонстрира разнообразен опит, че ще даде възможност на кандидата, след като се лицензират, да проведе и да докладва за независим одит на една малка, но сложна структура с минимум надзор.
Две години опит на квалификациите са необходими за лицензирането. Кандидатите, които са завършили разширено изучаване в одобрена счетоводна програма или негов еквивалент, може петиция за освобождаване от една година опит. Значителна част от публичното счетоводство опит - минимум от 75% - трябва да бъде в областта на одиторските услуги и изготвяне на финансов отчет най-малко половината от това време трябва да се състои само от одиторски услуги. На пълен работен ден се счита за 5-ия ден, 35-40 часова работна седмица, с изключение на извънредния труд. Приемливи непълно работно време (не по-малко от 20 часа на седмица), ще се счита за опит въз основа на една седмица на опит, за всеки две седмици работи. Вижте инструкциите за работодателя формуляр 4б (http://www.op.nysed.gov/cpa4binst.htm) за повече подробности за квалифицирано опит.
В случай на публично-счетоводни, минимум на 75% от опита трябва да се състои единствено от одиторски услуги. Опитът в частни или държавни счетоводство или одит на герой и за продължителността на времето задоволително на Държавния съвет могат да бъдат определени, за да бъде съществено еквивалентни на одиторски опит, получен от независими счетоводители, заети в публична практика, която включва свидетелстват функция. Този опит трябва да бъде посветена главно на всеобхватно прилагане на общоприетите счетоводни принципи и общоприети стандарти за одитиране за разнообразни изследвания областта. Тези прегледи се завърши с представяне на независими доклади за финансови отчети и отчети, които да разчита от трета страна. Ограничен обхват дейности за одит, не се приемат като равностойни опит. Вижте отчета съвет политика (http://www.op.nysed.gov/cpanonpub.htm) по отношение на непублични одиторски опит за по-нататъшна информация.
Опит трябва да бъде удостоверено от CPA, лицензирани в разделянето на Съединените щати или от експерт-счетоводител, лицензирани в Ню Йорк, при условие че тези отделни поднадзорни на заявителя в организацията, за която работят.
Завършване на 1 или 2 по-долу може да намали изискването за опит за една година:
1. 120 изискване часа семестър образование, описани преди това като "Вариант 1", плюс след бакалавърска степен и завършването на най-малко 30 семестър часа в счетоводството или бизнес, включително следните шест курсове, в рамките на или в допълнение към курса на обучение:
Разширено одитикономически анализРазширено данъчно облаганефинансисчетоводна теорияколичествени измерванияИЛИ
2. 150 изискване часа семестър образование, бакалавърска или по-висока степен, описани в "Вариант 2" в рамките на изискванията за образование.
Моля, обърнете внимание: Всички изисквания, изброени по 1 или 2 по-горе трябва да бъдат попълнени, за да спечелите една година, намаляване на опит. Не може да се предостави частичен намаляване.
Ако вашият работодател подава Сертифициране на работодателя (формуляр 4B), където процентът на време е показано в т. 7 A, одиторски услуги, и на непълно работно време кутия във въпрос № 4, раздел II на една и съща форма също се проверява, на работодателя трябва да предостави декларация, в която се описват характера на ангажименти за теренна работа, извършена, за които се твърди, опит кредит, което определя като много от следните е практически приложимо, и посочване на степента, към който са кандидатствали общоприетите счетоводни принципи и общоприети стандарти за одит:
Характер, предназначение и местоположение на извадка от представител ангажименти и кратко описание на вида на одиторските процедури, заети от заявителя.Приблизителното време жалбоподателят е участвал на всеки ангажимент.Видът на докладите, издадени на всеки ангажимент. Проба независим доклад за одит на финансови документи и финансови отчети трябва да бъдат включени.В допълнение, т. 5 във формуляра трябва да показва броя на отработените часове на седмица и броя на седмици или месеци на непълно работно време, услуги, включени в общия опит.
Това ще бъдат включени допълнителни документи на вашия опит с файла за преглед от лицензионната комисия.
ЗАЩО ТОЛКОВА СТРОГИ изискванията за сертифициране?
Държавният департамент на образованието и на Управителния съвет на държавата за публичното счетоводство препоръчват кандидати за сертифициране, които са квалифицирани да се планира и извърши одит и да се предоставят услугите на експерт-счетоводител, компетентно и професионално. CPAs защита на обществения интерес, и тези строги изисквания за осигуряване на висок калибър от професионалисти в областта.
КАКВО Е щата Ню Йорк ОБЩЕСТВО на дипломираните експерт-счетоводители?
На щата Ню Йорк общество на дипломираните експерт-счетоводители е основаваща се на членство организация, създадена да защитава интересите на своите членове и на широката общественост по отношение на практиката на счетоводството и да помогне на счетоводни специалисти да се успее в кариерата си. Това е нашата крайна сметка.
Кой отговаря на условията за членство?
Членството в обществото е отворено за всички CPAs в САЩ. В допълнение, асоциирано членство е за студенти, завършили колеж, извършващи дейности CPA лиценз, колеж професори преподаване счетоводство, професионалисти, работещи във фирми CPA, и всяко лице, което притежава лиценз, признат от Международната федерация на счетоводителите извън Съединените щати.
Членовете се радват:
Възможности за мрежа: получаване на достъп до стотици на счетоводните специалисти чрез участие в една от 17 местни глави NYSSCPA през щата Ню Йорк.Повече от 60 щата комисии осигуряват подобен достъп до най-добрите и най-ярките.
CPA вестник: висока оценка на най-популярната услуга от нашите членове! Само рецензирани списание за дипломирани експерт-счетоводители и от. Това означава, че вие ​​ще получите практически съвети от работещи професионалисти като вас. В някои фирми, CPA, това списание се изисква четене.
Надеждни Professional: "Обществото ще ви осигури навременна общество и новини счетоводство, написани в проза за точка.
Сконтирани професионално образование: образователна ръка на общество, Фондация за счетоводно образование, предлага целогодишно семинари и конференции, за да отговори на необходимостта за качествено продължаващо образование, професионален. Най-доброто от всички, тези програми са на разположение на членовете на NYSSCPA с отстъпка.
Техническа помощ и ноу-хау: Счетоводство е сложна и разнообразна дисциплина.Обществото е ценен ресурс за счетоводни, одиторски и данъчни въпроси или проблеми. Членовете могат да се обадят NYSSCPA персонал, пряко за данъчни помощ.
Online 24 / 7: Сдружението е онлайн на адрес http://www.nysscpa.org. Можете да получите достъп до почти всички от нашите услуги чрез Интернет, когато ви е удобно.Можете да прегледате и да се регистрирате за курсове, да проверите най-актуалните новини счетоводство, и преглед на индивидуално, сигурна уеб страница, която проследява CPE кредити, взети с Фондацията за счетоводно образование.
Група Предимства: Ние предлагаме застраховка за отговорност на качество, кредитна карта и други ползи за групата, която може да разшири бизнеса си и семейството. Много от тези програми се възползват от групата отстъпки, получени само чрез членство в обществото.
Политически застъпничество: Нашите 30000 членове означават нашия глас - и на вас - ще бъдат изслушани в Конгреса и държавните законодател. Можете също така да се включат със собствени политически комитет за действие на общество, CPAPAC.

Няма коментари:

Публикуване на коментар